สะพานพระราม 6 ทรุดตัว การรถไฟฯปรับแผนเดินรถสายใต้ 16 ขบวน

สะพานพระราม 6 ทรุดตัว
PHOTO : FACEBOOK ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟฯแจ้งปิดทางช่วงระหว่างสถานีบางซื่อ-บางบำหรุ ชั่วคราว ปรับแผนเดินรถเส้นทางสายใต้ 16 ขบวน เร่งซ่อมบำรุงสะพานพระราม 6 ทรุดตัว

วันที่ 26 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเกิดเหตุโครงสร้างกลางสะพานพระราม 6 ทรุดตัว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการให้บริการเดินรถไฟสายใต้ไม่สามารถผ่านได้ จำเป็นต้องประกาศปิดทาง ช่วงระหว่างสถานีชุมทางบางซื่อ–บางบำหรุ เป็นการชั่วคราว ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่า การรถไฟฯประกาศแจ้งปิดทางช่วงระหว่างสถานีบางซื่อ-บางบำหรุ เป็นการชั่วคราวเพื่อให้กิจการร่วมค้าไอทีดี เออาร์ซี ซึ่งเป็นผู้รับเหมาที่รับผิดชอบโครงการงานปรับปรุงเสริมความมั่นคงของสะพานพระราม 6

               

เนื่องด้วยสะพานพระราม 6 นี้ เป็นสะพานที่ขบวนรถไฟในเส้นทางสายใต้ทุกขบวนผ่านเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับขบวนรถและประชาชนผู้ใช้บริการ จึงมีมาตรการตรวจสอบโครงสร้างสะพานในด้านวิศวกรรมทั้งหมด โดยจะแจ้งกำหนดการเปิดใช้งานของสะพานพระราม 6 ให้ทราบอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่กำลังมีการปรับปรุงสะพาน การรถไฟ ขอแจ้งปรับเปลี่ยนแผนการเดินรถในเส้นทางสายใต้เพื่อให้สอดคล้องกับการซ่อมบำรุงสะพานพระราม 6 โดยมีการปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง ปลายทาง จากสถานีกรุงเทพฯ เป็นสถานีบางบำหรุและธนบุรี เป็นการชั่วคราว จำนวน 16 ขบวน ดังนี้

เส้นทางเดินรถเที่ยวขาไป

 1. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 43 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ – สุราษฎร์ธานี
 2. ขบวนรถธรรมดาที่ 261 กรุงเทพฯ – หัวหิน ปรับเปลี่ยนเป็น ธนบุรี – หัวหิน
 3. ขบวนรถเร็วที่ 171 กรุงเทพฯ – สุไหงโก-ลก ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ – สุไหงโก-ลก
 4. ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31 กรุงเทพฯ – ชุมทางหาดใหญ่ ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ – ชุมทางหาดใหญ่
 5. ขบวนรถชานเมืองที่ 355 กรุงเทพฯ – หนองปลาดุก ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ – หนองปลาดุก (เริ่มให้บริการ 27 ม.ค. 65)
 6. ขบวนรถด่วนที่ 83 กรุงเทพฯ – ตรัง ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ – ตรัง
 7. ขบวนรถด่วนที่ 85 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ – นครศรีธรรมราช
 8. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 39 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ – สุราษฎร์ธานี

เส้นทางเดินรถเที่ยวขากลับ

 1. ขบวนรถชานเมืองที่ 356 หนองปลาดุก – กรุงเทพฯ ปรับเปลี่ยนเป็น หนองปลาดุก – บางบำหรุ
 2. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 40 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ ปรับเปลี่ยนเป็น สุราษฎร์ธานี – บางบำหรุ
 3. ขบวนรถเร็วที่ 172 สุไหงโก-ลก – กรุงเทพฯ ปรับเปลี่ยนเป็น สุไหงโกลก – บางบำหรุ
 4. ขบวนรถธรรมดาที่ 262 หัวหิน – กรุงเทพฯ ปรับเปลี่ยนเป็น หัวหิน – ธนบุรี
 5. ขบวนรถด่วนที่ 86 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ ปรับเปลี่ยนเป็น นครศรีธรรมราช – บางบำหรุ
 6. ขบวนรถด่วนที่ 84 ตรัง – กรุงเทพฯ ปรับเปลี่ยนเป็น ตรัง – บางบำหรุ
 7.  ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 32 ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพฯ ปรับเปลี่ยนเป็น ชุมทางหาดใหญ่ – บางบำหรุ
 8. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 44 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ ปรับเปลี่ยนเป็น สุราษฎร์ธานี – บางบำหรุ

สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าไว้ การรถไฟ จะดำเนินการขนส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพฯและสถานีสามเสน ไปยังสถานีบางบำหรุ โดยทางรถยนต์ และสำหรับผู้โดยสารที่สถานีชุมทางบางซื่อ สามารถใช้ตั๋วโดยสารรถไฟทางไกล เดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงจากสถานีกลางบางซื่อไปยังสถานีบางบำหรุ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

ในด้านการรับ-ส่งสินค้าห่อวัตถุ สัมภาระ และรถจักรยานยนต์ในเส้นทางสายใต้ การรถไฟฯงดให้บริการที่สถานีกรุงเทพฯ สามเสน บางซื่อ และบางบำหรุ เป็นการชั่วคราว

สำหรับผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าในเส้นทางสายใต้ มีความประสงค์ที่จะไม่เดินทางสามารถติดต่อขอคืนค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคา ทั้งนี้ อาจมีขบวนรถในเส้นทางสายใต้บางขบวนเกิดความล่าช้าไปบ้าง ซึ่งการรถไฟฯต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟ ปรับเส้นทาง สะพานพระราม 6 ทรุดตัว