ครม.เห็นชอบ กำหนดให้ 13 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันนวมินทรมหาราช

ครม.เห็นชอบ ประกาศ 13 ต.ค. ของทุกปี เป็นวันนวมินทรมหาราช

ครม.เห็นชอบ ประกาศ 13 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันนวมินทรมหาราช

วันที่ 26 กันยายน 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบและนำประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ 7 ปี หรือเรียกว่า สัตตมวรรษ

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า วันนวมินทรมหาราช ตามที่รัฐบาลขอพระราชทานพระมหากรุณา จึงเห็นสมควรกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันนวมินทรมหาราช นับตั้งแต่วันที่ 26 กันยายนนี้เป็นต้นไป