กทม.รณรงค์คนกรุง 4.7 ล้านคนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่า กทม. 22 พ.ค. 65

รณรงค์เลือกตั้ง

กทม. เชิญชวนชาวกรุงเทพฯ แสดงพลังเลือกผู้ว่าฯ และ ส.ก. ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. โดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off ปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงพลังความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม พร้อมเชิญชวนชาวกรุงเทพฯ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565

โดยขบวนรถประชาสัมพันธ์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมขบวนรณรงค์ เส้นทางศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ปากคลองตลาด อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในเวลาเดียวกันรถขบวนรณรงค์จาก 6 กลุ่มเขต ประกอบด้วย กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กรุงเทพใต้ กรุงเทพตะวันออก กรุงธนเหนือ กรุงธนใต้ และกรุงเทพกลาง จะมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ตนเอง เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้มาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด

นอกจากนี้ 50 สำนักงานเขต ยังกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

โดยวันที่ 11 พฤษภาคม กลุ่มเขตกรุงธนใต้ กำหนดจัดกิจกรรม ณ ลานฝั่งตรงข้ามหมวดทางหลวงบางแค (ลานเซิร์ฟสเก็ต) เขตบางแค

วันที่ 12 พฤษภาคม กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก กำหนดจัดกิจกรรม ณ วัดศรีบุญเรือง เขตบางกะปิ และท่าเรือสุเหร่าแดง เขตคันนายาว

วันที่ 17 พฤษภาคม กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ กำหนดจัดกิจกรรม ณ ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน และสวนสาธารณะใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด

Advertisement

วันที่ 18 พฤษภาคม กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กำหนดจัดกิจกรรม ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว เขตจตุจักร

และวันที่ 20 พฤษภาคม กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ กำหนดจัดกิจกรรม ณ ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขณะนี้เหลืออีก 13 วัน จะถึงวันเลือกตั้ง ส.ก.และผู้ว่าฯ กทม. กรุงเทพมหานครจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้ขึ้น โดยในวันนี้ 50 สำนักงานเขตจะเริ่มรณรงค์เข้าพื้นที่ชุมชน ตลาด ห้างร้าน เพื่อเชิญชวนประชาชนกว่า 4 ล้านคน ซึ่งมีสิทธิในการเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิผู้ว่าฯ และ ส.ก.มาเพื่อบริหารบ้านเมืองของเรา

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครถือว่ามีความสำคัญในฐานะเมืองหลวงศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศไทย หากกรุงเทพมหานครได้ผู้บริหารที่มีความสามารถและมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวคิดที่ทันสมัย จะทำให้สามารถพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ เป็นเมืองที่ทุกคนอาศัยอยู่อย่างมีความสุข

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชาวกรุงเทพฯ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือ มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง (เกิดก่อน วันที่ 24 พ.ค. 2547) และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

โดยสามารถตรวจสอบสิทธิและสถานที่ใช้สิทธิของตนเองได้ทางช่องทางออนไลน์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/ หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Vote โดยดาวน์โหลดได้ทั้งโทรศัพท์ระบบ iOS และระบบ Android

ทั้งนี้หากพบว่ารายชื่อผู้มีสิทธิของตนเองหรือคนในครอบครัวไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งเพิ่ม-ถอนรายชื่อ ได้จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ ณ สำนักงานเขตซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี