ภสุ วชิรพงศ์ หลานเสี่ยยักษ์ ซื้อหุ้น Body Glove เข้าพอร์ตเพิ่ม 10.23 ล้านหุ้น

Body Glove

ก.ล.ต.รายงานพบ “ภสุ วชิรพงศ์” หลานเสี่ยยักษ์เซียนหุ้นชื่อดัง เข้าซื้อหุ้น BGT เข้าพอร์ตเพิ่ม 10.23 ล้านหุ้น มูลค่า 34.78 ล้านบาท ถือหุ้นรวม 7.7024% ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ของบริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BGT ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า Body Glove โดยการจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าของตนเองและทางห้างสรรพสินค้า

โดยพบว่านายภสุ วชิรพงศ์ เซียนหุ้นรุ่นใหม่ชื่อดัง หลานเสี่ยยักษ์-วิชัย วชิรพงศ์ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON ได้มีการเข้าซื้อหุ้น BGT จำนวน 10.23 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 2.8141% ของสิทธิออกเสียงกิจการ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 65 ในราคา 3.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 34.78 ล้านบาท โดยทำธุรกรรมผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ส่งผลให้จำนวนหุ้นที่ถือครองหลังวันทำรายการอยู่ที่ 28 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 7.7024% ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่

โดยความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น BGT เปิดตลาดวันนี้ดีดตัวขึ้น 0.56% จากราคาวันก่อนหน้า มาอยู่ที่ 3.54 บาท แต่ระหว่างทางร่วงไปติดลบบริเวณ 2.27% (เวลา 11.30 น.) ขณะที่ราคาหุ้น GLOCON เปิดตลาดทรงตัวราคาวันก่อนหน้าที่ 0.89 บาท แต่ระหว่างทางปรับตัวขึ้น 1.12% (เวลา 11.30 น.)