มายด์แชร์เผย 6 เทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภค ปี 2023

มายด์แชร์เผย 6 เทรนด์แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค ที่จะมีผลต่อการวางแผนการสื่อสารนักการตลาด ปี 2023

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวณัฐา ปิยะวิโรจน์เสถียร ผู้อำนวยการแผนกวางแผนกลยุทธ์ มายด์แชร์ กล่าวว่า ในปีนี้เห็นได้ชัดว่าผู้บริโภคมีความใส่ใจและปรับตัวมากขึ้นในการใช้ชีวิต การบริโภค และการแสวงหาประสบการณ์ โดยจะมีแนวโน้นการจับจ่ายมากขึ้น เพื่อเป็นการชดเชยการใช้ชีวิตที่เสียไปกับการระบาดของโควิด-19 รวมถึงจะมีความระมัดระวังบนการใช้จ่ายเพื่อให้มีความยืดหยุ่นและควบคุมได้ เนื่องจากความกังวลถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอน

โดย มายด์แชร์ ได้สรุป 6 เทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคในปี 2023 ไว้ดังนี้

6 เทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการตลาดปี 2023

1. หมวดสุขภาพกายและใจ (Health and Mental Wealth)

– ร่างกายฟิต : การออกกำลังกายไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือไกลตัว แต่เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันโดยปกติ
– กินดี : เพื่อเพิ่มอายุวัฒนะของตนเองและลดผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม
– สุขภาพจิตดี : การใช้ชีวิตที่ไม่ยึดความสมบูรณ์แบบ แต่ใช้ชีวิตบนความสบายใจและเพื่อสุขภาพจิตที่ดีของตัวเอง ทั้งนี้ผู้บริโภคก็ไม่ลืมที่จะหาทักษะเสริมเพื่มเติมจากสิ่งที่สนใจผ่านทางการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ด้วย

2. หมวดการใช้จ่าย (Tug of War Spending)

– ผู้บริโภคใช้จ่ายอย่างคุ้มค่ามากกว่าที่เคย
– ยอมสละการใช้จ่ายในสินค้าบางอย่างเพื่อเลือกซื้อสินค้าบางอย่างแทนเพื่อทดแทนความสุขทางใจ

3. การมองหาการได้รับประสบการณ์พิเศษจากแบรนด์ (Super Charging Individuals)

– การมองหาการได้รับประสบการณ์หรือการบริการที่มากขึ้นจากแบรนด์บนการใช้ข้อมูลที่มีอยู่อย่างชาญฉลาด
– การมองหาความประทับใจจากแบรนด์ที่มากขึ้น

4. การใส่ใจต่อผลกระทบจากการใช้ชีวิตประจำวันต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Prosumer Era)

– การใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังทั้งจากแบรนด์และตนเอง
– การยอมรับในความต่างและสร้างความเสมอภาคในกับสังคมและบุคคล
– การส่งเสริมกิจการชุมชนท้องถิ่น

5. การได้แสดงพลังของตนเองในฐานะผู้บริโภค (Power to Consumer)

– การได้มีปฏิสัมพันธ์และการได้แสดงสิทธิในฐานะผู้บริโภคกับแบรนด์
– การได้มีส่วนควบคุมและเข้าถึงในเรื่องความโปร่งใสของข้อมูลตนเองที่มีให้แบรนด์ต่าง ๆ

6. การผนึกรวมการใช้ชีวิตทั้งจากโลกจริงและโลกเสมือน (Blended World)

– การเริ่มกลับไปใช้ชีวิตนอกบ้าน ท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์และมอบรางวัลให้กับตัวเอง โดยยังคงมีเทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวก
– การได้ย้อนกลับไปชีวิตในอดีต เช่น การหวนกลับมาของกระแสที่เคยฮิตในอดีต ที่ทำให้รู้สึกว่าได้หลีกเลี่ยง หรือพักการความวุ่นวายในปัจจุบัน


ปี 2023 จึงเป็นปีที่นักการตลาดควรจับตามอง และแนวโน้มพฤติกรรมดังกล่าวมาปรับใช้ในการสื่อสารแบรนด์ให้มีประสิทธิภาพ