เพื่อไทยผวากฎเหล็ก 180 วัน กกต. นัด ส.ส.ทั้งพรรคแจงยิบรับเลือกตั้ง

เพื่อไทยจัดประชุม ส.ส.หวั่นขัดกฎเหล็ก 180 วัน เตรียมทำหนังสือถึง กกต. แก้ระเบียบให้แจกของช่วยภัยพิบัติได้

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่โรงแรมเอสซีปาร์ค พรรคเพื่อไทยจัดการประชุมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งและนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่เกี่ยวกับกฎเหล็กของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในช่วง 180 วันก่อนสภาครบวาระ โดยมีผู้บริหารแกนนำพรรค ส.ส. สมาชิกพรรคและว่าที่ผู้สมัครเข้าร่วมประชุม

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นางสาวแพรทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทยเข้าร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจง โดยพรรคมีการแจกคู่มือการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ให้กับสมาชิกพรรคด้วย

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การจัดโครงการในวันนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร ส.ส. บุคลากรทางการเมืองและสมาชิกพรรคเพื่อไทย ได้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยเฉพาะวิธีการหาเสียง และข้อห้ามในการหาเสียง เพื่อจะได้ปฏิบัติถูกต้อง ป้องกันการถูกร้องคัดค้านในการเลือกตั้ง

โดยจัดให้ความรู้ด้านบทบัญญัติกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้ง พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. พ.ศ. 2560 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 ระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 รวมทั้งระเบียบ กกต.อีกหลายฉบับ

Advertisment

ทั้งนี้มีหลายเรื่องที่น่าสงสัย เช่น การวางพวงหรีด ดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง อะไรทำได้ หรือไม่ได้ ซึ่งการจัดโครงการในวันนี้จะมีการเปิดให้สมาชิกพรรคเปิดให้แลกเปลี่ยน สอบถามรายละเอียดอย่างเต็มที่เพื่อให้คลายข้อสงสัย

ทั้งนี้ นพ.ชลน่านชี้แจงตอนหนึ่งว่า การจัดโครงการในวันนี้ เป็นการให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเข้าใกล้สู่ฤดูการเลือกตั้ง หากเกิดกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ยุบสภา และให้มีการเลือกตั้งทั่วไปโดยครบอายุสภาผู้แทนราษฎร ซึ่ง กกต.ได้กำหนดวันเลือกตั้งอย่างช้าที่สุดคือวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566

และหากนับระยะเวลาการหาเสียงที่ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ และข้อห้ามในการหาเสียงที่เข้มงวด นับจากวันที่ 24 กันยายน 2565 คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 224 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานและส่งผลต่อความได้เปรียบ-เสียเปรียบ ในการหาเสียงระหว่างพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็นฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านหรือไม่

ทั้งนี้ การจัดโครงการนี้ไม่ได้มีเป้าหมายให้ผู้สมัครไม่กล้าที่จะหาเสียงจนเลิกหาเสียง แต่ต้องการให้ผู้สมัครดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ขอให้ทำความเข้าใจกฎ กติกา ทั้งเรื่องการหาเสียงและการบันทึกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด

Advertisment

“อย่ากลัวจนทำอะไรไม่ได้ พรรคจึงสร้างความมั่นใจในวิธีปฏิบัติระเบียบ อะไรที่ปฏิบัติได้ อะไรที่ปฏิบัติไม่ได้ ยอมรับว่าเรากังวลมากกว่าคนอื่น กลัวจะถูกใส่ร้าย ซึ่งมั่นใจว่าทุกคนจะทำหน้าที่เต็มที่ภายใต้ระเบียบ กกต.” นพ.ชลน่านกล่าว

นพ.ชลน่านกล่าวว่า แม้พรรคเพื่อไทยจะประกาศว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ไปบ้างแล้ว โดยขั้นตอนกระบวนการสรรหา หากว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน พรรคเพื่อไทยต้องหาผู้ที่เหมาะสมแทนต่อไป

อย่างไรก็ตาม กระแสนิยมของพรรคเพื่อไทย จากเสียงสะท้อนของโพล ได้รับความนิยมทั่วทุกภูมิภาค อย่างในจังหวัดภาคใต้ก็ได้รับความนิยม มีตัวเลขประมาณสองหลัก โดยจากมีตัวเลข 17-18% มันบ่งบอกว่าพรรคเพื่อไทยได้รับการยอมรับมากขึ้น

จากนั้นภายหลัง นพ.ชลน่านชี้แจงเสร็จสิ้น ในที่ประชุมได้ให้สมาชิกพรรคที่มาประชุมร่วมกันชูมือพร้อมส่งเสียงพร้อมกันว่า พรรคเพื่อไทยสู้ พรรคเพื่อไทยพร้อม เพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่าพรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมเลือกตั้ง

นพ.ชลน่านได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า คณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทย ได้หารือร่วมกันถึงรายละเอียดกฎเหล็ก 180 วันของ กกต. โดยมองว่าน่าจะมีช่องทางด้านกฎหมายในการผ่อนคลาย ยกเว้น หรือทบทวนระเบียบ กกต.กรณีที่เกิดภัยพิบัติ เพื่อให้ ส.ส.ได้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นได้ โดยจะเสนอต่อสภาให้ลดลงเหลือ 90 วัน เปิดทางหากเกิดภาวะวิกฤต เช่น อุทกภัย ภัยพิบัติต่าง ๆ ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ ทั้งยังเกิดความเป็นธรรมกับผู้สมัครและพรรคการเมืองด้วย

นอกจากนี้ พรรคเพื่อไทยจะทำข้อเสนอส่งไปยัง กกต.อีกทางหนึ่ง เพื่อให้ทบทวนและพิจารณาว่ามีช่องกฎหมายใดที่สามารถกำหนดเป็นระเบียบได้ เพื่อให้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ในกรณีที่มีความจำเป็น เนื่องจากขณะนี้พี่น้องประชาชน 56 จังหวัด ที่กำลังประสบภัยพิบัติน้ำท่วม เกิดความเดือดร้อนทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสในตอนนี้ เบื้องต้นพรรคเพื่อไทยเห็นว่า จะทำหนังสือยื่นแก้ไขระเบียบและเสนอร่างระเบียบ กกต.ใหม่ โดยฝ่ายกฎหมายจะเร่งจัดทำให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด

นพ.ชลน่านกล่าวว่า ในการสัมมนาวันนี้จะสร้างความมั่นใจในวิธีการปฏิบัติตามระเบียบ ตามกฎหมายของ กกต.ชัดเจนว่าอะไรที่ปฏิบัติได้ อะไรที่ปฏิบัติไม่ได้ วันนี้จะมีการแจ่มชัดในการปฏิบัติ พอเข้าใจอย่างนี้ สิ่งที่ ส.ส.กลัว ซึ่งกลัวมากกว่าพรรคอื่นเพราะอาจจะถูกใส่ร้ายได้ การสัมมนาวันนี้ก็จะทำให้เกิดความมั่นใจ