โปรไฟล์ไม่ธรรมดา “หญิงแย้” นั่งอนุกรรมการดิจิทัลแฟลตฟอร์ม “กสทช.”

นางสาวนนทพร ธีระวัฒนสุข หรือ
นางสาวนนทพร ธีระวัฒนสุข (ภาพมติชนออนไลน์)

กสทช. มีคำสั่งแต่งตั้ง นนทพร ธีระวัฒนสุข หรือ “หญิงแย้” นั่งอนุกรรมการดิจิทัลแฟลตฟอร์ม กสทช.

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีคำสั่งแต่งตั้งนางสาวนนทพร ธีระวัฒนสุข เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านการให้บริการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล

คำสั่งดังกล่าวระบุว่า เพื่อให้การดำเนินการของคณะอนุกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

สำหรับนางสาวนนทพร ธีระวัฒนสุข หรือ “หญิงแย้” จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เอกภาษาอังกฤษ และปริญญาโท บริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ Stamford International University เริ่มเข้าสู่วงการด้วยการถ่ายโฆษณา TVC SmoothE White Baby Face 2007 และเข้าประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปี 2552 ผ่านรอบ 44 คนสุดท้าย และผันตัวไปเป็น “พริตตี้”จนเป็นที่รู้จักในโลกโซเชียลในฐานะ “พริตตี้เงินล้าน”