เปิดทรัพย์สิน-หนี้สิน อภิชาติ ศิริสุนทร เลขาธิการพรรคก้าวไกลคนใหม่

เลขาธิการพรรคก้าวไกล

เปิดบัญชีทรัพย์สิน อภิชาติ ศิริสุนทร เลขาพรรคก้าวไกลคนใหม่ มีทรัพย์สิน 12.8 ล้าน รายจ่ายต่อปีมากกว่ารายได้ เป็นหนี้ 7.2 ล้าน ทั้งหนี้ ธ.ก.ส.- สหกรณ์ – กองทุนหมู่บ้าน หนี้สินเชื่อ-บัตรเครดิต-กดเงินสด-ลิสซิ่ง แจ้งมีรายได้ประจำจากการจำหน่ายไก่พื้นเมือง 50,000 บาทต่อปี 

วันที่ 23 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ของพรรคก้าวไกล (ก.ก.) เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ภายหลังนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคที่ลาออก โดยที่ประชุมวิสามัญพรรคก้าวไกลมีมติเห็นชอบให้ นายชัยธวัช ตุลาธน รักษาการเลขาธิการพรรค เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่

ขณะที่ “เลขาธิการพรรคก้าวไกลคนใหม่” คือ นายอภิชาติ ศิริสุนทร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล “ประชาชาติธุรกิจออนไลน์” พาไปเปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน “แม่บ้านพรรคสีส้มคนใหม่”

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนายอภิชาติ พร้อมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กรณีพ้นจากตำแหน่ง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 12,870,664.7 บาท มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 7,219,806.92 บาท ดังนี้

ทรัพย์สินของนายอภิชาติ 6,491,097.33 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 47,071.33 บาท ที่ดิน 1 แปลง ที่ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เนื้อที่ 1 ไร่ ซื้อมาวันที่ 4 กันยายน 2552 มูลค่า 4,000,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง บ้านสองชั้น 1 หลัง ปลูกสร้างเอง วันที่ 30 กรกฎาคม 2549 มูลค่า 1,200,000 บาท ยานพาหนะ รถยนต์ 3 คัน รวมมูลค่า 1,244,026 บาท

ทรัพย์สินของคู่สมรส 6,379,657.36 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 75,215.20 บาท เงินลงทุน 809,540 บาท แบ่งออกเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 500 หน่วย มูลค่า 803,540 บาท และสลากออมสินดิจิทัล มูลค่า 6,000 บาท ที่ดิน 2 แปลง รวมมูลค่า 4,250,000 บาท แบ่งออกเป็น ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เนื้อที่ 1 ไร่ ซื้อมาวันที่ 4 กันยายน 2552 และ ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น เนื้อที่ 1 งาน 96 ตารางวา ซื้อมาวันที่ 29 มีนาคม 2565

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 หลัง รวมมูลค่า 880,000 บาท แบ่งออกเป็น บ้านสองชั้นพร้อมโรงเรือน 2 หลัง ปลูกสร้างเองวันที่ 30 กันยายน 2561 บ้านสองชั้นและบ้านชั้นเดียว ซื้อมาวันที่ 29 มีนาคม 2565 ยานพาหนะ รถยนต์ 1 คัน รถจักรยานยนต์ 2 คัน รวมมูลค่า 364,812.16 บาท  ทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จากเงินฝาก 123 บาท

หนี้สินของนายอภิชาติ จากการกู้เงินธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 8 บัญชี รวม 848,943.33 บาท แบ่งออกเป็น ธนาคารกรุงไทย ทำสัญญา วันที่ 22 กันยายน 2553 จำนวนเงินกู้ตามสัญญา 1,500,000 บาท ยอดหนี้คงเหลือ 351,219.86 บาท ธนาคารกรุงไทย ทำสัญญา วันที่ 22 กันยายน 2553 จำนวนเงินกู้ตามสัญญา 300,000 บาท ยอดหนี้คงเหลือ 66,517.50 บาท ธนาคารกรุงไทย ทำสัญญาวันที่ 31 พฤศจิกายน 2555 จำนวนเงินกู้ในสัญญา 200,000 บาท ยอดหนี้คงเหลือ 34,981.86 บาท

ธนาคารกรุงไทย ทำสัญญาวันที่ 5 มกราคม 2565 จำนวนเงินกู้ตามสัญญา 334,100 บาท ยอดหนี้คงเหลือ 199,8805.76 บาท ธนาคารกรุงไทย ทำสัญญาวันที่ 5 มกราคม 2565 จำนวนเงินกู้ตามสัญญา 7,222.70 บาท ยอดหนี้คงเหลือ 7,222.70 บาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ไม่ระบุวันทำสัญญา จำนวนเงินกู้ตามสัญญา 23,795.65 บาท ยอดหนี้คงเหลือ 23,795.65 บาท

กองทุนหมู่บ้าน ไม่ระบุวันทำสัญญา จำนวนเงินกู้ตามสัญญา 26,300 บาท ยอดหนี้คงเหลือ 26,300 บาท และบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จำกัด ไม่ระบุวันทำสัญญา จำนวนเงินกู้ตามสัญญา 160,000 บาท ยอดหนี้คงเหลือ 139,100 บาท

หนี้สินของคู่สมรส 6,370,863.59 บาท ประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชี 6 บัญชี รวม 402,613.59 บาท แบ่งออกเป็น ธนาคารกรุงไทย 220,872.81 บาท บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ 24,033.49 บาท สินเชื่อหมุนเวียนไทยพาณิชย์ 70,548.81 บาท สินเชื่อหมุนเวียนกสิกร 22,781.81 บาท สินเชื่อโลตัสพรีเมียร์ 22,737.89 บาท และสินเชื่อเงินสด AEON 41,638.78 บาท

เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 3 บัญชี รวม 5,968,250 บาท แบ่งออกเป็น บริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จำกัด ไม่ระบุวันทำสัญญา จำนวนเงินกู้ตามสัญญา 160,000 บาท ยอดหนี้คงเหลือ 147,450 บาท บริษัทเมืองไทยแคปปิตอล ไม่ระบุวันทำสัญญา จำนวนเงินกู้ตามสัญญา 200,000 บาท ยอดหนี้คงเหลือ 165,300 บาท และสหกรณ์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ไม่ระบุวันทำสัญญา จำนวนเงินกู้ตามสัญญา 6,000,000 บาท ยอหนี้คงเหลือ 5,655,500 บาท

นอกจากนี้ นายอภิชาตยังแจ้งต่อ ป.ป.ช.ระบุรายละเอียดประกอบรายการหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ ประกอบด้วย ลำดับที่ 1 บริษัทโตโยตาลิสซิ่ง ทำสัญญาวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 จำนวนเงินกู้ตามสัญญา 1,928,052 บาท ยอดหนี้คงเหลือ 986,979 และ ลำดับที่ 2 บริษัทอยุธยาแคปปิตอล ออโต้ลิส จำกัด (มหาชน) ทำสัญญาวันที่ 29 มีนาคม 2565 จำนวนเงินกู้ตามสัญญา 89,029.99 บาท ยอดหนี้คงเหลือ 54,367.99 บาท

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี ปี 2560-2562 นักบริหารระดับกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ปี 2562-2566 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำนักเลขาสภาผู้แทนราษฎร

นายอภิชาติแจ้ง ต่อ ป.ป.ช. ว่า มีรายได้ต่อปี 1,662,720 บาท แบ่งออกเป็น รายได้ประจำ เงินประจำตำแหน่ง 854,760 บาท เงินเพิ่ม สส. 507,960 บาท ค่าเบี้ยประชุมกรรมาธิการ 250,000 บาท รายได้จากการทำเกษตรกรรม จากการจำหน่ายไก่พื้นเมือง 50,000 บาท คู่สมรส มีรายได้ต่อปี 710,063 บาท

แบ่งออกเป็น รายได้ประจำ เงินประจำตำแหน่ง 710,063 บาท ทั้งนี้ รายได้ต่อปีของนายอภิชาติกับคู่สมรส รวมทั้งสิ้น 2,372,783 บาท

ขณะที่รายจ่ายต่อปีของนายอภิชาติ 1,459,355.34 บาท แบ่งออกเป็น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 600,000 บาท ค่าผ่อนรถยนต์ 275,436 บาท ค่าเบี้ยประกัน 30,560 บาท รายจ่ายอื่น ๆ ค่าเล่าเรียนบุตร 143,800 บาท ค่าชำระหนี้สิน 409,559.34 บาท

คู่สมรส มีรายจ่ายต่อปี 1,229,779.52 บาท แบ่งออกเป็น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 360,000 บาท ค่าเบี้ยประกัน 7,027.52 บาท ค่าผ่อนรถจักรยานยนต์ 29,688 บาท รายจ่ายอื่น ๆ ค่าชำระหนี้สิน 833,064 บาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีรายจ่ายต่อปี เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 48,000 บาท

ทั้งนี้ รายจ่ายต่อปีของนายอภิชาตกับคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งสิ้น 2,737,134.86 บาท

นางอัจฉรี ศิริสุนทร ชื่อสกุลเดิม โชควิทยานุกูล คู่สมรส จดทะเบียนสมรสวันที่ 1 พฤศจิกายน 2543 ประกอบอาชีพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 3 คน  ทั้งนี้ นาอภิชาติเป็นบุตรนายเสถียร ศิริสุนทร และนางเรียนศิริสุนทร ข้าราชการบำนาญ