ศบค.ไฟเขียว แผนฉีดวัคซีนเดือนสิงหาคม 8 ล้านโดส

ฉีดวัคซีน
แฟ้มภาพ : CVC กลางบางซื่อ

ศบค.ไฟเขียว แผนฉีดวัคซีนเดือนสิงหาคม 8 ล้านโดส เร่งฉีดวัคซีนร้อยละ 60 กลุ่มเสี่ยงสูง

วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ครั้งที่ 10/2565 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมเป็นประธาน มีมติเห็นชอบแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือนสิงหาคม 2565 ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย ประชากรทุกคนในแผ่นดินไทย จำนวน 8 ล้านโดส ประกอบด้วย ผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน (เข็ม 1 และเข็ม 2) และผู้ที่เคยติดเชื้อ สูตรวัคซีน AstraZeneca-AstraZeneca กับ AstraZeneca-Pfizer จำนวน 1 แสนโดส

ผู้ที่อายุ 12-17 ปี ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน (เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2) และผู้ที่เคยติดเชื้อ สูตรวัคซีน Pfizer-Pfizer กับ Sinovac-Pfizer และ Sinovac-Sinovac-Pfizer จำนวน 1 แสนโดส

เด็กอายุ 5-11 ปี (เข็มที่ 2 และเข็มที่ 1 เก็บตก) สูตรวัคซีน Pfizer-Pfizer (ฝาส้ม) กับ Sinovac-Pfizer และ Sinovac-Sinovac-Pfizer จำนวน 8 แสนโดส

เข็มกระตุ้นในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี และผู้ที่มีอายุ 12-17 ปี สูตรวัคซีน เชื้อตาย 2 เข็ม-AstraZeneca-AstraZeneca, เชื้อตาย 2 เข็ม-Pfizer-Pfizer, Sinovac-AstraZeneca-AstraZeneca-AstraZeneca, AstraZeneca-AstraZeneca-Pfizer-Pfizer, Pfizer เข็มกระตุ้นในอายุ 12-17 ปี จำนวน 7 ล้านโดส

ทั้งนี้ มอบหมายให้ ศปก.สธ. ศปก.มท. กระทรวงแรงงาน กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดและดำเนินการเชิงรุกเพื่อให้การฉีดวัคซีนในประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเสี่ยงป่วยรุนแรง ได้รับวัคซีน 3 เข็ม อย่างน้อยร้อยละ 60 ทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด

และสนับสนุนการฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 หรือมากกว่า ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและกลุ่มอื่น ๆ ที่มีความประสงค์ต้องการฉีดวัคซีน และเร่งรัดการให้วัคซีนในนักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันโรคให้สูงเพียงพอ

มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการปรับแผนบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 (AstraZeneca และ Pfizer) รวมทั้งเปลี่ยนวัคซีนบางส่วนเป็นภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป


มอบหมายให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ให้บริการและกำกับการติดตามการให้บริการวัคซีนให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข