การบินพลเรือน ประกาศรายชื่อ 10 สนามบิน ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ

สนามบินสุวรรณภูมิ

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  ประกาศรายชื่อ 10 สนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ (International Airport) พ.ศ.2566 ระบุมีมาตรฐานด้านความปลอดภัย

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่อง รายชื่อสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ (International Airport)
พ.ศ.2566 ลงนามโดยนายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้พิจารณาถึงความพร้อมของสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ(International Airport) ในด้านมาตรฐานความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

อาศัยอำนาจตามกฎหมาย แห่งพระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จึงออกประกาศรายชื่อสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศไว้ (Internationa lAirport) ต่อไปนี้

Advertisement
  • 1. สนามบินดอนเมือ ง(Don Mueang Airport- VTBD)
  • 2. สนามบินสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Airport- VTBS)
  • 3. สนามบินเชียงใหม่ (Chiang Mai Airport- VTCC)
  • 4. สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (Mae Fah Luang-Chiang Rai Airport- VTCT)
  • 5. สนามบินกระบี่ (Krabi Airport- VTSG)
  • 6. สนามบินภูเก็ต (Phuket Airport- VTSP)
  • 7. สนามบินอู่ตะเภา ระยอง พัทยา(U-Tapao Rayong Pattaya Airport- VTBU)
  • 8. สนามบินหาดใหญ่ (Hat Yai Airport- VTSS)
  • 9. สนามบินสมุย(Samui Airport- VTSM)
  • 10. สนามบินสุราษฎร์ธานี(Surat Thani Airport- VTSB)

ราชกิจจา รายชื่อ 10 สนามบินที่ให้บริการการบินระหว่างประเทศ