ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขต นอกราชอาณาจักร 2.35 ล้านราย

เลือกตั้ง หย่อนบัตร
Photo by Ye Aung THU / AFP

กกต.เผยผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง 2566 ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งแบบนอกเขต ในเขต และนอกราชอาณาจักรทั้งสิ้น 2,350,969 ราย 

วันที่ 12 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้จัดทำสรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566

โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม-9 เมษายน 2566 มีจำนวนผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้า จำนวนทั้งสิ้น 2,350,969 ราย จำแนกประเกทของการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เม.ย. 2566 เวลา 20.30 น.) ดังนี้

ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง จำนวน 2,216,950 คน

  • ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 2,156,578 คน
  • ลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ เขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น จำนวน 60.372 คน

ใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง จำนวน 18,880 คน

  • ลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ เขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น จำนวน 18,880 คน

ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร จำนวน 115,139 คน

  • ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 109,942 คน
  • ลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ เขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น จำนวน 5,697 คน

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เว็บไชต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือ Facebook แฟนเพจ “สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1444