สายปาร์ตี้ รวดเดียวหมดแก้ว เสี่ยงภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษ ถึงขั้นเสียชีวิต

ปาร์ตี้ เมา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สายปาร์ตี้ นักดื่มตัวยงต้องระวัง ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวดเดียวหมดแก้ว เสี่ยงต่อภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษ รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หนึ่งในสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับการสังสรรค์หลาย ๆ เทศกาล ไม่ว่าจะเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จบางอย่าง การเฉลิมฉลองในเทศกาล หรือแม้แต่ดื่มเพื่อการผ่อนคลาย หลังจากเหน็ดเหนื่อยกับงาน

อย่างไรก็ตาม แม้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะมีประโยชน์ในแง่การเชื่อมความสัมพันธ์ หรือเป็นเครื่องดื่มแห่งการเฉลิมฉลอง แต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็มีโทษต่อร่างกายได้ หากรับประทานมากเกินไป

อ.พญ.วิจิตรา เลี้ยงสว่างวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากและเร็วเกินไป อาจทำให้เกิดภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษซึ่งมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

Advertisement

ภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษ เกิดจากการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากในระยะเวลาที่สั้น ทำให้ตับซึ่งทำหน้าที่ขับแอลกอฮอล์ออกจากกระแสเลือด ไม่สามารถขับแอลกอฮอล์ที่อยู่ในร่างกายออกได้ทัน จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษ ซึ่งไม่สามารถระบุระยะเวลาในการแสดงอาการที่ชัดเจนได้

แต่หากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 12 ดื่มมาตรฐานในระยะเวลาอันสั้น หรือมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 400 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป จะมีโอกาสเกิดภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษสูงมาก นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการดูดซึมสารของร่างกายแต่ละบุคคล และชนิดของเครื่องดื่มนั้น ๆ ว่ามีดีกรีหรือปริมาณแอลกอฮอล์เข้มข้นมากแค่ไหน เช่น

เบียร์

มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ประมาณ 5% จะมี 1 ดื่มมาตรฐานเท่ากับ 1 กระป๋อง หรือ 1 ขวดเล็ก 330 มิลลิลิตร

ไวน์

มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ประมาณ 12% จะมี 1 ดื่มมาตรฐานเท่ากับ 1 แก้ว หรือ 100 มิลลิลิตร

Advertisement

สุรากลั่น

มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ประมาณ 40% จะมี 1 ดื่มมาตรฐานเท่ากับ 3 ฝา หรือ 30 มิลลิลิตร

ขณะที่อาการของภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษ มีดังนี้

 • เริ่มกระวนกระวาย สับสน พูดจาไม่รู้เรื่อง
 • ไม่สามารถทรงตัวได้
 • ง่วงซึม นอนหลับเยอะกว่าปกติ
 • มีอาการกึ่งโคม่า รู้สึกตัวแต่ไม่สามารถตอบสนองได้
 • อาเจียนออกมาเป็นจำนวนมาก หรืออาเจียนเป็นเลือด
 • หายใจช้าลง หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
 • น้ำตาลในเลือดต่ำจนทำให้เกิดอาการชัก หรือเสียชีวิต

ขณะที่วิธีการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อมีผู้อยู่ในภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษ สามารถทำได้ดังนี้

 • โทร.เรียก 1669 หรือเรียกรถพยาบาลอย่างเร่งด่วน
 • ไม่ควรปล่อยให้ผู้ป่วยอยู่ตามลำพัง เฝ้าสังเกตอาการของผู้ป่วยตลอดเวลา
 • พยายามปลุกให้ผู้ป่วยมีสติ ไม่หลับ และพยุงให้อยู่ในท่านั่ง
 • หากผู้ป่วยรู้สึกตัวให้ดื่มน้ำเปล่าเข้าไปเยอะ ๆ
 • ไม่พยายามให้ผู้ป่วยอาเจียนออกมา เพราะอาจระคายเคืองทางเดินอาหารจนทำให้อาเจียนเป็นเลือดได้
 • หากผู้ป่วยหมดสติ ไม่รู้สึกตัว ให้จับนอนตะแคง เฝ้าสังเกตการหายใจจนกว่าทีมกู้ชีพจะมาถึง

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษนั้นสำคัญมาก หากผู้ดูแลหรือผู้ที่ช่วยเหลือมีความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ก็จะทำให้ผู้ป่วยไม่หมดสติ เปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตลดน้อยลงและมีโอกาสรอดมากขึ้น

Advertisement

อย่างไรก็ดี การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบพอดี ดื่มแค่ขีดจำกัดที่ร่างกายรับได้ เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าการดื่มแบบเต็มที่ และอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อทำงานและเอาเงินออกไปใช้ชีวิตต่อไป ไม่ใช่หาเงินเพื่อนำมารักษาร่างกายของเรา