6 ส.ส.กลุ่มปากน้ำ ไม่ไว้วางใจ อนุพงษ์ เขย่าเก้าอี้ มท.1

6 ส.ส.กลุ่มปากน้ำ ไม่ไว้วางใจ อนุพงษ์ เขย่าเก้าอี้ มท.1

6 ส.ส.ปากน้ำ พลังประชารัฐ-บ้านใหญ่อัศวเหม เปิดศึก โหวตไม่ไว้วางใจ อนุพงษ์ เขย่าเก้าอี้ มท.1

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เอฟเฟ็กต์จากการลงมติอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับคะแนนเห็นด้วย (ไม่ไว้วางใจ) 212 เสียง ไม่เห็นด้วย (ไว้วางใจ) 245 เสียง งดออกเสียง 13 เสียง

ปรากฏว่า มี 6 เสียง พรรคพลังประชารัฐ เปิดศึก “ไม่ไว้วางใจ” 6 เสียง จาก กลุ่มปากน้ำ ได้แก่ 1.นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ 2.นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ ส.ส.เขต 6 สมุทรปราการ 3.นายต่อศักดิ์ อัศวเหม ส.ส.บัญชีรายชื่อ 4.น.ส.ภริม พูลเจริญ เขต 3 สมุทรปราการ 5.นายยงยุทธ สุวรรณบุตร เขต 2 สมุทรปราการ และ 6.นายอัครวัฒน์ อัศวเหม เขต 1 สมุทรปราการ