ขับเร็วสูงสุด 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ดีเดย์วันนี้ ช่วง อยุธยา-บางปะอิน

ดีเดย์ ขับรถ 120 กม. วันนี้วันแรก
ภาพจาก Pixabay

ดีเดย์! ใช้ความเร็วรถ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ช่วง “อยุธยา-บางปะอิน” วันนี้ 

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานกรณี เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กำหนดเส้นทางให้ใช้อัตราความเร็วยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดิน

ซึ่งประกาศดังกล่าวระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564 ออกตามความในมาตรา 5(1) แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน จึงออกประกาศกำหนดให้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 บางปะอิน-พยุหะคีรี (ช่วงอยุธยา-อ่างทอง) ระหว่าง กม.4+100 ถึง กม.50+000 ทั้งขาเข้าและขาออก รวมระยะทาง 45.9 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่ใช้อัตราความเร็วยานพาหนะได้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

 

สำหรับการกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะต่าง ๆ มีดังนี้

  1. รถบรรทุกที่มีน้ำ หนักรถเกิน 2,200 กก. หรือ รถบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่งเกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม.
  2. รถขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กม./ชม.
  3. รถจักรยานยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. เว้นแต่รถจักรยานยนต์ ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่สามสิบห้ากิโลวัตต์ขึ้นไปหรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ลบ.ซม.ขึ้นไป (บิ๊กไบค์) ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน110 กม./ชม.
  4. รถโรงเรียน หรือรถรับส่งนักเรียน ให้ใช้ควำมเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม.
  5. รถบรรทุกคนโดยสาร ที่มีที่นั่งคนโดยสารเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กม./ชม.
  6. รถแทรกเตอร์ รถบดถนน หรือรถใช้งานเกษตรกรรม ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 45 กม./ชม.

ส่วนรถอื่น ๆ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม. ทั้งนี้ หากรถดังกล่าวอยู่ในช่องเดินรถช่องขวาสุด ต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม. เว้นแต่ในกรณีที่ช่องเดินรถนั้น มีข้อจำกัดด้านการจราจรหรือทัศนวิสัยมีสิ่งกีดขวาง หรือมีเหตุขัดข้องอื่น

ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงว่าเป็นเขตอันตราย หรือเขตให้ขับรถช้า ๆ ให้ลดความเร็วลงและเพิ่มความระมัดระวังขึ้นตามสมควร และในกรณีที่ทางเดินรถหรือช่องเดินรถใดมีเครื่องหมายจราจรกำหนดอัตราความเร็วต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ ให้ใช้ความเร็วไม่เกินอัตราความเร็วที่กำหนดไว้นั้น

 


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ