TCAS คนยืนยันสิทธิรอบ 3 กว่า 8.8 หมื่นคน มหา’ลัยเคลียร์ที่ว่างรับตรง

ยอดยืนยันสิทธิ TCAS67 รอบแอดมิชชั่น (รอบ 3) 88,956 คน มหาวิทยาลัยเคลียร์ที่ว่าง เตรียมรับเด็กรอบ 4 รอบ (รอบรับตรงอิสระ)

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยว่า การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบการรับสมัครสอบกลาง ประจําปี 2567 หรือ TCAS67 ในรอบแอดมิชชันหรือรอบ 3 ที่ผู้สมัครสามารถยื่นขอรับการประมวลผลได้ 2 ครั้ง ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

จากจำนวนที่นั่งที่เปิดรับทั้งหมด จำนวน 163,025 คน มียอดผู้สมัครรวม จำนวน 132,004 คน ผ่านการประมวลผลครั้งที่ 1 จำนวน 97,653 คน ผู้สมัครยืนยันสิทธิทันที จำนวน 33,543 คน และขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประมวลผลครั้งที่ 1 หรือผู้ที่ต้องการโอกาสที่จะได้ลำดับที่ดีขึ้น และยังคงรักษาสิทธิเดิมที่ได้แล้ว เป็นจำนวน 57,770 คน

น.ส.ศุภมาส กล่าวต่อว่า การประมวลครั้งที่ 2 ที่ถือว่าเป็นการยืนยันสิทธิโดยอัตโนมัติ มีผู้ที่ได้ลำดับเดิม จำนวน 49,020 คน และได้ลำดับที่ดีขึ้น จำนวน 6,393 คน สรุปผลการสมัครในรอบแอดมิชชั่น (หรือรอบ 3) ได้จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกจากการประมวลผลทั้ง 2 ครั้ง รวม 88,956 คน

ซึ่งจำนวนที่นั่งที่เหลือจะนำไปประกาศรับในรอบที่ 4 Direct Admission (รอบรับตรงอิสระ) ต่อไป โดยผู้ที่สนใจสมัครและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของระบบ TCAS และของมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก mytcas.com หรือไปที่ website ของแต่ละมหาวิทยาลัยได้โดยตรง

Advertisment

“นโยบายของ อว. ที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่าย ลดความเหลื่อมล้ำและกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยการเปิดให้สมัครสอบ TCAS67 รอบแอดมิชชั่น ฟรีเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นรอบที่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและมีจำนวนสาขาหลักสูตรหลากหลายมากที่สุด ส่งผลให้ผู้สมัครของปีนี้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเกือบ 1 หมื่นคน

โดยมียอดผู้ที่ประสงค์จะรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบจำนวน 129,454 คน คิดเป็นร้อยละ 98.1 จากผู้สมัครทั้งหมด และมีค่าเฉลี่ยของการสมัครเลือกคณะ 8.87 อันดับต่อคน โดยผู้ที่เลือก 10 อันดับมีจำนวนมากถึง 97,674 คน มากกว่า TCAS66 เป็นจำนวนถึง 35,475 คน” น.ส.ศุภมาส กล่าว