เช็กค่าโดยสาร รถไฟฟ้าสายสีเขียว เริ่มคิดส่วนต่อขยาย 2 ม.ค. 2567

รถไฟฟ้า รถไฟฟ้า BTS ค่าโดยสาร

เช็กอัตราค่าโดยสาร รถไฟฟ้าสายสีเขียว หลังรถไฟฟ้าสายสีเขียว เส้นทางส่วนต่อขยาย คิดค่าโดยสารเพิ่ม 15 บาทตลอดสาย ตั้งแต่ 2 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ตามที่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ออกประกาศการกำหนดอัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บโดยกรุงเทพมหานคร ในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย เส้นทางช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และเส้นทางช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ในอัตราสูงสุด 15 บาทตลอดสาย ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

โดยอัตราค่าโดยสารจะแตกต่างไปตามประเภทของบัตรโดยสารที่ใช้ ดังนี้

 • บัตรโดยสารเที่ยวเดียว 15 บาท
 • บัตรแรบบิทสำหรับบุคคลทั่วไป 15 บาท
 • บัตรแรบบิทสำหรับนักเรียนและนักศึกษา 10 บาท
 • บัตรแรบบิทสำหรับเด็ก 10 บาท
 • บัตรแรบบิทสำหรับผู้สูงอายุ 7 บาท

รถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย เก็บ 15 บาทช่วงไหนบ้าง ?

สำหรับการเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย จะเก็บใน 2 ช่วงเส้นทาง คือ

 • สถานีบางจาก-สถานีแบริ่ง และสถานีสำโรง-สถานีเคหะฯ
 • สถานีห้าแยกลาดพร้าว-สถานีคูคต

โดยส่วนต่อขยาย ทั้ง 2 ช่วงเส้นทาง เก็บค่าโดยสารในอัตราสูงสุด 15 บาทตลอดสาย

ทั้งนี้ รถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายสายสีลม ช่วงสถานีโพธิ์นิมิตร-สถานีบางหว้า ได้มีการเก็บค่าโดยสารส่วนต่อขยายไปก่อนหน้านี้แล้ว ในอัตราสูงสุด 15 บาทตลอดสายเช่นกัน

ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว จะเป็นอย่างไร ?

สำหรับค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว หลังจากเริ่มเก็บค่าโดยสารส่วนต่อขยาย เส้นทางสถานีบางจาก-สถานีแบริ่ง สถานีสำโรง-สถานีเคหะฯ และสถานีห้าแยกลาดพร้าว-สถานีคูคต ในวันที่ 2 มกราคม 2567 เป็นดังนี้

เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสถานีหมอชิต-อ่อนนุช และสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ-วงเวียนใหญ่

 • เดินทาง 1 สถานี 17 บาท
 • เดินทาง 2 สถานี 25 บาท
 • เดินทาง 3 สถานี 28 บาท
 • เดินทาง 4 สถานี 32 บาท
 • เดินทาง 5 สถานี 35 บาท
 • เดินทาง 6 สถานี 40 บาท
 • เดินทาง 7 สถานี 43 บาท
 • เดินทาง 8 สถานีขึ้นไป 47 บาท

เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายทั้ง 3 ช่วง

ค่าโดยสารสูงสุด 15 บาทตลอดสาย (ขึ้นกับประเภทบัตรโดยสารที่ใช้)

เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว กรณีเดินทางระหว่างสถานีหลัก-สถานีส่วนต่อขยาย

คิดค่าโดยสารส่วนต่อขยายเพิ่ม สูงสุด 15 บาทตลอดสาย โดยอัตราค่าโดยสารสูงสุด เมื่อรวมเส้นทางหลัก จะอยู่ที่ 47+15 = 62 บาท

เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว กรณีเดินทางต้นทาง-ปลายทาง ไปยังสถานีส่วนต่อขยาย

คิดค่าโดยสารส่วนต่อขยาย สูงสุด 15 บาทตลอดสาย เพิ่มจากค่าโดยสารสถานีหลัก สูงสุด 47 บาท


ทั้งนี้ ค่าโดยสารส่วนต่อขยาย จะคิดเพียงครั้งเดียว แม้เดินทางข้ามจากเส้นทางส่วนต่อขยายช่วงหนึ่ง ไปยังเส้นทางส่วนต่อขยายอีกช่วงหนึ่ง และอัตราค่าโดยสารสูงสุด เมื่อรวมเส้นทางหลัก จะอยู่ที่ 47+15 = 62 บาท