กระทรวงแรงงาน ลดเงินสมทบ “ประกันสังคม” อีก 3 เดือน เยียวยาโควิด

ประกันสังคม1

กระทรวงแรงงาน กำหนดลดเงินสมทบ ประกันสังคม ให้กับผู้ประกันตน ตั้งแต่มกราคม – มีนาคม 2564 กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย

วันที่ 4 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ และมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เกิดการระบาด “ระลอกใหม่” ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม

ล่าสุด นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงมาตรการเยียวยาผู้ประกันตน โดยกำหนดให้ลดเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 การช่วยเหลือในครั้งนี้ คาดว่า จะสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทุกฝ่ายได้ถึง 15,660 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนจากการว่างงานจากเหตุสุดวิสัย (โรคระบาด) สำหรับลูกจ้างผู้ประกันตนที่มีเงินสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน แต่ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัว หรือนายจ้างหยุดประกอบกิจการจนลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างนั้น จะได้รับสิทธิทดแทนในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวันตลอดระยะเวลากักตัวแล้วแต่กรณี แต่ไม่เกิน 90 วัน

เปิดขั้นตอน รับสิทธิประโยชน์ว่างงานจากโควิด-19 ได้เงินภายใน 5 วัน

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ประกันตนตาม ม.39 และ ม.40 หรือผู้ทำอาชีพอิสระนอกระบบนั้นจะเป็นหน้าที่การดูแลของหน่วยงานอื่น