เปิดงบฯกระทรวง “พรรคสองลุง” 4 รัฐมนตรีว่าการ 1.56 แสนล้าน

2 พรรค

ไทม์ไลน์รัฐบาลใหม่ ที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ วางวัน ว. เวลา น. การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐา 1 นัดแรก 12 กันยายน 2566 “พรรคสองลุง” กวาดโควตารัฐมนตรีไป 4 กระทรวงว่าการ 4 รัฐมนตรีช่วย 2 เก้าอี้รองนายกรัฐมนตรี

พรรคพี่-พลังประชารัฐ 40 เสียง ได้ไม่เท่าที่คาดหวังไว้ รองนายกรัฐมนตรี 2 เก้าอี้ว่าการ 4 รัฐมนตรีช่วย

เริ่มจาก “บิ๊กป๊อด” พล.ต.อ.พัชราวาท วงษ์สุวรรณ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ นั่งรองนายกรัฐมนตรี “ควบ” รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูแลงบประมาณกว่า 31,977,364,500 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี’66 กว่า 1,523,469,000 บาท

โดยมีกรมที่อยู่ในสังกัด ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,878,920,000 บาท กรมควบคุมมลพิษ 800,612,100 บาท กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1,782,517,200 บาท กรมทรัพยากรธรณี 533,841,400 บาท

กรมทรัพยากรน้ำ 5,891,055,000 บาท กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 3,331,250,300 บาท กรมป่าไม้ 4,844,562,600 บาท กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 486,897,000 บาท กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 11,091,226,100 บาท สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,058,352,700 บาท

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 124,534,900 บาท องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 153,595,200 บาท

Advertisement

ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ คว้าเก้าอี้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 117,142,945,200 บาท

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,191,207,100 บาท กรมการข้าว 4,508,372,100 บาท กรมชลประทาน 80,410,530,800 บาท

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1,251,999,000 บาท กรมประมง จำนวน 3,603,696,100 บาท กรมปศุสัตว์ 5,317,521,400 บาท

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2,160,917,500 บาท กรมพัฒนาที่ดิน 4,345,418,000 บาท กรมวิชาการเกษตร 3,092,056,700 บาท กรมส่งเสริมการเกษตร 5,015,162,400 บาท กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2,581,808,900 บาท กรมหม่อนไหม 572,252,100 บาท สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1,484,343,600 บาท สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 251,108,600 บาท

Advertisement

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 636,737,000 บาท สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 505,365,300 บาท

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 213,448,600 บาท เพิ่มขึ้น 19,999,600 บาท

ส่วน นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายไผ่ ลิกค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รอแบ่งกระทรวงจาก “เจ้ากระทรวงหลัก” จากพรรคเพื่อไทย

ขณะที่พรรคน้อง-รวมไทยสร้างชาติ แม้จะมีเพียง 36 เสียง แต่ได้จำนวนเก้าอี้เทียบเท่า “พรรคพี่” คือ รอง
นายกฯ 2 รัฐมนตรีว่าการ 2 รัฐมนตรีช่วย

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ขึ้นแท่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กระทรวงงบประมาณน้อยแต่ผลประโยชน์มหาศาล 3,026,668,400 บาท

สำนักงานปลัด 561,731,800 บาท กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 261,351,400 บาท กรมธุรกิจพลังงาน 243,340,700 บาท

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1,780,957,880 บาท สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 179,286,700 บาท ขณะที่ สส.ปุ้ย “พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล” สส.นครศรีธรรมราช คว้าโควตาภาคใต้ นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 4,645,046,200 บาท

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 973,341,400 บาท กรมโรงงานอุตสาหกรรม 510,703,600 บาท

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1,021,026,200 บาท กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 350,492,500 บาท สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 243,775,600 บาท

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 670,830,900 บาท สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 874,876,000 บาท

ส่วน นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่หักดิบ “มุ้งภาคกลาง” ที่มี “สุชาติ ชมกลิ่น” แห่งบ้านใหม่ชลบุรี ต้องอดเป็นรัฐมนตรี 2 สมัย เตรียมขอกรมปศุสัตว์เพื่อปั้นนโยบาย “โคล้านตัว”

ขณะที่ “โควตาคนนอก” นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ที่ยอมทิ้งเก้าอี้ปลัดกระทรวงการคลังก่อนเกษียณอายุราชการ 1 เดือน นั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

เป็น “มือทำงาน” ให้นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีที่ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกตำแหน่ง

เบ็ดเสร็จ 4 กระทรวงว่าการ 1.56 แสนล้าน