เลือกตั้ง 2566 : เปิดนโยบายการศึกษา 6 พรรค ชงเรียนฟรีถึงชั้นไหนบ้าง

นักเรียน

เลือกตั้ง 2566 : ส่องนโยบายการศึกษาจาก 6 พรรคการเมือง ชงเรียนฟรี แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม “เพื่อไทย” เน้นปฏิรูป TCAS-ฟรีวีซ่า เรียนต่อต่างประเทศ “ก้าวไกล” คืนครูให้นักเรียน “ประชาธิปัตย์-ไทยสร้างไทย” ชูเรียนฟรี “พลังประชารัฐ” ให้สวัสดิการ “รวมไทยสร้างชาติ” ให้ทุนเรียนวิชาชีพอำเภอละ 100 ทุน 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นับถอยหลังเลือกตั้งทั่วไป (14 พ.ค.) เพื่อหาพรรคที่จะมาจัดตั้งรัฐบาลและเลือกนายกรัฐมนตรีในการบริหารประเทศ การเลือกตั้งครั้งนี้มีเวทีดีเบตนโยบายการเลือกตั้งหลายเวที ไม่ว่าจะเป็นเวทีของสื่อมวลชน เวทีขององค์กรเอกชน เวทีขององค์กรภาคประชาชน

ในแต่ละเวทีดีเบตนั้น “นโยบายด้านการศึกษา” เป็นหนึ่งในเรื่องที่ทุกพรรคการเมืองต่างให้ความสำคัญ พร้อมกับนำเสนอนโยบายแก้ไขและพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้ดีขึ้น โดยเฉพาะการสร้างความเท่าเทียมแก่เด็กและเยาวชนในสังคม

“ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมนโยบายเด่นด้านการศึกษาจาก 6 พรรคการเมืองในการเลือกตั้งปี 2566 ดังต่อไปนี้

เพื่อไทย ฟรีวีซ่า เรียนต่างประเทศ ฟื้นแท็บเลตฟรีไวไฟฟรี

เริ่มต้นที่พรรคเพื่อไทยแพทองธาร ชินวัตร” ได้ประกาศนโยบายว่า ต้องการจะชูประเด็นการศึกษาให้เป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องพัฒนาให้เกิดความมั่นคงและเท่าเทียมในสังคม โดยที่พรรคเพื่อไทยได้ออกแบบนโยบายที่จะทำทั้งในระบบการศึกษา และออกแบบแพลตฟอร์มใหม่ให้คนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะต้อง “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” ให้กับผู้เรียน ผ่าน 6 นโยบายดังนี้ 

1.นโยบาย One Tablet per Child with free internet เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำของการเข้าไม่ถึงการศึกษา รวมทั้งยังเป็นการปลดภาระของพ่อแม่ผู้ปกครอง เด็กทุกคนต้องได้เรียน

Advertisement

2.นโยบายสร้างระบบการเรียนรู้ดิจิทัลแบบครบวงจร ผ่านแพลตฟอร์ม Learn to Earn เพื่อขจัดปัญหาเหล่านี้ โดยจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ใครอยากเรียนอะไรต้องได้เรียน เนื้อหาหลากหลายทันสมัย ออกแบบการเรียนเองได้, ขจัดปัญหาคนตกงานต้องหมดไป

3.นโยบายจบปริญญาตรี อายุ 18 ปี ขจัดเนื้อหาการเรียนที่ทับซ้อนและไม่ทันสมัย โดยปรับระบบการเรียนเป็น 5-5-3 แทนระบบ 6-6-4 ลดเวลาเรียนในสิ่งที่ไม่จำเป็น 

4.นโยบายเรียนอาชีวะฟรีมีอยู่จริง

5.นโยบาย 1 อำเภอ 1 ทุน ที่จะเป็นการรื้อฟื้นนโยบายในสมัยรัฐบาลไทยรักไทย เพื่อค้นหาเพชรในแต่ละอำเภอมาเจียระไน ให้เด็กทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อกลับมาพัฒนาบ้านเกิดพัฒนาประเทศ 

Advertisement

6.นโยบายโรงเรียน 2 ภาษาทุกท้องถิ่น เพื่อยกระดับการเรียนรู้ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษา Coding ตั้งแต่ ป.1 เพื่อพัฒนาให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนไปแล้ว 

นอกจากนี้ พรรคเพื่อไทยจะปรับปรุงกฎหมายและยกระดับกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพทั้งระบบมากยิ่งขึ้น โดยยึดนักเรียนและชุมชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงเข้าไปแก้ปัญหาการศึกษาไทยใน 3 ด้านหลัก ได้แก่

1.ปฏิรูประบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ลดบทบาท TCAS และจะเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความหลากหลาย เพราะข้อสอบเป็นแบบ Standardized tests ยังไม่มีการเปิดรับความหลากหลายในเชิงวัฒนธรรม โดย TCAS จะต้องมีความชัดเจนในการเฉลยและอธิบายข้อสอบ, ประกาศผลสอบรอบ Portfolio ก่อน เพื่อลดความทับซ้อนในการสอบ TCAS ลง และลดค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบให้กับเด็ก และทลายกำแพงการศึกษาผ่าน Learn to earn

2.แก้ปัญหาด้านสุขภาพจิตให้กับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

3.นโยบายฟรีวีซ่า และยกระดับ Passport ไทยในการไปศึกษายังต่างประเทศ โดยไม่ต้องขอวีซ่า โดยปัจจุบันไทยเจรจา Work and holiday เพียง 2 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยจะมีการมองประเทศคู่สัญญาใหม่เพิ่มเติมด้วย และจะเจรจาเพิ่มจำนวนโควตาเยาวชนในการไปเรียนต่อต่างประเทศด้วย

ก้าวไกล ชูการศึกษาที่ฟรีจริง-คืนครูให้นักเรียน

ในส่วนของพรรคก้าวไกล พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” ได้เปิดนโยบาย “การศึกษาไทยก้าวหน้า” คือการเน้นที่ประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาในการศึกษาไทยที่มีมายาวนาน

ไม่ว่าจะเป็น การที่นักเรียนไทยเรียนหนักเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก แต่ระบบไม่สามารถแปรความขยันของผู้เรียนออกมาเป็นทักษะที่แข่งขันกับหลักสากลได้ หรือการที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณสูงมากทุกปี แต่ยังไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในประเทศ เรียนฟรีก็ยังไม่ฟรีจริง หรือคุณครูที่ต้องทำงานหนัก แต่กลับหมดเวลาแต่ละวันไปกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการสอน แบ่งเป็น 20 นโยบาย ดังนี้

  1. เรียนฟรี อาหารฟรี มีรถรับส่ง
  2. ทุกโรงเรียนมีงบฯเพียงพอ
  3. โรงเรียนโปร่งใส ปราศจากทุจริต
  4. ส้วมสะอาด อาคารที่ปลอดภัย ซึมเศร้ามีที่ปรึกษา
  5. กฎโรงเรียนต้องไม่ขัดหลักสิทธิมนุษยชน
  6. ครูละเมิดสิทธิ พักใบประกอบทันที
  7. ยกเลิกการตั้งแถว ใช้เวลาอัพเดตเหตุการณ์บ้านเมือง
  8. ออกแบบหลักสูตรใหม่ เน้นทักษะที่ใช้ได้จริง
  9. ชั่วโมงเรียนดีมีคุณภาพ ลดคาบเรียน-การบ้าน-การสอบ
  10. โรงเรียน 2 ภาษา นักเรียนพูดภาษาอังกฤษได้
  11. เปิดข้อสอบ TCAS ย้อนหลังทั้งหมดพร้อมเฉลยทันที
  12. คืนครูให้นักเรียน เลิกนอนเวร ลดงานเอกสาร ยกเลิกพิธีรีตองในการประเมิน-รับแขก
  13. นักเรียนประเมินครู ครูประเมิน ผู้อำนวยการโรงเรียน 
  14. งบฯอบรมให้ครู-โรงเรียน ตัดสินใจเองว่าจะเรียนรู้อะไร ด้านการศึกษาที่ไม่จำกัดอยู่ที่โรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  15. คูปองเปิดโลกสูงสุด 2,000 บาทต่อปี สำหรับเรียนรู้นอกห้องเรียน
  16. เรียนฟรีอาชีวะถึง ปวส.จบแล้วมีงานทำ
  17. แพลตฟอร์มเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนฟรีไม่จำกัด รับรองคุณวุฒิพร้อมระบบจัดหางาน และด้านการศึกษาที่ใกล้ชิดผู้เรียน นักเรียน-ครู-ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ประกอบด้วย
  18. กระจายอำนาจให้โรงเรียน เติบโตได้ภายใต้ท้องถิ่น
  19. บอร์ดโรงเรียน ต้องมีตัวแทนนักเรียน
  20. สภาเยาวชน มาจากการเลือกตั้ง เสนอกฎหมายไปที่สภาได้

รวมไทยสร้างชาติ ทุนเรียนวิชาชีพอำเภอละ 100 ทุน

ขณะที่พรรครวมไทยสร้างชาติ นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ได้มีการผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาเพื่อมอบโอกาสให้แก่เด็กไทยเช่นกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “ทำแล้ว ทำอยู่ ทำต่อ” มีดังนี้

  1. มอบทุนเรียนวิชาชีพอำเภอละ 100 ทุน
  2. จัดทำสถาบันกำเนิดศิลป์ ปั้นศิลปินไทยสู่เวทีโลก

พลังประชารัฐ ให้สวัสดิการการศึกษา

ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐ  นำโดย “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” ได้เสนอนโยบายหลักในการดูแลเยาวชนให้อยู่ภายใต้ระบบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยมีนโยบายดังนี้

  1. สวัสดิการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
  2. โครงการอาหารกลางวันฟรี
  3. สร้างทางเลือกการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม
  4. สวัสดิการเรียนรู้ เติมทักษะ ตอบโจทย์แรงงานสมัยใหม่

ประชาธิปัตย์ เรียนฟรีถึง ป.ตรี

พรรคประชาธิปัตย์ นำโดย “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” ได้ชูนโยบายหลักด้านการศึกษาที่โดดเด่นและต้องการพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศไทย 

  1. เรียนฟรีถึงปริญญาตรี สาขาที่ตลาดต้องการ เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ซึ่งสามารถตอบสนองต่อกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบัน เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์, อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ เป็นต้น ภายใต้แนวคิด “การตลาดนําการผลิต” เพื่อ ผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
  2. ฟรีอินเทอร์เน็ต 1 ล้านจุด ทุกหมู่บ้าน ทุกห้องเรียน แบ่งเป็น หมู่บ้าน จํานวน 6 แสนจุด และโรงเรียน จํานวน 4 แสนจุด 
  3. นมโรงเรียนฟรีทั้งปี อาหารกลางวันฟรีตั้งแต่อนุบาลถึง ป.6

ไทยสร้างไทย ลดเวลาเรียนเหลือ 3 ปี จบ ป.ตรีก่อนอายุ 19 ปี

พรรคไทยสร้างไทย “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” ได้เน้นย้ำความสำคัญเรื่องการลงทุนกับคน จึงได้ออกนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพจนจบปริญญาตรี มีจุดหมายในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและยกระดับคุณภาพการศึกษา

  1. ลดเวลาเรียนในทุกช่วงการศึกษาอย่างน้อย 3 ปี (ระดับประถม มัธยม และปริญญาตรี) เพื่อให้สามารถจบปริญญาตรีได้ในช่วง 17-19 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนออกมาทำมาหากินได้เร็วขึ้น 
  2. เรียนฟรีถึงระดับปริญญาตรี และไม่มีหนี้ กยศ.
  3. ปฏิรูปหลักสูตรให้ทันสมัย ยืดหยุ่นและตอบโจทย์เด็ก
  4. เด็กต้องสามารถเข้าถึงครูอาจารย์ที่เก่งในแต่ละด้าน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
  5. ให้อำนาจงบประมาณการศึกษากับเด็กนักเรียน โดยการให้คูปองการศึกษา เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถเลือกเรียนในสถาบันที่ตนเองอยากเรียนได้