Sasin–SCGC–KBank เผยการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2022 ช่วยผลักดันนิสิต-นักศึกษาสร้างธุรกิจใหม่ เพื่อโลกที่ยั่งยืน

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือเอสซีจีซี (SCGC) co-hosts พร้อมด้วย บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) main sponsor จัดงาน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2022 – Global Competition” การแข่งขันแผนธุรกิจ Startup ระดับโลกภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 ยาวนานที่สุดในเอเชีย ภายใต้แนวคิด Striving for a Sustainable World  โดยวันนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้บริหารจากทั้ง 3 องค์กร ที่จะมาเปิดเผยเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันในปีนี้

ดร. เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ พูดถึงความเป็นมาและจุดประสงค์หลักของการจัดงานต่อเนื่องกว่า 20 ปี พร้อมทั้งความเห็นเกี่ยวกับแนวคิดความยั่งยืนในปัจจุบัน ว่า “ศศินทร์ จัดการแข่งขัน Bangkok Business Challenge การแข่งขันแผนธุรกิจ Startup สำหรับนิสิต นักศึกษาขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 และปีนี้ ศศินทร์ครบรอบ 40 ปี จึงเป็นปีประวัติศาสตร์ของศศินทร์ การแข่งขันนี้เป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนิสิต นักศึกษา และผลักดันให้นำแนวคิดแบบผู้ประกอบการมาใช้เพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน ความยั่งยืน (Sustainability) เป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก หากธุรกิจต่าง ๆ ยังไม่คำนึงถึงและยังไม่เริ่มต้นการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนตั้งแต่ตอนนี้ ทุกอย่างจะสายเกินแก้ไข ในการแข่งขันนี้ ผู้เข้าแข่งขันสามารถสร้างแรงบันดาลใจและได้เชื่อมโยงกันและกันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด และวิธีในการดำเนินธุรกิจเพื่อโลกที่ดีขึ้น ฉลาดขึ้น และยั่งยืนขึ้น ซึ่งพวกเขาสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในธุรกิจใหญ่หรือ Startup ของตัวเองก็ตาม”

ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม และรองผู้จัดการใหญ่ New Business บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือเอสซีจีซี (SCGC) กล่าวถึงการแข่งขันนี้ว่า “การแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin เป็นการแข่งขันระดับนานาชาติที่จะสร้างเครือข่ายทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดย SCGC ให้ความสำคัญกับการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการพัฒนาความร่วมมือแบบ Open Innovation เราจึงนำ Resource พร้อมองค์ความรู้ และเน็ตเวิร์กต่าง ๆ มาช่วยเสริมและต่อยอดให้การแข่งขันมีความสมบูรณ์และเกิดผลลัพธ์มากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากจำนวนทีมที่เข้ามาแข่งขันแล้วสามารถพัฒนาต่อเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจมากถึง 30% และมีการระดมทุนเป็นมูลค่าถึง $230M การนำ Startup ที่แข็งแกร่งที่สุดในแต่ละภูมิภาคของโลกมาแข่งขันเสนอแผนธุรกิจ ผ่านการให้คำปรึกษาโดยบริษัทชั้นนำ หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการถอดวิธีคิดของ Startup อื่น ๆ ว่ามีวิธีคิดอย่างไรในการผลักดันให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดแรงผลักดันในการพัฒนา Ecosystem ในระดับโลก ตลอดจนสร้างมิตรภาพที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นคอนเนกชันระหว่าง Startup ที่เข้าแข่งขัน ซึ่ง SCGC พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิด Startup ระดับ “ยูนิคอร์น” ในเวทีการประกวดอย่างต่อเนื่อง”

คุณรวี อ่างทอง ผู้อำนวยการอาวุโส บมจ. ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า “การแข่งขันแผนธุรกิจ SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2022 เป็นการแข่งขัน Startup ระดับนิสิต-นักศึกษาที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมุ่งเน้นการสร้างแผนธุรกิจที่สามารถนำไปใช้ได้จริง สามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาและยกระดับความสามารถด้านการศึกษาของนิสิต-นักศึกษาไทยจากความรู้และประสบการณ์จริง จนนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตในอนาคตได้อย่างยั่งยืน นับเป็นโครงการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของธนาคารในการสนับสนุนด้านการศึกษา การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย เกี่ยวกับเรื่องการเงิน การลงทุนทำธุรกิจ การสร้างไอเดียนวัตกรรม ธนาคารกสิกรไทยจึงให้การสนับสนุนการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง การแข่งขัน KASIKORNBANK Global 60-Second Pitching Round หนึ่งในการแข่งขันรอบสำคัญที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องนำเสนอแผนธุรกิจภายใน 60 วินาที ธนาคารกสิกรไทยขอแสดงความยินดีกับทีม EarthEn ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันในปีนี้ รวมทั้งทีม Carbotech จากมหาวิทยาลัย Putra Business School ประเทศมาเลเซีย ที่ชนะรางวัล 60-Second Pitch พร้อมรับเงินรางวัล จำนวน 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ

“ธนาคารกสิกรไทยมีความเชื่อมั่นว่าถ้าประเทศมีระบบการศึกษาและสภาพแวดล้อมที่ดี จะก่อให้เกิดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา และนำพาสังคมและประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป ผู้เข้าแข่งขันทุกทีม มีความทุ่มเท ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ในการระดมแนวคิด และนำเสนอรูปแบบธุรกิจที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาคมโลกให้ดียิ่งขึ้น ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ”

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม https://bbc.sasin.edu/2022/ หรือ Facebook page: bangkokbusinesschallenge