ทรูรับทราบหนังสืออย่างเป็นทางการ กรณีรวมธุรกิจทรู-ดีแทคแล้ว

ทรูดีแทค

ทรูรับทราบหนังสือแจ้งมติที่ประชุม กสทช.อย่างเป็นทางการ กรณีรวมธุรกิจทรู-ดีแทคแล้ว

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ถึงการรับทราบการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ดีแทค) โดยกำหนดเงื่อนไขและมาตรการเฉพาะเพื่อกำกับดูแลการควบรวมบริษัทในครั้งนี้ ซึ่งทรูจะพิจารณาเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะดังกล่าว เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปที่เหมาะสมและการดำเนินการขั้นต่อไป

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิจารณาเงื่อนไขของ กสทช.ข้างต้น จะรายงานเพิ่มเติมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯต่อไป