เปิดข้อมูล “บัญชีเงินฝาก” คนไทย 15.76 ล้านล้านบาท ยุคดอกเบี้ยขาขึ้น…เงินใคร?

เปิดบัญชีเงินฝากคนไทยยุคดอกเบี้ยขาขึ้น ยอดเงินฝาก ณ เดือนพ.ค. 2565 สูงถึง 15.76 ล้านล้านบาท โดยบัญชีเงินฝากต่ำกว่า 5 หมื่นบาท มีมากกว่า 102 ล้านบัญชี เงินในบัญชีเฉลี่ยแค่ 4,240 บาท ขณะที่เศรษฐีเงินฝากมากกว่า 200 ล้านบาท มีมากถึง 4,832 บัญชี

วันที่ 17 กรกฎาคม2565 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส่งสัญญาณชัดเจนถึงทิศทางการปรับขึ้นดอกเบี้ย เพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งเมื่อเดือนมิ.ย. 2565 เพิ่มขึ้น 7.66% โดยธปท. ระบุว่ามีความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นชัดเจน ทำให้ความจำเป็นการดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายน้อยลง โดยการปรับดอกเบี้ย จะดูตามบริบทการฟื้นตัวเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ “ช้าเกินไปไม่ดี”

ขณะที่สำนักวิจัยหลายรายคาดการณ์ว่า ธปท.จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)รอบหน้า วันที่10 สิงหาคม 2565 เพื่อสู้กับเงินเฟ้อที่สูงขึ้น สำหรับคนที่มีภาระหนี้ก็คงต้องเหนื่อยมากขึ้นที่ต้องแบกภาระหนี้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น แต่สำหรับกลุ่มคนที่มีเงินฝากก็คงเป็นโอกาสดีของการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น

ลองไปดูว่าหลังจากที่คนไทยอยู่กับวิกฤกติโรคระบาดโควิด-19 มากว่าสองปีแล้วสถานการณ์บัญชีเงินฝากของคนไทยในธนาคารพาณิชย์เป็นอย่างไร

โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดข้อมูลสถิติเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ล่าสุด ณ สิ้นเดือนพ.ค. 2565 พบว่าบัญชีเงินฝากรวมทุกประเภทของคนไทยอยู่ที่ 15.76 ล้านล้านบาท จากทั้งหมด 116.55 ล้านบัญชี เรียกว่าเงินฝากเพิ่มขึ้นต่อเนื่องดังนี้

1.บัญชีเงินฝากไม่เกิน 50,000 บาท รวมทั้งหมด 102.15 ล้านบัญชี ยอดรวมเงินฝาก 432,491 ล้านบาท (เงินฝากเฉลี่ยต่อบัญชี 4,240 บาท)

2.บัญชีเงินฝากเกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท จำนวนบัญชี 4.23 ล้านบัญชี ยอดรวมเงินฝาก 298,752 ล้านบาท

3.บัญชีเงินฝากเกิน 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท จำนวนบัญชี 3.44 ล้านบัญชี ยอดเงินรวม 476,916 ล้านบาท4.บัญชีเงินฝากเกิน 2 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท จำนวนบัญชี 3.21 ล้านบัญชี ยอดเงินรวม 1,008,152 ล้านบาท

5.บัญชีเงินฝากเกินกว่า 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวนบัญชี 1.61 ล้านบัญชี ยอดเงินรวม 1,138,299 ล้านบาท

6.บัญชีเงินฝากเกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท 1.76 ล้านบัญชี ยอดเงินรวม 4,344,345 ล้านบาท

7.บัญชีเงินฝากเกิน10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 25 ล้านบาท ทั้งสิ้นบัญชี 1.03 แสนบัญชี ยอดเงินรวม 1,529,658 ล้านบาท

8.บัญชีเงินฝากเกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท มีจำนวนบัญชี 30,867 บัญชี ยอดเงินรวม 1,077,168 ล้านบาท

9.บัญชีเงินฝากเกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท มีจำนวนบัญชี 13,915 บัญชี ยอดเงินรวม 968,219 ล้านบาท

10.บัญชีเงินฝากเกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท มีจำนวนบัญชี 6,180 บัญชี รวมเป็นเงิน 852,000 ล้านบาท

11.บัญชีเงินฝากเกิน 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท มีจำนวนบัญชี 3,254 บัญชี ยอดเงินฝาก 986,157 ล้านบาท

12.บัญชีเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวน 1,578 บัญชี ยอดเงินฝาก 2,647,157 ล้านบาท

ทั้งนี้พบว่าในช่วงโรคระบาดโควิด-19 สองปีที่ผ่านมา คนไทยมีการเปิดบัญชีเงินฝากเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยในเดือนเมษายน2563 คนไทยมีบัญชีเงินฝากทุกประเภทรวม 102.01 ล้านบัญชี ด้วยจำนวนเงินฝากทั้งสิ้น 14.36 ล้านล้านบาท

โดยการเพิ่มขึ้นของบัญชีเงินฝากส่วนใหญ่เป็นบัญชีออมทรัพย์ ซึ่งในช่วงวิกฤตโรคระบาดรัฐบาลได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดและจากมาตรการล็อกดาวน์ ทำให้ประชาชนมีการเปิดบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้นจำนวนมากเพื่อรับเงินช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆ


อย่างไรก็ตามจะพบว่า บัญชีเงินฝากไม่เกิน 50,000 บาท พบว่าเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 102.15 ล้านบัญชี แต่ยอดรวมเงินฝากลดลงอยู่ที่ 432,491 ล้านบาท และทำให้เงินฝากเฉลี่ยต่อบัญชีอยู่ที่เพียง 4,240 บาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ