โรงแรมภูเก็ตหันจ้างรายวัน ช่วงไฮซีซั่น

โรงแรมภูเก็ต

โรงแรมภูเก็ตยังขาดแรงงาน อัดค่าแรงจ้างพนักงานรายวัน 500-1,000 บาท ป้อนตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น

นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ต ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 พบว่า มีผู้เยี่ยมเยือนจำนวนมากกว่า 4,200,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 726.52 แบ่งเป็น ชาวต่างชาติมากกว่า 2,900,000 คน ในเดือนมกราคม 2566

และเดือนต่อไปจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มจำนวนขึ้นหลังจากทางการจีนอนุญาตให้คนในประเทศเดินทางออกนอกประเทศได้ โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่พักในโรงแรม/รีสอร์ต ร้อยละ 93.33 สร้างรายได้หมุนเวียนให้กับจังหวัดมากถึง 148,236 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1276.35 เป็นรายได้ที่มาจากชาวต่างชาติ 133,409.63 ล้านบาท

เมื่อเปรียบเทียบกับทั้งประเทศพบว่าภูเก็ต มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นอันดับที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร ส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงานในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะภาคธุรกิจด้านท่องเที่ยวและบริการต่าง ๆ ถ้าดูข้อมูลจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

ซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐที่สถานประกอบการแจ้งความต้องการไว้ ตำแหน่งงานว่าง 3,378 ตำแหน่ง มีผู้มาสมัครงานเพียง 387 คน ยังเหลือ 2,991 คน หรือยังขาดอีกประมาณ 3,000 ตำแหน่ง ซึ่งต้องหาแรงงานสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวหลังจากมกราคม 2566 ไปแล้ว เมื่อประเทศจีนอนุญาตให้คนของเขาออกนอกประเทศได้ จะทำให้มีคนเข้ามาภูเก็ตอีกเท่าทวีคูณ

Advertisment

“จังหวัดภูเก็ตได้วางแผนแก้ปัญหาในระยะสั้น โดยบูรณาการในจังหวัดภูเก็ตกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประสานกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนำนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายป้อนเข้าตลาดแรงงาน การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

ในส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวจะจัดหาแรงงานเข้ามาจากต่างพื้นที่ให้เพียงพอกับความต้องการ ให้คนสมัครงานหรือติดต่อนายจ้างผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อประหยัดค่าเดินทางและที่พักในการมาสมัครงาน” นายดนัยกล่าวและว่า

เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจากผู้ประกอบการที่แจ้งมาอาจมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง ตอนนี้พยายามดูตำแหน่งงานว่างที่ชัดเจน เพื่อจัดหาแรงงานมาให้ในจำนวนที่เพียงพอบูรณาการการจัดการด้านแรงงานระหว่างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานใน จ.ภูเก็ต ผ่านการประชุมร่วมกับผู้ว่าฯ

โรงแรมภูเก็ต

Advertisment

โดยมีสถานประกอบการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วม เป็นต้น ผลที่ดีคือ การพัฒนาทักษะอาชีพ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับกลุ่มคนครอบคลุมทุกกลุ่ม สนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ตไม่ขาดแรงงานอีกต่อไปในอนาคต ทุกฝ่ายกำลังขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลัง

ในส่วนมาตรการการจัดหากำลังแรงงาน เช่น จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน ตั้งแต่เกิดปัญหามา ได้จัดไปหลายครั้งแล้ว การร่วมมือกับอาชีวศึกษานำนักเรียน นักศึกษามาทำงาน partime แม้ยังไม่ได้จำนวนคนที่เพียงพอในปัจจุบัน

แต่สามารถช่วยคลี่คลายไปได้บ้างแล้ว มีการพัฒนาอาชีพ (upskill, reskill) โดยสถาบันพัฒนาอาชีพ จ.ภูเก็ต ได้หารือร่วมกันจากสถานประกอบการ ที่ขาดแคลนแรงงานกันอยู่ตลอดเวลา มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการการพัฒนาอาชีพจากรูปแบบเดิม ๆ มา upskill, reskill ที่ตรงตามความต้องการมากขึ้น

ปัญหาด้านความเพียงพอของจำนวนกำลังคนที่จะมาทำงาน รวมทั้งที่จะ upskill, reskill อาจจะต้องหามาจากจังหวัดอื่น ๆ ปัญหานี้ได้รับการดูแลจากกระทรวงแรงงาน ที่ได้สำรวจคนทั่วประเทศ จะหามาตรการนำกำลังคนมาทำงานใน จ.ภูเก็ต เพิ่มเติมซึ่งจะต้องควบคู่กับการดูเรื่องสิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่าง ๆ

มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบ คือ สำนักงานสวัสดิการฯ จ.ภูเก็ต การให้เงินเดือนสูง ๆ มีค่าคอมมิชชั่นให้กับบุคลากรจำนวนมาก ๆ ของสถานประกอบการเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่ง ที่ช่วยสร้างแรงจูงใจดึงดูดให้คนมาทำงานในภาคท่องเที่ยวที่ จ.ภูเก็ตมากขึ้น

จังหวัดภูเก็ตเรียนรู้ถอดบทเรียน ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในครั้งนี้โดยเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการกำลังแรงงานในระยะยาว อาศัยโอกาสที่ จ.ภูเก็ต เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตามมาตรา 5 ของ พ.ร.บ.จังหวัดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 2562

จึงได้บูรณาการความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ สนับสนุนการผลิตคนที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ตรงกับบริบทของจังหวัดภูเก็ต ใช้ MOU ระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกลไกการขับเคลื่อน สร้างความเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนต่อไป

ผู้สื่อข่าวสำรวจเพจหางานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตพบว่า โรงแรมเปิดใหม่หลายแห่งเร่งเปิดรับพนักงานประจำจำนวนมาก ขณะที่หลายโรงแรมที่เปิดอยู่แล้ว หันไปเปิดรับสมัครจ้างพนักงานรายวัน โดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่น เช่น โรงแรมหลับดี ภูเก็ต ป่าตอง รับสมัครแม่บ้านด่วน ค่าแรงวันละ 1,000 บาท ถึงวันที่ 31 ม.ค. 66, โรงแรมในเครือลากูน่า ภูเก็ต เปิดรับ Cook Helper, Bellman , Resort Host, Waiter/Waitress, แม่บ้าน เป็นต้น

กำหนดปฏิบัติงานในช่วงเดือนมกราคม 2566 ให้ค่าแรงงาน 500 บาทต่อวัน, โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ทแอนด์สปา รับสมัครพนักงานรายวัน ระยะยาว แผนกอาหารและเครื่องดื่ม 2 คน รายได้วันละ 500 บาท, โรงแรมโพร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท รับสมัครพนักงานเสิร์ฟรายวัน ค่าแรง 500 บาทต่อวัน เป็นต้น