ขึ้นค่าแท็กซี่ : คนขับต้องนำรถไปปรับจูนมิเตอร์ที่ไหน มีขั้นตอนอย่างไร

คนขับแท็กซี่นำรถไปปรับมิเตอร์ได้ที่ไหน
ภาพจาก มติชน

ราชกิจจาประกาศแล้ว ขึ้นค่าโดยสารแท็กซี่ เปิดสำนักงานขนส่ง 5 ตรวจมิเตอร์ 16 ม.ค.นี้ เปิดสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ One Stop Service จูน-ตรวจมิเตอร์ที่เดียวจบ

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมได้มีประกาศปรับอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร และได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ผู้ขับรถแท็กซี่ต้องนำมิเตอร์ไปปรับจูนมาตรค่าโดยสารที่บริษัทผู้จำหน่ายมิเตอร์ให้ถูกต้องตามประกาศ และนำมิเตอร์ที่ปรับจูนแล้วมาที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ส่วนตรวจสภาพรถ งานตรวจสภาพรถรับจ้างและรถอื่น อาคาร 4 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองความถูกต้องและซีลตะกั่วที่มิเตอร์ก่อนออกให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566-28 กุมภาพันธ์ 2566

กรมการขนส่งทางบกได้อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ขับแท็กซี่ในการปรับจูนมิเตอร์ให้ถูกต้อง โดยได้ร่วมมือกับ 4 บริษัทเอกชน ได้แก่

  1. บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด (ยี่ห้อ Printax, ROYAL)
  2. บริษัท ซันไทมิเตอร์ จำกัด (ยี่ห้อมิเตอร์ 3TM)
  3. บริษัท จีพีเอสไทยสตาร์ จำกัด (ยี่ห้อ G-TAX)
  4. บริษัท ทีเอชที โปรเกรส จำกัด (ยี่ห้อ PROFITTO)

นำเจ้าหน้าที่ของทั้ง 4 บริษัทมาให้บริการปรับจูนมิเตอร์ ณ สถานีกลางบางซื่อ (สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์)

ทั้งนี้ มิเตอร์ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด บกพร่อง และหลังการปรับจูนกรมการขนส่งทางบกได้จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจสอบรับรองความถูกต้องของมิเตอร์ตามที่กฎหมายกำหนด ณ สถานีกลางบางซื่อ

สำหรับมิเตอร์นอกจาก 4 ยี่ห้อดังกล่าว หลังจากนำมิเตอร์ปรับจูนที่บริษัทผู้จำหน่ายมิเตอร์แล้ว สามารถนำมิเตอร์มารับรองความถูกต้อง ณ สถานีกลางบางซื่อ ได้เช่นกัน โดยเปิดให้บริการวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.


นายเสกสมกล่าวต่ออีกว่า กรมการขนส่งทางบกได้เน้นย้ำให้ผู้ขับรถแท็กซี่ต้องพัฒนาคุณภาพในการให้บริการประชาชน ไม่ปฏิเสธผู้โดยสาร หรือไม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้ใช้บริการในการเก็บค่าโดยสารเกินจากมิเตอร์ รวมถึงให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ การปรับอัตราค่าโดยสารตามประกาศดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรม หลังจากไม่ได้ปรับอัตราค่าโดยสารมาแล้วกว่า 8 ปี