อยุธยาชู 7 ทุ่งรับน้ำท่วม มั่นใจไม่กระทบนิคมอุตสาหกรรม

น้ำท่วม อยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาย้ำสถานการณ์น้ำท่วมไม่กระทบนิคมอุตสาหกรรม เผยเตรียม 7 พื้นที่ทุ่งนารอบจังหวัดรองรับน้ำไว้แล้ว ระบุทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนปรึกษาหารือสถานการณ์ตลอด

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 นางสาวบงกช แจ่มทวี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่าอยุธยาเตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากเข้ามาในพื้นที่อยู่แล้ว ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ โดยกำหนดให้เกษตรกรทราบทั่วกัน ว่าจะต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชเกษตรอย่างนาข้าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 เพื่อจะใช้พื้นที่นาทั้ง 7 แห่งรอบจังหวัดเป็นแหล่งรับน้ำและพร่องน้ำ

“เราเรียกประชุมทุกฝ่ายมาชี้แจงวางแผนรับมือเรื่องน้ำร่วมกัน ทั้งภาคเอกชนและนิคมอุตสาหกรรม ต่อหน้าพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อทราบแล้วว่าพื้นที่ไหนได้รับความเดือดร้อน พื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวัง ทั้งผู้ประกอบการและสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมจึงมีความมั่นใจ เพราะสถานการณ์น้ำปัจจุบันไม่กระทบถึงธุรกิจแต่อย่างใด”

บงกช แจ่มทวี

ทั้งนี้ มีประกาศ 6 อำเภอที่ต้องการความช่วยเหลือเพราะเป็นพื้นที่รับน้ำ อาทิ อำเภอบางบาล บางไทร ผักไห่ เสนา บางปะอิน และอยุธยา ขณะเดียวกัน แต่ละนิคมก็ได้สร้างกำแพงคอนกรีตเป็นปราการกั้นน้ำไว้ก่อนแล้วสูงถึง 6 เมตร เนื่องจากได้รับบทเรียนเมื่อครั้งเกิดน้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 และปัจจุบันบำรุงรักษาเป็นระยะทุก 6 เดือน เช็กสภาพความทรุดโทรมทุกปี

“แต่ก่อนเป็นแนวกั้นเขื่อนรับน้ำเป็นดิน ตอนนี้เป็นคอนกรีตแล้ว ฉะนั้น ตอนนี้เราพร้อมรับน้ำอยู่ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบอย่างแน่นอนด้วยหลายปัจจัย อีกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็ปรึกษาหารือสถานการณ์ตลอด ทุกภาคส่วนของทางจังหวัดจึงไม่มีความตระหนก เราพยายามกันไม่ให้น้ำไหลไปรวมกับมวลน้ำที่มีอยู่ในกรุงเทพฯ แต่ก็ต้องดูพายุที่เหลือซึ่งจะเข้ามาด้วย” นางสาวบงกชกล่าว