ไทยแอร์เอเชีย ขายหุ้นกู้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 6.80%

ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์

AAV แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ “ไทยแอร์เอเชีย” เตรียมเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 1,500 ล้านบาท กรีนชูอีก 500 ล้านบาท ให้ผู้ลงทุน “สถาบัน-รายใหญ่” อัตราดอกเบี้ย 6.80% เปิดจองซื้อ 27-29 มิ.ย.นี้

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 อยู่ระหว่างการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567โดยเป็นหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุุ้นกู้ก่อนครบกำหนด รุ่นอายุ 2 ปี เสนอขายไม่เกิน 1.5 ล้านหน่วย และมีหุ้นกู้สำรองไม่เกิน 0.5 ล้านหน่วย รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 ล้านหน่วย มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองไม่เกิน 500 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ราคาเสนอขายต่อหน่วยอยู่ที่ 1,000 บาท เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 27-29 มิ.ย.นี้ กำหนดออกในวันที่ 30 มิ.ย.2565 อัตราดอกเบี้ย 6.80% ต่อปี ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ


ทั้งนี้ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย ได้ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้วมีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ 22 มิ.ย. 2565

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ