ภูเก็ตพร้อมเป็นเจ้าภาพงาน Expo 2028 ลุ้นโหวต 170 ประเทศมิถุนายนนี้

การเสนอจัดงาน Expo 2028-Phuket

ภูเก็ตมั่นใจพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 ระหว่างวันที่ 21 มี.ค.-20 มิ.ย. 2571 คาดการณ์เบื้องต้น 3 เดือนที่จัดงานจะมีผู้คนเดินทางเข้ามาเกือบ 5  ล้านคน รายได้ทางด้านเศรษฐกิจอย่างน้อยน่าจะประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาท

วันที่ 13 มกราคม 2566 สำหรับความคืบหน้ากรณีประเทศไทยเสนอจังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028-Phuket, Thailand ระหว่างวันที่ 21 มี.ค.-20 มิ.ย. 2571 ซึ่งขณะนี้มี 5 ประเทศที่สมัครเป็นเจ้าภาพงานนี้ ได้แก่ ไทย สหรัฐ เซอร์เบีย สเปน และอาร์เจนตินา

และจะตัดสินเลือกเจ้าภาพในเดือน มิ.ย. 2566 โดยจะเป็นการลงคะแนนเสียงของสมาชิกองค์การนิทรรศการนานาชาติ (Bureau International des Expositions-BIE) จำนวน 170 ประเทศ

Advertisement

โดยประเทศไทยจะจัดงานเปิดตัวการสมัครเป็นเจ้าภาพจัดงาน การบรรยายสรุปในวันที่ 12 ม.ค. 2566 ผ่านมา มีแนวคิดหลักในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ คือ “Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity” ชู 3 จุดแข็ง ได้แก่

1) การเป็น Expo แรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ 2) การขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มี People-Planet-Prosperity (คน-โลก-ความเจริญมั่งคั่ง) เป็นจุดเน้น และ 3) การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ และจุดหมายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกของไทยและ จ.ภูเก็ต

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

Advertisement

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ภูเก็ตมีความมั่นใจสำหรับการเตรียมความพร้อมและชัดเจนที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 แต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่ที่การโหวตจาก 170 ประเทศสมาชิก ซึ่งยังตอบไม่ได้ว่าผลสุดท้ายออกมาจะเป็นอย่างไร โดยทางฝ่ายที่จัดงานคาดการณ์ว่าระยะเวลา 3 เดือนที่จัดงานจะมีผู้คนเดินทางเข้ามาเกือบ 5 ล้านคน รายได้ทางด้านเศรษฐกิจอย่างน้อยน่าจะประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ โครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดภูเก็ต มีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยวและบริการกว่า 95% เป็นจังหวัดที่สร้างรายได้เป็นอันดับต้น ๆ ให้กับประเทศ และทำให้ผู้คนมีรายได้เฉลี่ยสูงมาก แต่ที่ผ่านมาเจอปัญหาจากการดิสรัปชั่นของเทคโนโลยี (Disruption) จากโควิด-19 และที่ส่งสัญญาณมาชัดเจน อีกอย่างคือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (climate change)

ซึ่งหนทางรอดจากการดิสรัปชั่นจังหวัดภูเก็ตจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ ให้มีรายได้จากภาคธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยดังกล่าว และจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ ความยากจน การศึกษา และปัญหาการเข้าถึงระบบสาธารณสุขมากขึ้น

Advertisement

“เราไม่รู้ว่าจะถูกเลือกให้เป็นเจ้าภาพหรือเปล่า จะถูกพิจารณามากน้อยแค่ไหน แต่สิ่งที่กำลังทำคือยุทธศาสตร์และจุดหมายปลายทางที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับจังหวัด ทั้งในเรื่องธรรมชาติ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่ง Future of Life: Living in Harmony เป็นเป้าหมายที่เราจะสร้างขึ้นมาอยู่แล้ว โดยมีความยั่งยืนเป็นแก่นหลัก”

สำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ Expo 2028-Phuket, Thailand จังหวัดภูเก็ตได้วางเสาหลักที่จะช่วยผลักดันไว้ 2 อย่างคือ การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพนานาชาติ หรือเมดิคอล ฮับ (Medical Hub) และการเป็นเมือง MICE City และจะเป็นตัวเชื่อมโยงธุรกิจอื่น ๆ ให้ไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างยั่งยืน

และตอนนี้หลายฝ่ายอยู่ในช่วงที่เดินสายสร้างความเข้าใจในแต่ละประเทศ แสดงศักยภาพว่าเราพร้อมจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด หลังจากพรีเซนต์ที่ฝรั่งเศสไป 2 รอบ ก่อนหน้านี้ การนำเสนอก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าใคร

“เชื่อมั่นว่าหากเราได้เป็นเจ้าภาพงานนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่เพียงส่งผลดีเฉพาะจังหวัดภูเก็ต แต่จะครอบคลุมไปทั่วประเทศไทย ถ้าหากสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนอกจากประเทศไทยแล้ว ประเทศอื่นในอาเซียน ซึ่งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันจะได้ประโยชน์ทั้งหมด”