ราคาน้ำมันวันนี้ (2 ก.ย. 65) เช็กราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่าสุด

ราคาน้ำมัน2กันยา65

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน อัพเดตราคาน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอล์ ประจำวันที่ 2 กันยายน 2565 จากปั๊มน้ำมัน 4 แห่ง ได้แก่ PTT Station บางจาก เชลล์ และเอสโซ่ ดังนี้

ราคาน้ำมัน PTT Station

 • เบนซิน = 43.36 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 = 35.95 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 = 35.68 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 = 34.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 = 32.34 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ ซูเปอร์พาวเวอร์ 95 = 45.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน บางจาก

 • แก๊สโซฮอล์ 95 = 35.95 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 = 35.68 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 = 34.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 = 32.34 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม = 45.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน เชลล์

 • แก๊สโซฮอล์ 95 = 35.95 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 = 35.68 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 = 34.84 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม = 45.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน เอสโซ่

 • แก๊สโซฮอล์ 95 = 37.95 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 = 37.68 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 = 36.84 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม = 45.66 บาท/ลิตร