“เราชนะ” เริ่มลงทะเบียน 29 ม.ค.-12 ก.พ. รับสิทธิ์ 7,000 บาท

ครม.อนุมัติแล้ว “เราชนะ” เริ่มลงทะเบียน 29 มกราคม-12 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

วันที่ 19 มกราคม 2564 ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้อนุมัติมาตรการเราชนะ กระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่

ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขโครงการเราชนะ รัฐบาลจะแจกเงิน 3,500 บาท จำนวน 2 เดือน มีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 31.1 ล้านคน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับกลุ่มที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล

               

มีจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะ ประมาณ 31.1 ล้านคน ใช้กรอบวงเงินประมาณ 2.1 แสนล้านบาท

คุณสมบัติ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สำหรับโครงการเราชนะ คุณสมบัติ

 1. ผู้มีสัญชาติไทย 18 ปีขึ้นไป
 2. ไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33
 3. ไม่เป็นข้าราชการ
 4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง
 5. ไม่รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการ
 6. ไม่มีรายได้เกิน 3 แสนบาท
 7. เงินฝากทุกบัญชีไม่เกิน 5 แสนบาท

ใช้แพลตฟอร์มมือถือทั้งหมด เพื่อรับโอนเงิจากรัฐบาล เพื่อลดภาระการต่อคิวเหมือนครั้งการเราไม่ทิ้งกัน

กลุ่มเป้าหมาย

 • กลุ่มที่ 1 ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่ต้องลงทะเบียน ได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติ)
 • กลุมที่ 2 ประชาชนที่มีฐานข้อมูล แอฟเป๋าตังค์ เช่น คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน (ไม่ต้องลงทะเบียน ได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติ)
 • กลุ่มที่ 3 ประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลภาครัฐ

วิธีการรับเงิน

 • กลุ่มที่ 1 โอนเงินให้สัปดาห์ละครั้งเริ่มวันที่ 5 ก.พ. จนกว่าจะครบ 7,000 บาท
 • กลุ่มที่ 2 จ่ายเงินรายสัปดาห์ละ 1,000 บาท 18 ก.พ. โอนเงินครั้งแรก
 • กลุ่มที่ 3 เปิดให้ลงทะเบียน 8 ก.พ. โอนเงินให้วันพฤหัสทุกสัปดาห์ โอนเงินงวดแรก 18 ก.พ.

อย่างไรก็ดี ระยะเวลาการใช้เงินได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564 หากใช้สิทธิไม่หมดไม่มีสิทธิใช้เงินต่อ