ครม.ไฟเขียวคนงานต่างด้าว คนประจำเรือ ขยายเวลายื่นขออนุญาตตลอดปี

fishing

ครม.อนุมัติ ขยายเวลาให้คนงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ยื่นขออนุญาตได้ตลอดทั้งปี

วันที่ 2 เมษายน 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุม ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอร่างประกาศ 2 ฉบับ คือ ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการออกหนังสือคนประจำเรือว่าด้วยการประมง โดยสาระสำคัญมีการแก้ไขคุณสมบัติคนต่างด้าวที่จะยื่นหนังสือเป็นคนประจำเรือ รวมถึงแก้ไขระยะเวลาในการยื่นขออนุญาตได้ตลอดทั้งปีจากเดิมที่ 2 ช่วง คือ กำหนด 1 เม.ย.-30 มิ.ย. และ 1 ก.ย.-30 พ.ย.

และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าว 4 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ที่ได้รับอนุญาตทำงานในราชอาณาจักรไทย เป็นกรณีพิเศษ ในกิจการประมง ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการแรงงานประมงได้รับการจ้างงานอย่างถูกกฎหมาย โดยให้ยื่นคำขอหนังสือคนประจำเรือเป็นกรณีพิเศษหรือได้ตลอดปี และในอนาคตนอกเหนือจาก 4 สัญชาติ สามารถจะมาทำงานดังกล่าวได้ ทั้งนี้กรมประมงได้เปิดรับฟังความคิดเห็น รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากกฎหมายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

“นายกฯสั่งการให้คณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจสอบให้เกิดความเรียบร้อย โดยเรื่องของการแก้ไขปัญหาประมงในระยะยาว มอบหมายให้คณะกรรมการประมงแห่งชาติ ที่มีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เป็นประธานไปศึกษาการแก้ปัญหาต่อไป” นางรัดเกล้ากล่าว