โลกชิงตัว “หัวกะทิ” ดุเดือด “สิงคโปร์” ออกวีซ่าใหม่ดึงดูดคน

สิงคโปร์

การขาดแคลนแรงงานเริ่มเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายประเทศให้ความสำคัญ โดยเฉพาะแรงงานมีทักษะระดับ “หัวกะทิ” ที่เป็นที่ต้องการของหลายประเทศ ซึ่งกำลังสูญเสียแรงงานมีฝีมือไปกับอัตราการเกิดที่ลดต่ำลง สวนทางกับผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้หลายชาติต้องเร่งหามาตรการดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศมากขึ้น

นิกเคอิ เอเชีย รายงานว่า “สิงคโปร์” ได้เปิดตัววีซ่าใหม่ เรียกว่า ใบอนุญาต Overseas Networks and Expertise (ONE) ซึ่งจะให้อนุญาตการทำงานและพำนักในสิงคโปร์ได้นาน 5 ปี สำหรับชาวต่างชาติที่มีรายได้ประจำมากกว่า 30,000 ดอลลาร์สิงคโปร์/เดือน และยังอนุญาตให้สามารถทำงานให้กับบริษัทมากกว่าหนึ่งแห่งได้อีกด้วย

ใบอนุญาต ONE จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนเดือน ม.ค. 2023 โดยไม่จำกัดจำนวนเป็นวีซ่าใหม่ของสิงคโปร์ ที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นจากวีซ่า Employment Pass (EP) ที่มีอยู่เดิม ซึ่งให้พำนักในสิงคโปร์ได้ 2-3 ปี โดยมีเงื่อนไขเฉพาะทำงานบางประเภทเท่านั้น

Advertisement

“ตัน ซี เลง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ กล่าวว่า “ในฐานะประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติน้อย หรือกระทั่งไม่มีเลย พรสวรรค์คือทรัพยากรเดียวที่เรามี และการได้มาซึ่งผู้ที่มีความสามารถเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกของเรา”

ใบอนุญาต ONE มีเป้าหมายในการดึงดูดผู้ที่มีความสามารถสูงและมีทักษะการทำงานที่ทันสมัย เช่นในกลุ่มงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี ทั้งมีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในด้านต่าง ๆ เช่น ศิลปะ วิทยาศาสตร์ กีฬา และวิชาการ ก็ได้สิทธิยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้

ช่วงต้นปี 2021 สิงคโปร์ยังได้เปิดตัววีซ่าประเภท Tech.Pass ที่อนุญาตให้บริษัทเทคโนโลยีสามารถจ้างงานผู้มีความสามารถต่างชาติได้ ที่มีรายได้ประจำมากกว่า 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์/เดือน ซึ่งเป็นการให้โอกาสนายจ้างในสิงคโปร์มีทางเลือกมากขึ้น แต่จำกัดจำนวนผู้ขอวีซ่าไว้เพียง 500 คน เพื่อรักษาการจ้างงานในท้องถิ่น

Advertisement

ความพยายามดึงดูดแรงงานต่างชาตินับเป็นความเคลื่อนไหวที่เห็นได้ทั่วโลกในช่วงนี้ โดยในปี 2021 “สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์” ได้เปิดตัว Green Visas โดยอนุญาตให้นักลงทุน หรือแรงงานมีทักษะสูงสามารถพำนักในช่วงการหางานทำได้ยาวนานถึง 180 วัน เพื่อให้แรงงานต่างชาติทักษะสูงมีโอกาสได้งานมากขึ้น จากวีซ่าแบบเดิมที่ผูกติดอยู่กับสัญญาจ้างงาน

เช่นเดียวกับ “สหราชอาณาจักร” (ยูเค) ก็มี Global Talent Visa สำหรับดึงดูดผู้มีความสามารถจากต่างประเทศ และเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา ยังได้ออกมาตรการดึงดูดผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันชั้นนำ 50 แห่งของโลก ให้สามารถทำงานและพำนักในยูเคได้ยาวนานขึ้นตามระดับการศึกษา โดยไม่ต้องมีสัญญาจ้างงานมาก่อน

ขณะที่ล่าสุด “ไต้หวัน” ก็มีแผนดึงดูดแรงงานทักษะจากต่างชาติอีกไม่ต่ำกว่า 400,000 คน ในช่วง 10 ปีข้างหน้า “กง หมิง-ชิน” รัฐมนตรีประจำสภาพัฒนาแห่งชาติไต้หวัน เปิดเผยเมื่อวันที่ 6 ก.ย.ที่ผ่านมา ว่าไต้หวันกำลังต้องการแรงงานต่างชาติเป็นจำนวนมาก เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม ท่ามกลางอัตราการเกิดที่ต่ำลงและผู้สูงอายุที่เพิ่มจำนวนสูงขึ้น

Advertisement

สำหรับ “ประเทศไทย” ก็เพิ่งเปิดตัววีซ่า 10 ปี สำหรับนักลงทุนที่มีรายได้สูง หรือแรงงานต่างชาติทักษะสูง โดยตั้งเป้าดึงดูดผู้มีความสามารถเข้าสู่ประเทศให้ได้กว่า 1 ล้านคนในช่วง 5 ปีข้างหน้า