รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต สมุทรปราการ 8 เขต เลือกตั้ง 2566

สมุทรปราการ ผู้สมัคร ส.ส.

จังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรผู้มีสัญชาติไทยจำนวน 1,341,854 คน ใน 6 อำเภอ มีเขตเลือกตั้ง 8 เขต ประกอบด้วย

เขต 1 อำเภอเมืองสมุทรปราการ

(เฉพาะตำบลบางโปรง ตำบลบางด้วน ตำบลบางเมือง ตำบลท้ายบ้าน และตำบลปากน้ำ)

 • เบอร์ 1 ธนชาติ ยังประภากร พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 2 ร้อยตำรวจโทเธียรสิน จิตพงค์ศรี พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 3 พนิดา มงคลสวัสดิ์ พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 4 วรยุทธ เย็นใจ พรรคชาติพัฒนากล้า
 • เบอร์ 5 อัครวัฒน์ อัศวเหม พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 6 แพรวพรรณ พุกพิบูลย์ พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 7 อธิวัฒน์ ช่อผูก พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 8  ศิววุฒิ ศรีอินทร์จันทร์ พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 9 ชัยณรงค์ ทรัพย์อุดม พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 10 ณัฐนันท์ พันธ์จำนงค์ พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 11 กรธวัช พรมกุล พรรคคลองไทย

เขต 2 อำเภอเมืองสมุทรปราการ

(เฉพาะตำบลบางปู ตำบลบางปูใหม่ ตำบลแพรกษา และตำบลท้ายบ้านใหม่)

 • เบอร์ 1 กิตติศักดิ์ ศีลภูษิต พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 2 รัชนก สุขประเสริฐ พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 3 สมพงษ์ แก้วขาว พรรครวมแผ่นดิน
 • เบอร์ 4 ธนภัทร พิมลัย พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 5 ภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์ พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 6 ยงยุทธ สุวรรณบุตร พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 7 ศิริพร วงษ์ษา พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 8 ดุสิต พันธุ์เสือ พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 9 ปพน บุญริ้ว พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 10 ธนภาค ลี่สิน พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 11 บุญมา อาจกล้า พรรคราษฎร์วิถี
 • เบอร์ 12 ราเชน ศิริวงค์นาค พรรคคลองไทย

เขต 3 อำเภอเมืองสมุทรปราการ

(เฉพาะตำบลเทพารักษ์ ตำบลสำโรงเหนือ และตำบลบางเมืองใหม่)

 • เบอร์ 1 ประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 2 พิชัย แจ้งจรรยาวงศ์ พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 3 ธนศักดิ์ ลีลาเลอเกียรติ พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 4 จาตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 5 สำเริง จิตต์อาจหาญ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 6 ภริม พูลเจริญ พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 7 ร้อยตำรวจเอกทองใบ คำมั่น พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 8 จิรภาสฐ์ ภู่พวงทอง พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 9 เปมิกา หงส์อาจ พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 10 วีระพล อาจกล้า พรรคราษฎร์วิถี
 • เบอร์ 11 เดชา กำไรศิลป์ พรรคคลองไทย

เขต 4 อำเภอบางพลี (เฉพาะตำบลบางพลีใหญ่ และตำบลบางแก้ว)

 • เบอร์ 1 วรพร อัศวเหม พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 2 พันตำรวจเอกกรวัฒน์ หันประดิษฐ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 3 มาโนช นุชนา พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 4 สัมฤทธิ์ เหมะ พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 5 เฉลิมพล คงสุวรรณ์ พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 6 วุฒินันท์ บุญชู พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 7 สุรศักดิ์ สินประเสริฐ พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 8 ประยุต ทรัพย์อุดม พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 9 ดรุณี หมายพึ่ง พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 10 สายัณต์ ทวีผล พรรคราษฎร์วิถี

เขต 5 อำเภอบางพลี

(เฉพาะตำบลบางปลา ตำบลบางโฉลง ตำบลราชาเทวะ และตำบลหนองปรือ) อำเภอเมืองสมุทรปราการ (เฉพาะตำบลแพรกษาใหม่) อำเภอบางเสาธง (เฉพาะตำบลศีรษะจรเข้น้อย)

 • เบอร์ 1 นิธิพล บุญเพ็ชร พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 2 บดินทร์ โคมปิ่น พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 3 ปรัชญา สมบูรณ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 4 ภัคเดช วันวงษ์ พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 5 นิตยา มีศรี พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 6 สมบัติดำรงค์ พุฒพลายงาม พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 7 จาตุรนต์ นกขมิ้น พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 8 วิจิตร จัดณรงค์ พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 9 วิลาสินี อินอ้น พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 10 จรัญ แสงวัฒน์ พรรคราษฎร์วิถี
 • เบอร์ 11 ประสบผล เตียวองอาจกุล พรรคคลองไทย

เขต 6 อำเภอพระประแดง (ยกเว้นตำบลบางจาก)

 • เบอร์ 1 จำนงค์ แสงวิมาน พรรคชาติพัฒนากล้า
 • เบอร์ 2 ธงพลิ้ว เจนสมบูรณ์สิน พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 3 วิชัยยุตม์ โอบนิธิสุรดิษ พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 4 ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 5 ฐาปกรณ์ กุลเจริญ พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 6 นฤมล ธารดำรงค์ พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 7 กุลชร มีสัมฤทธิ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 8 วีรภัทร คันธะ พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 9 ชนาวีร์ ชีววัฒนรัตน์ พรรคประชาไทย
 • เบอร์ 10 สัญชัย อยู่ไพศาล พรรคคลองไทย
 • เบอร์ 11 จักรกฤษณ์ รัตนศิลา พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 12 ธงวุฒิ วัฒนิศร พรรคไทยภักดี

เขต 7 อำเภอพระสมุทรเจดีย์

อำเภอพระประแดง (เฉพาะตำบลบางจาก)

Advertisement
 • เบอร์ 1 ต่อศักดิ์ อัศวเหม พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 2 บุญเลิศ แสงพันธุ์ พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 3 เสรี มะลิแย้ม พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 4 ณัฐพล ช่อสกุล พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 5 อภิสิทธิ์ มิ่งพรสมาน พรรคชาติพัฒนากล้า
 • เบอร์ 6 ปรียดา วรกีรติกุล พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 7 ประชา ประสพดี พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 8 ไพลิน เทียนสุวรรณ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 9 ธนวัฒน์ ขุนพระเดิม พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 10 พัทรภูมิ โชคลาภ พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 11 สมปอง ทุมคำ พรรคคลองไทย

เขต 8 อำเภอบางบ่อ

อำเภอบางเสาธง (เฉพาะตำบลบางเสาธง และตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่)

 • เบอร์ 1 ธวัชชัย ทรงพัฒนาศิลป์ พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 2 มานะ บุญนาค พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 3 ธนะวรรธน์ ตองอ่อน พรรครวมแผ่นดิน
 • เบอร์ 4 ตรัยวรรธน์ อิ่มใจ พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 5 ชนะชล หงษ์จร พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 6 กรุงศรีวิไล สุทินเผือก พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 7 สลิลทิพย์ สุขวัฒน์ พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 8 พนัส อิ่มใจ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 9 สิรวิทย์ ฉ่ำตุ๋ย พรรคราษฎร์วิถี
 • เบอร์ 10 ภูมินริศร์ ปทุมพงศ์โสธร พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 11 นันทนา สังข์สุข พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 12 ภัทรธนาวัฒย์ สาลีรัชตะธรรม พรรคคลองไทย

หมายเหตุ – ข้อมูลเขตเลือกตั้งจาก ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2566 และรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.จากเว็บไซต์ Rocket Media Lab และเว็บไซ์ต์ vote62