ผล TCAS67 รอบ Admission เด็กขอประมวลผลครั้งที่ 2 กว่า 8 หมื่นคน

ทปอ. เผยข้อมูลสถิติ หลังประมวลผลรอบ Admission (รอบ 3) ผ่านการคัดเลือก 97,659 คน แต่ขอไปต่อกับการดขอประมวผลครั้งที่ 2 จำนวน 85,043 คน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System) ปี 2567 หรือ TCAS67 มีการประมวลผลและประกาศ Admission (หรือรอบ 3) ครั้งที่ 1 (10 อันดับที่นักเรียนได้สมัครไปวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567) ไปแล้ว สำหรับผู้ที่ได้คณะที่ต้องการจะต้องยืนยันสิทธิภายในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้คณะที่ใช่ สามารถไปต่อกับการประมวลผลรอบ 2 ได้

โดยช่วงวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 เป็นการยืนยืนสิทธิในระบบ โดยตัวเลือกจะมี “ยืนยันสิทธิ”, “ไม่ใช้สิทธิ”, และ “ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2” (เฉพาะผู้ที่ติดอันดับ 2-10 และผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น) โดยจะต้องกด “ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2” ในระบบ MyTCAS ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 ภายในเวลา 23.59 น.

ทั้งนี้ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้เผยข้อมูลสถิติ จำนวนกดยืนยันสิทธิ, กดขอประมวผลครั้งที่ 2, กดไม่ใช้สิทธิ, ไม่เข้าดำเนินการ ฯลฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.) ผ่านเพจเฟซบุ๊ก Mytcas.com ดังนี้

  • จำนวนที่นั่งที่เปิดรับ 163,025 ที่นั่ง
  • สมัครสอบรอบที่ 3 จำนวน 132,004 คน
  • ผ่านการคัดเลือก 97,659 คน
  • ไม่ผ่านการคัดเลือกประมวลผลครั้งที่ 1 จำนวน 34,345 คน (26%)
  • กดยืนยันสิทธิ 32,605 คน
  • กดขอประมวผลครั้งที่ 2 จำนวน 85,043 คน
  • กดไม่ใช้สิทธิ 2,130 คน