เช็กเบอร์-เปิดรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กทม.รวม 33 เขต จากพรรคการเมืองใหญ่

เช็กชื่อผู้สมัครเบอร์เลือกตั้ง 33 เขต กทม. เลือกตั้ง 2566

เช็กเบอร์ ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพมหานคร (กทม.) เลือกตั้ง 2566 รวม 33 เขต จากพรรคการเมืองใหญ่ ทั้งก้าวไกล เพื่อไทย รวมไทยสร้างชาติ พลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย ไทยสร้างไทย 

วันที่ 12 เมษายน 2566 การรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 400 เขต ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3-7 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา โดยพบว่า 6-7 พรรคการเมืองใหญ่ ได้แก่ พรรคเพื่อไทย พรรคพลังประชารัฐ พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคไทยสร้างไทย และพรรคก้าวไกล ได้ส่งผู้สมัคร ส.ส.ใน กทม.ครบทั้ง 33 เขต และมีการจับเบอร์ผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อย

เลือกตั้ง กทม.2566

สำหรับการเลือกตั้ง 2566 และเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้ง จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ส่วนวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า

ช่วงนี้ประชาชนคน กทม.คงเห็นป้ายผู้สมัคร จากหลายพรรคการเมืองเต็มพรึดไปหมด และยังงง สับสน อยู่ว่าในเขตที่ตัวเองอาศัยอยู่นั้น จะเลือกตัวผู้สมัครจากพรรคการเมืองใด เบอร์อะไร และพรรคการเมืองที่จะลงคะแนนแบบบัญชีรายชื่อ เบอร์อะไร

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมรายละเอียดชื่อผู้สมัคร เบอร์ผู้สมัคร ส.ส.กทม. รวม 33 เขต จากพรรคการเมืองใหญ่ เพื่อให้คน กทม. จำชื่อผู้สมัคร และเบอร์ที่จะกากบาทเลือกตั้งได้ง่ายขึ้น  มีดังนี้

Advertisement

เขตเลือกตั้งที่ 1

ได้แก่ เขตพระนคร, เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, เขตสัมพันธวงศ์, เขตดุสิต (ยกเว้นแขวงถนนนครไชยศรี) และเขตบางรัก

 • นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ เพื่อไทย เบอร์ 8
 • นายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ ก้าวไกล เบอร์ 5
 • นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 1
 • นางสาวสิริอร ม้ามณี ภูมิใจไทย เบอร์ 6
 • นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ประชาธิปัตย์ เบอร์ 10
 • นายสฤษดิ์ ไพรทอง พลังประชารัฐ เบอร์ 11
 • ดร.สุวดี พันธุ์พานิช ไทยสร้างไทย เบอร์ 7

เขตเลือกตั้งที่ 2

ได้แก่ เขตสาทร เขตปทุมวัน เขตราชเทวี

 • นางสาวลีลาวดี วัชโรบล เพื่อไทย เบอร์ 5
 • น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ ก้าวไกล เบอร์ 13
 • น.ส.ศิรินันท์ ศิริพานิช รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 10
 • นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ภูมิใจไทย เบอร์ 12
 • น.ส.อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ ประชาธิปัตย์ เบอร์ 1
 • นายพณิชย์ วิทยาภัทร์ พลังประชารัฐ เบอร์ 11
 • ธวัชชัย ปิยนนทยา ไทยสร้างไทย เยอร์ 8

เขตเลือกตั้งที่ 3

ได้แก่ เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา

 • นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เพื่อไทย เบอร์ 5
 • นายจรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์ ก้าวไกล เบอร์ 4
 • นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพย์ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 8
 • นายนรเสฏฐ์ เธียรประสิทธิ์ ภูมิใจไทย เบอร์ 10
 • นายอภิมุข ฉันทวานิช ประชาธิปัตย์ เบอร์ 7
 • น.ส.ชญาภา ธารดำรงค์ พลังประชารัฐ เบอร์ 15
 • นรุตม์ชัย บุนนาค ไทยสร้างไทย เบอร์ 11

เขตเลือกตั้งที่ 4

ได้แก่ เขตคลองเตย เขตวัฒนา

Advertisement
 • นายนวธันย์ ธวัธวงศ์เดชากุล เพื่อไทย เบอร์ 11
 • นายภัณฑิล น่วมเจิม ก้าวไกล เบอร์ 2
 • นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 10
 • นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ภูมิใจไทย เบอร์ 1
 • ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง ประชาธิปัตย์ เบอร์ 5
 • นายภูวกร ปรางภรพิทักษ์ พลังประชารัฐ เบอร์ 8
 • ศรัณยภัคร สุนทรปิยะกุลพัศ ไทยสร้างไทย เบอร์ 4

เขตเลือกตั้งที่ 5

ได้แก่ เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง (ยกเว้นแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์)

 • นายขจรศักดิ์ ประดิษฐาน เพื่อไทย เบอร์ 5
 • นายเฉลิมชัย กุลาเลิศ ก้าวไกล เบอร์ 12
 • น.ส.ภรณี วัฒนโชติ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ ได้เบอร์ 11
 • นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ภูมิใจไทย เบอร์ 8
 • น.ส.สุภัสสรา ธงไชย ประชาธิปัตย์ เบอร์ 1
 • นายกานต์ กิตติอำพน พลังประชารัฐ เบอร์ 4
 • ปัณณรัตน์ พนิตสิรินันท์ ไทยสร้างไทย เบอร์ 7

เขตเลือกตั้งที่ 6

ได้แก่ เขตพญาไท เขตดินแดง

 • นายภัทร ภมรมนตรี เพื่อไทย เบอร์ 1
 • นายกันตภณ ดวงอัมพร ก้าวไกล เบอร์ 3
 • น.ส.อรพินทร์ เพชรทัต รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 4
 • นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ ภูมิใจไทย เบอร์ 6
 • นายธนา ชีรวินิจ ประชาธิปัตย์ เบอร์ 9
 • ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร พลังประชารัฐ เบอร์ 10
 • รัตนมงคล เลิศทวีวิทย์ ไทยสร้างไทย เบอร์ 8

เขตเลือกตั้งที่ 7

ได้แก่ เขตบางซื่อ เขตดุสิต (เฉพาะแขวงถนนนครไชยศรี)

 • นายรัฐพงษ์ ระหงส์ เพื่อไทย เบอร์ 8
 • น.ส.ภัสริน รามวงศ์ ก้าวไกล เบอร์ 7
 • นายชื่นชอบ คงอุดม รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 1
 • นายพชร ภูมิจิตร ภูมิใจไทย เบอร์ 10
 • นายภูเบศร์ อภัยวงศ์ ประชาธิปัตย์ เบอร์ 3
 • ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช พลังประชารัฐ เบอร์ 12
 • ทวีชัย วงศ์ไพโรจน์กุล ไทยสร้างไทย เบอร์ 2

เขตเลือกตั้งที่ 8

ได้แก่ เขตหลักสี่ (ยกเว้นแขวงตลาดบางเขน), เขตจตุจักร (ยกเว้นแขวงจันทรเกษมและแขวงเสนานิคม)

 • นายสุรชาติ เทียนทอง เพื่อไทย เบอร์ 2
 • นายชยพล สท้อนดี ก้าวไกล เบอร์ 5
 • น.ส.อรัญญา มณีแจ่ม รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 12
 • นางศลิษา สิงหเสนี ภูมิใจไทย เบอร์ 11
 • พล.ต.ต.ดร.วิชัย สังข์ประไพ ประชาธิปัตย์ เบอร์ 14
 • นายรังสรรค์ กีบปัจจุบัน พลังประชารัฐ เบอร์ 7
 • ณิชชา บุญลือ ไทยสร้างไทย เบอร์ 3

รายชื่อ-เบอร์ผู้สมัคร ส.ส.พลังประชารัฐ กทม. 33 เขต

เขตเลือกตั้งที่ 9

ได้แก่ เขตบางเขน (ยกเว้นแขวงท่าแร้ง) เขตจัตุจักร (เฉพาะแขวงจันทรเกษมและแขวงเสนานิคม) เขตหลักสี่ (เฉพาะแขวงตลาดบางเขน)

 • นายอนุสรณ์ ปั้นทอง เพื่อไทย เบอร์ 2
 • นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ก้าวไกล เบอร์ 10
 • น.ส.พัชรนันท์ โกศลสมบัตินนท์ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 7
 • นางสาวพีร์ปภาอร เสถียรไทย ภูมิใจไทย เบอร์ 1
 • นายธีรวิทย์ ภูมิดิษฐ์ ประชาธิปัตย์ เบอร์ 5
 • นายปราโมทย์ เพ็ชรฤทธิ์ พลังประชารัฐ เบอร์ 8
 • เกรียงไกร ไกรนา ไทยสร้างไทย เบอร์ 4

เขตเลือกตั้งที่ 10

ได้แก่ เขตดอนเมือง

 • นายสุธนพจน์ กิจธนาพิทักษ์ เพื่อไทย เบอร์ 10
 • นายเอกราช อุดมอำนวย ก้าวไกล เบอร์ 6
 • น.ส.ณัฐวรินธร บวรภัควุฒิศิริ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 8
 • นางสาวณัฏฐ์ มงคลนาวิน ภูมิใจไทย เบอร์ 11
 • นายธัญญ์นิธิ ชวรัตน์นิธิโชติ ประชาธิปัตย์ เบอร์ 7
 • ภญ.สุชาดา เวสารัชตระกูล พลังประชารัฐ เบอร์ 3
 • การุณ โหสกุล ไทยสร้างไทย เบอร์ 2

เขตเลือกตั้งที่ 11

ได้แก่ เขตสายไหม (ยกเว้นแขวงออเงิน)

 • นายเอกภาพ หงสกุล เพื่อไทย เบอร์ 1
 • น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ ก้าวไกล เบอร์ 3
 • นายสุภดิช อากาศฤกษ์ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 5
 • นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ภูมิใจไทย เบอร์ 6
 • นายวัทธิกร หรุ่นศิริ ประชาธิปัตย์ เบอร์ 4
 • น.อ.บัญชาพล อรัณยะนาค พลังประชารัฐ เบอร์ 7
 • สมชาย เวสารัชตระกูล ไทยสร้างไทย เบอร์ 9

เขตเลือกตั้งที่ 12

ได้แก่ เขตสายไหม (เฉพาะแขวงออเงิน) เขตบางเขน (เฉพาะแขวงท่าแร้ง) เขตลาดพร้าว (เฉพาะแขวงจรเข้บัว)

 • นายญาณกิตติ์ ห่วงทรัพย์ เพื่อไทย เบอร์ 10
 • นายภูริวรรธก์ ใจสำราญ ก้าวไกล เบอร์ 5
 • นายศรราม ภูมิไชย รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 11
 • นายศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์ ภูมิใจไทย เบอร์ 2
 • น.ส.ปราณี เชื้อเกตุ ประชาธิปัตย์ เบอร์ 9
 • ภญ.นพวรรณ หัวใจมั่น พลังประชารัฐ เบอร์ 12
 • ประเวศร์ วัลลภบรรหาร ไทยสร้างไทย เบอร์ 3

เขตเลือกตั้งที่ 13

ได้แก่ เขตลาดพร้าว (ยกเว้นแขวงจรเข้บัว) เขตบึงกุ่ม (ยกเว้นแขวงคลองกุ่ม)

 • นางสาวสกาวใจ พูนสวัสดิ์ เพื่อไทย เบอร์ 4
 • นายธนเดช เพ็งสุข ก้าวไกล เบอร์ 7
 • นายศุกล กุลสิงห์ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 5
 • นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ ภูมิใจไทย เบอร์ 1
 • นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ประชาธิปัตย์ เบอร์ 10
 • นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ พลังประชารัฐ เบอร์ 8
 • ภัทรดนัย ใหม่พระเนตร ไทยสร้างไทย เบอร์ 12
รายชื่อ-เบอร์ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล กทม.
รายชื่อ-เบอร์ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล กทม.

เขตเลือกตั้งที่ 14

ได้แก่ เขตวังทองหลาง (เฉพาะแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์) เขตบางกะปิ

 • นายพงศกร รัตนเรืองวัฒนา เพื่อไทย เบอร์ 6
 • น.ส.สิริลภัส กองตระการ ก้าวไกล เบอร์ 9
 • น.ส.ฐิติภัตร์ โชติเดชาชัยนันต์ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 11
 • นายอำพล ขำวิลัย ภูมิใจไทย เบอร์ 7
 • นายประพฤติ ฉัตรประภาชัย ประชาธิปัตย์ เบอร์ 1
 • น.ส.นฤมล รัตนาภูบาล พลังประชารัฐ เบอร์ 5
 • ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส ไทยสร้างไทย เบอร์ 12

เขตเลือกตั้งที่ 15

ได้แก่ เขตคันนายาว เขตบึงกุ่ม (เฉพาะแขวงคลองกุ่ม)

 • นายพลภูมิ วิภัตภูมิประเทศ เพื่อไทย เบอร์ 7
 • นายวิทวัส ติชะวาณิชย์ ก้าวไกล เบอร์ 6
 • น.ส.กาญจนา ภวัครานนท์ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 11
 • นายอิทธิเดช สุพงษ์ ภูมิใจไทย เบอร์ 9
 • นายพันธ์พิสุทธิ์ นุราช ประชาธิปัตย์ เบอร์ 1
 • น.ส.ณิรินทร์ เงินยวง พลังประชารัฐ เบอร์ 8
 • แมน เจริญวัลย์ ไทยสร้างไทย เบอร์ 3

เขตเลือกตั้งที่ 16

ได้แก่ เขตคลองสามวา (ยกเว้นแขวงสามวาตะวันออกและแขวงทรายกองดินใต้)

 • นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ เพื่อไทย เบอร์ 11
 • น.ส.พิมพ์กาญจน์ กีรติวิราปกรณ์ ก้าวไกล เบอร์ 8
 • นายณัฐนันท์ กัลป์ยาศิริ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 6
 • นายณัฐดนัย ชนิตร์วัฒน์ ภูมิใจไทย เบอร์ 4
 • น.ส.เกศกานดา อินช่วย ประชาธิปัตย์ เบอร์ 14
 • นายกิติภูมิ นีละไพจิตร พลังประชารัฐ เบอร์ 12
 • ปิยะนุช จงบรรเจิด ไทยสร้างไทย เบอร์ 5

เขตเลือกตั้งที่ 17

ได้แก่ เขตหนองจอก (ยกเว้นแขวงโคกแฝด แขวงลำผักชี และแขวงลำต้อยติ่ง) เขตคลองสามวา (เฉพาะแขวงสามวาตะวันออกและแขวงทรายกองดินใต้)

 • นายไพฑูรย์ อิสระเสรีพงษ์ เพื่อไทย เบอร์ 13
 • นายวีรวุธ รักเที่ยง ก้าวไกล เบอร์ 7
 • นายฤกษ์อารี นานา รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 11
 • นายนิกม์ แสงศิรินาวิน ภูมิใจไทย เบอร์ 8
 • น.ส.ณัฐิดา เตาเฟ็ส ประชาธิปัตย์ เบอร์ 2
 • นายศิริพงษ์ รัสมี พลังประชารัฐ เบอร์ 10
 • มังกร​ ศิริศรีโพธิ์ ไทยสร้างไทย เบอร์ 12

เขตเลือกตั้งที่ 18

ได้แก่ เขตหนองจอก (เฉพาะแขวงโคกแฝด แขวงลำผักชี และแขวงลำต้อยติ่ง) เขตลาดกระบัง (เฉพาะแขวงลำปลาทิว) เขตมีนบุรี (เฉพาะแขวงแสนแสบ)

 • นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ เพื่อไทย เบอร์ 15
 • นายธีรัจชัย พันธุมาศ ก้าวไกล เบอร์ 8
 • นายวุฒิภัทร คำประกอบ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 1
 • นายธีระวิทย์ วงศ์เพชร ภูมิใจไทย เบอร์ 7
 • นสพ.อนันต์ ฤกษ์ดี ประชาธิปัตย์ เบอร์ 9
 • นายพีระพงษ์ รัสมี พลังประชารัฐ เบอร์ 4
 • พ.ต.ท.วาทิศ ธนกิจกาศมณี ไทยสร้างไทย เบอร์ 12

รายชื่อ-ผู้สมัคร ส.ส. กทม.เพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 19

ได้แก่ เขตมีนบุรี (ยกเว้นแขวงแสนแสบ) เขตสะพานสูง (ยกเว้นแขวงทับช้าง)

 • นายวิชาญ มีนชัยนันท์ เพื่อไทย เบอร์ 9
 • นายกันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ ก้าวไกล เบอร์ 5
 • นายอรรถวิทย์ เซะวิเศษ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 2
 • นายพงษ์เพชร เพชรสุวรรณดี ภูมิใจไทย เบอร์ 6
 • นายสุนันท์ มีนมณี ประชาธิปัตย์ เบอร์ 3
 • นางนาถยา แดงบุหงา พลังประชารัฐ เบอร์ 10
 • เสาวลักษณ์ ยงวานิจิต ไทยสร้างไทย เบอร์ 13

เขตเลือกตั้งที่ 20

ได้แก่ เขตลาดกระบัง (ยกเว้นแขวงลำปลาทิว)

 • นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวานิชย์ เพื่อไทย เบอร์ 6
 • นายชุมพล หลักคำ ก้าวไกล เบอร์ 9
 • นายรณชัย สังฆมิตกล รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 4
 • นายเอกฤทธิ เจียกขจร ภูมิใจไทย เบอร์ 5
 • นายสุพจน์ ฤกษ์ดี ประชาธิปัตย์ เบอร์ 11
 • นายบุญรุ่ง เต๋งจงดี พลังประชารัฐ เบอร์ 1
 • ว่าที่ ร.ตหญิงนุชนาฏ หุ่นอยู่ไทยสร้างไทย เบอร์ 14

เขตเลือกตั้งที่ 21

ได้แก่ เขตประเวศ (เฉพาะแขวงหนองบอน) เขตสะพานสูง (เฉพาะแขวงทับช้าง)

 • นายอรรฆรัตน์ นิติพน เพื่อไทย เบอร์ 13
 • นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ ก้าวไกล เบอร์ 7
 • นายประสิทธิ์ มะหะหมัด รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 5
 • นางสกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม ภูมิใจไทย เบอร์ 3
 • ดร.กิตพล เชิดชูกิจกุล ประชาธิปัตย์ เบอร์ 1
 • น.ส.แพรว กิจสุวรรณ พลังประชารัฐ เบอร์ 2
 • วรัญญา แอนดาริส ไทยสร้างไทย เบอร์ 10

เขตเลือกตั้งที่ 22

ได้แก่ เขตสวนหลวง เขตประเวศ (เฉพาะแขวงหนองบอน)

 • นายธกร เลาหพงศ์ชนะ เพื่อไทย เบอร์ 9
 • นายสุภกร ตันติไพบูลย์ธนะ ก้าวไกล เบอร์ 8
 • นายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 12
 • ร.ต.ต.มณฑล โพธิ์คาย ภูมิใจไทย เบอร์ 2
 • นายจักรวี วิสุทธิผล ประชาธิปัตย์ เบอร์ 5
 • นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ พลังประชารัฐ เบอร์ 1
 • ธันวา ไกรฤกษ์ ไทยสร้างไทย เบอร์ (11)

รายชื่อ-เบอร์ผู้สมัครพรรคไทยสร้างไทย กทม.

เขตเลือกตั้งที่ 23

ได้แก่ เขตพระโขนง เขตบางนา

 • นายกวีวงศ์ อยู่วิจิตร เพื่อไทย เบอร์ 3
 • นายปิยรัฐ จงเทพ ก้าวไกล เบอร์ 11
 • ร.ต.อ.หญิง อัยรดา บำรุงรักษ์ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 1
 • นางสาวมณีรัตน์ ลิมป์รัตนกาญจน์ ภูมิใจไทย เบอร์ 6
 • นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ประชาธิปัตย์ เบอร์ 8
 • นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ พลังประชารัฐ เบอร์ 5
 • ปณิธาน ประจวบเหมาะ ไทยสร้างไทย เบอร์ (4)

เขตเลือกตั้งที่ 24

ได้แก่ เขตธนบุรี (ยกเว้นแขวงวัดกัลยาณ์ แขวงหิรัญรูจี และแขวงบางยี่เรือ) เขตคลองสาน เขตราษฎร์บูรณะ (เฉพาะแขวงบางปะกอก)

 • นายศิลปวิชญ์ น้อยสมมิตร เพื่อไทย เบอร์ 8
 • นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ก้าวไกล เบอร์ 9
 • น.ส.ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 7
 • นางสาวเจณิสตา เตชะโสภณมณี ภูมิใจไทย เบอร์ 3
 • น.ส.ศิริภา อินทวิเชียร ประชาธิปัตย์ เบอร์ 11
 • นายศันสนะ สุริยะโยธิน พลังประชารัฐ เบอร์ 1
 • ภัชริ นิจสิริภัช ไทยสร้างไทยเบอร์ 12

เขตเลือกตั้งที่ 25

ได้แก่ เขตทุ่งครุ เขตราษฎร์บูรณะ (ยกเว้นแขวงบางปะกอก)

 • นายกิตติพล รวยฟูพันธ์ เพื่อไทย เบอร์ 14
 • น.ส.แอนศิริ วลัยกนก ก้าวไกล เบอร์ 9
 • นายทศพร ทองศิริ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 12
 • นายเจริญศักดิ์ มณีรัตนสุบรรณ ภูมิใจไทย เบอร์ 11
 • นายชยิน พึ่งสาย ประชาธิปัตย์ เบอร์ 7
 • นายระพีพัฒน์ สุเมธโชติเมธา พลังประชารัฐ เบอร์ 2
 • ดร.อมรศักดิ์ สินเหลือ ไทยสร้างไทยเบอร์ (1)

เขตเลือกตั้งที่ 26

ได้แก่ เขตบางขุนเทียน (เฉพาะแขวงท่าข้าม) เขตจอมทอง (ยกเว้นแขวงบางขุนเทียน)

 • นายศรัณยสัณฑ์ วีรกุลสุนทร เพื่อไทย เบอร์ 2
 • นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ ก้าวไกล เบอร์ 11
 • นายมินทร์ ลักษ์ตานนท์ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 7
 • นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี ภูมิใจไทย เบอร์ 8
 • นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ ประชาธิปัตย์ เบอร์ 12
 • นายอนุชาญ กวางทอง พลังประชารัฐ เบอร์ 3
 • ธวัชชัย ทองสิมา ไทยสร้างไทย เบอร์ (1)

รายชื่อผู้สมัคร-เบอร์ ส.ส.กทม. เลือกตั้ง 2566

เขตเลือกตั้งที่ 27

ได้แก่เขตบางบอน (เฉพาะแขวงบางบอนใต้และแขวงคลองบางบอน) เขตบางขุนเทียน (ยกเว้นแขวงท่าข้าม)

 • นางสาวกมลพัฒน์ ปุงบางกระดี่ เพื่อไทย เบอร์ 4
 • นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ก้าวไกล เบอร์ 1
 • นายภาสกร เงินเจริญกุล รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 2
 • นายสุทธิชัย เมฆสุวรรณ ภูมิใจไทย เบอร์ 3
 • นายสากล ม่วงศิริ ประชาธิปัตย์ เบอร์ 6
 • นายสาโรจน์ ซึ้งไพศาลกุล พลังประชารัฐ เบอร์ 12
 • เศรษฐสรร จันทร์ทอง ไทยสร้างไทย เบอร์ 10

เขตเลือกตั้งที่ 28

ได้แก่ เขตจอมทอง (เฉพาะแขวงบางขุนเทียน) เขตบางบอน (ยกเว้นแขวงบางบอนใต้และแขวงคลองบางบอน) เขตหนองแขม (เฉพาะแขวงหนองแขม)

 • นายวัน อยู่บำรุง เพื่อไทย เบอร์ 10
 • น.ส.รักชนก ศรีนอก ก้าวไกล เบอร์ 4
 • นายพนา รัตนบรรณางกูร รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 8
 • นางสาวฐาปนี โปร่งรัศมี ภูมิใจไทย เบอร์ 3
 • น.ส.วณิชชา ม่วงศิริ ประชาธิปัตย์ เบอร์ 9
 • นายมานพ มารุ่งเรือง พลังประชารัฐ เบอร์ 1
 • สมพร คงโครัด ไทยสร้างไทย เบอร์ 6

รายชื่อ-เบอร์ผู้สมัคร ส.ส. กทม. พรรค

เขตเลือกตั้งที่ 29

ได้แก่ เขตบางแค (เฉพาะแขวงบางแคเหนือและแขวงบางไผ่) เขตหนองแขม (ยกเว้นแขวงหนองแขม)

 • นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เพื่อไทย เบอร์ 9
 • น.ส.ทิสรัตน์ เลาหพล ก้าวไกล เบอร์ 8
 • นายเกรียงไกร จงเจริญ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 2
 • นางสาวธันยการย์ เตชะพัฒน์สิริ ภูมิใจไทย เบอร์ 3
 • นายวัชระ เพชรทอง ประชาธิปัตย์ เบอร์ 6
 • นายเอกชัย ผ่องจิตร์ พลังประชารัฐ เบอร์ 7
 • กิติ วงษ์กุหลาบ ไทยสร้างไทย เบอร์ 10

เขตเลือกตั้งที่ 30

ได้แก่ เขตบางแค (ยกเว้นแขวงบางแคเหนือและแขวงบางไผ่) เขตภาษีเจริญ (เฉพาะแขวงบางหว้า แขวงบางด้วน และแขวงคลองขวาง)

 • นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา เพื่อไทย เบอร์ 13
 • นายธัญธร ธนินวัฒนาธร ก้าวไกล เบอร์ 4
 • น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 7
 • นางสาวศุภิกา พัฒน์ธนันภู ภูมิใจไทย เบอร์ 1
 • นายธนูชยานันท์ ปั้นบริสุทธิ์ ประชาธิปัตย์ เบอร์ 5
 • นายสิทธิโชค คล้อยแสงอาทิตย์ พลังประชารัฐ เบอร์ 11
 • พีร์ โรจนดารา ไทยสร้างไทย เบอร์ 3

เขตเลือกตั้งที่ 31

ได้แก่ เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน (ยกเว้นแขวงบางเชือกหนัง)

 • นายจิรวัฒน์ อรัญยกานนท์ เพื่อไทย เบอร์ 2
 • นายสิริน สงวนสิน ก้าวไกล เบอร์ 13
 • นายประเวช แสวงสุข รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 5
 • นายพศิน ชาญศิลป์ ภูมิใจไทย เบอร์ 12
 • นพ.พลวิทย์ เจริญพงศ์ ประชาธิปัตย์ เบอร์ 3
 • น.ต.นิธิ บุญยรัตกลิน พลังประชารัฐ เบอร์ 1
 • ทพ.กันตพงศ์ ดีชัยยะ ไทยสร้างไทย เบอร์ 7

เขตเลือกตั้งที่ 32

ได้แก่ เขตบางกอกน้อย (เฉพาะแขวงศิริราช) เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ (ยกเว้นแขวงบางหว้า แขวงบางด้วน และแขวงคลองขวาง) เขตตลิ่งชัน (เฉพาะแขวงบางเชือกหนัง) เขตธนบุรี (เฉพาะแขวงวัดกัลยาณ์ แขวงหิรัญรูจีและแขวงบางยี่เรือ)

 • นายอารุม ตุ้มน้อย เพื่อไทย เบอร์ 13
 • น.ส.ปวิตรา จิตตกิจ ก้าวไกล เบอร์ 9
 • นายอิทธิพัทธ์ รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 5
 • นางสาวอัชญา จุลชาต ภูมิใจไทย เบอร์ 7
 • นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ ประชาธิปัตย์ เบอร์ 2
 • น.ส.บุณณดา สุปิยพันธุ์ พลังประชารัฐ เบอร์ 6
 • นิธิสนี กลิ่นพันธหิรัญไทยสร้างไทย เบอร์ 10

เขตเลือกตั้งที่ 33

ได้แก่ เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย (ยกเว้นแขวงศิริราช)

 • นายธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล เพื่อไทย เบอร์ 13
 • นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ ก้าวไกล เบอร์ 6
 • นางรัดเกล้า สุวรรณคีรี รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 5
 • นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ภูมิใจไทย เบอร์ 1
 • นายชนินทร์ รุ่งแสง ประชาธิปัตย์ เบอร์ 7
 • นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล พลังประชารัฐ เบอร์ 15
 • ณัฐวัฒน์ พอใช้ได้ ไทยสร้างไทย เบอร์ 12

ส่วนหมายเลขประจำพรรคการเมืองแบบบัญชีรายชื่อ มีดังนี้

02-บัญชีรายชื่อพรรคการเมือง

หมายเลขประจำพรรคการเมืองแบบบัญชีรายชื่อ เลือกตั้ง 2566

04-หมายเลขบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง เลือกตั้ง 2566