เซ็นทรัล รีเทล แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ยังไม่ตัดสินใจลงทุนห้างหรูยุโรป

CRC ชี้แจงผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ Selfridges Group ห้างหรูในยุโรป ของกลุ่มเซ็นทรัล  ระบุ CRC ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเข้าลงทุนดีลนี้หรือไม่  อยู่ระหว่างการพิจารณาผลตอบแทนการลงทุน

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ตามที่ปรากฏข่าวเรื่อง Central Group และ Signa Holding เข้าลงนามในสัญญาซื้อกิจการ Selfridges Group ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าในประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และไอร์แลนด์ โดยในส่วนของ Central Group บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด (HCDS) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เข้าลงนามในสัญญานั้น

โดยบริษัทได้รับแจ้งจาก HCDS ถึงโอกาสการลงทุนในธุรกิจห้างสรรพสินค้าใน Selfridges Group นี้ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อตกลงที่ HCDS ให้ไว้ใน Flagship Company Letter of Undertakings ระหว่างบริษัท กับ HCDS (Flagship Undertaking Letter) ที่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเป็นครั้งแรกของบริษัท

ทั้งนี้ ภายใต้ Flagship Undertaking Letter บริษัทมีสิทธิเข้าลงทุนใน Selfridges Group ได้ก่อนวันที่การเข้าลงทุนดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ (Closing Date) หรือหากบริษัทตัดสินใจไม่เข้าลงทุนในครั้งนี้ และ HCDS ได้เข้าลงทุนใน Selfridges Group บริษัทยังคงสามารถเข้าซื้อธุรกิจต่อจาก HCDS ได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ HCDS เข้าลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ในราคาตามที่ตกลงกันใน Flagship Undertaking Letter

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการพิจารณาความเหมาะสมและผลตอนแทนการลงทุนอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทว่าจะเข้าลงทุนในธุรกิจห้างสรรพสินค้าใน Selfridges Group ที่ไม่รวมส่วนของอสังหาริมทรัพย์ (ลงทุนใน Operating Companies) หรือไม่ ทั้งนี้ หากบริษัทตัดสินใจที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา  เดอะ ไทม์ส รายงานว่า ครอบครัวเวสตันตกลงขายเซลฟริดจ์ส (Selfridges) ห้างสรรพสินค้าระดับไฮเอนด์ในอังกฤษ ให้กับเซ็นทรัลกรุ๊ปแล้ว โดยครอบครัวมหาเศรษฐีชาวแคนาดากลุ่มนี้ตั้งราคาห้างหรูดังกล่าวไว้ที่ 4 พันล้านปอนด์ (หรือราว 179,784 ล้านบาท) และเป็นที่เข้าใจว่าได้บรรลุข้อตกลงกับกลุ่มเซ็นทรัลแล้วในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา และต้องการปิดดีลนี้ภายในสิ้นปี