ตลาดของเล่นสหรัฐ ปี 2566 นิยมสินค้าที่ปกป้องสิ่งแวดล้อม-รีไซเคิลได้

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เผยเทรนด์ตลาดของเล่นสหรัฐ ปี’66 สินค้าที่สร้างจากตัวละครในหนังและทีวี ของเล่นคลาสสิกรุ่นพ่อแม่ สินค้าที่ปกป้องสิ่งแวดล้อมและรีไซเคิลได้ ได้รับความนิยมสูง แนะผู้ประกอบการไทยศึกษาวางแผนผลิตและส่งออก 

วันที่ 12 เมษายน 2566 นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา รายงานถึงเทรนด์ตลาดของเล่นในสหรัฐ ปี 2566 เพื่อแจ้งถึงผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้าของเล่นของไทย ที่จะได้ศึกษาแนวโน้มและทิศทางของเล่นในตลาดสหรัฐ และนำมาปรับใช้ในการวางแผนการผลิตและส่งออกสินค้าของเล่นไทยเข้าสู่ตลาดสหรัฐ ได้ต่อไป

นายภูสิต รัตนกุล
นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ ทูตพาณิชย์ได้รายงานว่า บริษัทวิจัยการตลาด The NPD Group มีการคาดการณ์ว่าการจำหน่ายสินค้าของเล่นและเกมส์ของสหรัฐ ในปี 2566 น่าจะมีการเติบโตขึ้นถึง 31,260 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มจากปี 2564 ที่มีมูลค่า 29,200 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าช่วงปี 2566-2570 จะมีการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.51 ต่อปี ทำให้ตลาดของเล่นในสหรัฐ ยังคงมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

               

สำหรับเทรนด์ของเล่นที่น่าสนใจและมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคสหรัฐ ในปี 2566 ได้แก่ อิทธิพลของภาพยนตร์และรายการทีวี โดยของเล่นที่สร้างจากตัวละครในภาพยนตร์และทีวีมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 19 แต่ของเล่นที่ไม่อิงกับภาพยนตร์และทีวีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ความต้องการสินค้าของเล่นคลาสสิก

ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพ่อแม่สู่ลูก โดยต้องการชดเชยความสูญเสียบางส่วนในตอนที่เป็นเด็ก หาของเล่นในยุคตนเองมาแนะนำให้กับลูก เช่น รถบรรทุก ตุ๊กตาหมี และผู้บริโภคสหรัฐ ยังให้ความสำคัญกับของเล่นที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม หากใช้พลาสติกที่รีไซเคิลได้หรือวัสดุชีวภาพก็จะได้รับความนิยม

ของเล่นสหรัฐฯ

นอกจากนี้ ชาวอเมริกันยังให้ความนิยมในการสมัครสมาชิกเพื่อรับของเล่นอย่างต่อเนื่อง มีรูปแบบทั้งรายเดือน รายปี นิยมการเปิดกล่องสุ่มที่ช่วยสร้างประสบการณ์ตื่นเต้น

เพราะไม่รู้ว่าสินค้าที่ส่งมาคืออะไรนำเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาช่วยดึงดูดผู้บริโภค เช่น การตั้งโปรแกรมให้สร้างเกม เล่าเรื่องราว ผ่านแอปพลิเคชั่นมีระบบจดจำใบหน้า สิ่งของ และสนทนาได้ ผสมผสานเทคโนโลยีกับการเรียนรู้ และผู้ปกครองนิยมหาของเล่นที่เสริมทักษะให้ลูกมากขึ้น

“จากแนวโน้มและทิศทางความต้องการของเล่นในตลาดสหรัฐ ดังกล่าว ผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทยต้องศึกษา และนำมาปรับใช้ในการวางแผนการผลิต การออกแบบ และส่งออกสินค้าของเล่นของไทยไปตลาดสหรัฐ เพื่อป้อนความต้องการที่เพิ่มขึ้น และรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมของเล่นในสหรัฐ หากทำได้ ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งออกไปสหรัฐ ได้เพิ่มมากขึ้น”