การนำด้วย Purpose ของ AIA

คอลัมน์ : SD Talk
ผู้เขียน : พิชญ์พจี สายเชื้อ

มีโอกาสคุยกับ CEO ท่านหนึ่ง ซึ่งช่วงนี้ท่านสัมภาษณ์ผู้บริหารหลายคน จึงเล่าให้ฟังว่าคนเดี๋ยวนี้เวลาให้ถามคำถาม สิ่งที่เขาถาม จะต่างไปจากสมัยก่อนคือ สมัยก่อนจะถามว่าการทำงานในองค์กรเป็นอย่างไร ? วัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างไร ? การบริหารคน หรือลักษณะการทำงานร่วมกันเป็นอย่างไร ?

แต่ตอนนี้คำถามคือ องค์กรมี purpose อย่างไร ? และองค์กรต้องการ purpose อะไรจากเขา ? ถ้าเขาทำได้ เขาจะได้อะไร ? เป็นต้น

จริง ๆ เรื่อง purpose เป็นเรื่องที่เป็นเทรนด์น่าสนใจในการดึงดูด หรือรักษาพนักงานในองค์กรมาสักพักแล้ว จำได้ว่าเมื่อต้นปีนี้เคยเขียนเรื่องนี้ไปแล้วเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในวงการคนทำงานคือ เรื่องการที่พนักงานให้ความสำคัญกับการทำงานที่มี purpose หรือคุณค่า (มากกว่าเงิน)

ซึ่งผลการวิจัยหลายสำนักพูดตรงกัน เช่น ผลการวิจัยของ McKinsey เรื่อง “12 เหตุผลที่คนลาออก” พบว่าพนักงานให้ความสำคัญกับคุณค่าในการทำงานมาอันดับ 4 จาก 12 อันดับ ผลการวิจัยบอกว่า องค์กรที่พนักงานรู้สึกว่าได้ทำงานที่มีคุณค่า พนักงานจะมีความผูกพันมากขึ้น 4 เท่า และสามารถทำให้องค์กรเติบโตได้มากกว่าองค์กรที่ไม่มี โดยเพิ่ม EPS (earning-per-share) ขึ้นถึง 147%

วันนี้เลยว่าจะเล่าเรื่องของ AIA จากบทความของ Harvard Business Review เรื่อง “How AIA leads with purpose and empowers its people” กันค่ะ

ถ้าพูดถึง purpose ของเอไอเอคือ การช่วยให้ผู้คนมี “สุขภาพที่ดีขึ้น ยืนยาวขึ้น และมีชีวิตที่ดีขึ้น” ไม่เพียงแต่กับลูกค้าและชุมชนที่เอไอเอให้บริการเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงพนักงานและตัวแทนด้วย เอไอเอมีพนักงานหลากหลายรุ่นจากกว่า 70 สัญชาติ ดังนั้น purpose ของเอไอเอ จะเป็นศูนย์กลางของ “วัฒนธรรม” ของบริษัท ตั้งแต่ปรัชญาความเป็นผู้นำไปจนถึงความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ตลอดจนโครงการสุขภาพต่าง ๆ ของเอไอเอ

“คาร่า อัง” ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัทเอไอเอ ตอบคำถามที่ว่า…อะไรทำให้คุณภูมิใจกับเอไอเอมากที่สุด ?

เธอตอบว่า…purpose ของเรา ต้องการช่วยเหลือผู้คนหลายล้านคนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ยืนยาวขึ้น และมีชีวิตที่ดีขึ้น อันเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำ purpose จนกลายเป็นตัวกำหนดวัฒนธรรมของเรา และทำให้เราต่างจากคู่แข่ง

โดยเอไอเอได้สร้างโมเดลการทำงานที่มีศูนย์กลางอยู่ที่การ empower พนักงาน เอไอเอสร้างความเชื่อที่ว่า “ถ้าเราทำสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง โดยใช้คนที่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่ได้ย่อมดีเสมอ”

นอกจากนี้ ท่านประธานบริษัท “นายลี หยวน ซง” ยังกล่าวว่า…วัฒนธรรมที่แข็งแกร่งในการ empower พนักงาน ให้มีความรับผิดชอบต่องานคือสิ่งที่สร้างความต่างของ AIA วัฒนธรรมของเราสะท้อนถึงพนักงานของเรา ซึ่งช่วยองค์กรในการปรับตัวเพื่อคว้าโอกาสการเติบโตใหม่ ๆ และรักษาประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของเราไว้ในระยะยาว

ดังนั้น ต่อคำถามที่ว่าเอไอเอลงทุนในพนักงานอย่างไร ในเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ?

“คาร่า อัง” บอกว่า เราได้เปิดตัวโปรแกรมความเป็นอยู่ที่ดี ที่รู้จักในชื่อ WorkWell กับ AIA ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคม และการเงินของพนักงาน อันเป็นเครื่องมือที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของพนักงานแต่ละคน ผ่านข้อมูลที่เรารวบรวมไว้มากมาย ทั้งข้อเสนอแนะของพนักงานโดยละเอียด และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าอะไรได้ผล และอะไรใช้ไม่ได้ เพื่อนำมาปรับใช้กับการวางแผนของเราสำหรับรอบถัดไป เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการลงทุนที่ครอบคลุมนี้ ในความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานจะคุ้มค่าคนของเราและธุรกิจของเรา


ดิฉันขอสรุปสั้น ๆ จากบทความว่า ความสำเร็จของเอไอเอ ในการเป็นผู้นำของธุรกิจนั้นอยู่ที่การ “นำ” ด้วย “purpose” ที่ทุกคนต้องมีสุขภาพที่ดีขึ้น ยืนยาวขึ้น และมีชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการสร้างวัฒนธรรมที่มีศูนย์กลางอยู่ที่การ empower พนักงาน และการมุ่งมั่นสร้างโปรแกรมที่จะทำให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี ตามความต้องการของแต่ละคน (personalized) นั่นเองค่ะ