ไฟป่าเชียงใหม่ ลุกลามหนัก ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว 2 อำเภอ

ไฟป่า เชียงใหม่
เชียงใหม่ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ 3 พื้นที่ 2 อำเภอ วันที่ 1 เม.ย.2566

เชียงใหม่ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ 3 พื้นที่ 2 อำเภอ อ.เมือง-อ.หางดง “บ้านปง-แม่เหียะ-สุเทพ” ไฟป่ายังโหมหนัก

วันที่ 1 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีไฟป่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ (31 มีนาคม 2566) ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง และเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2 พื้นที่คือ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เหียะ, หมู่ที่ 12 ตำบลสุเทพ โดยไฟได้ปะทุลุกลามเป็นวงกว้าง และยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในขณะนี้

ล่าสุด วันนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศให้พื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง และอำเภอเมือง ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เหียะ, หมู่ที่ 12 ตำบลสุเทพ เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประกาศลงนามโดยนายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

โดยใจความสำคัญของประกาศฉบับนี้ระบุว่า ภัยดังกล่าวเป็นสาธารณภัย/ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ของประชาชน หรือก่อให้เกิดวัตถุมลพิษหมอกควันที่ส่งผล กระทบต่อสุขภาพอนามัย และการดำรงชีวิตของประชาชน

Advertisement

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน และเพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว

ไฟป่า เชียงใหม่ พื้นที่ภัยพิบัติ ไฟป่า เชียงใหม่ พื้นที่ภัยพิบัติ