กกต.เปิดกฎเหล็ก 3 ข้อ เพื่อไทยชี้แจงที่มาแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท

กกต. เพื่อไทย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง วาง 3 เงื่อนไข พิจารณานโยบายแจกเงินดิจิทัล ของพรรคเพื่อไทย 10,000 บาท ชี้หากแจงไม่ครบอาจเข้าข่ายหลอกลวง 

วันที่ 10 เมษายน 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีให้พรรคเพื่อไทย (พท.) ชี้แจงที่มาของเงิน และวงเงินที่ต้องใช้ ในนโยบายหาเสียงแจกเงินในกระเป๋าเงินดิจิทัลให้​คนไทยอายุ 16 ปีขึ้นไปคนละ 10,000 บาท​ ว่า ตามกฎหมายกำหนดไว้ว่านโยบายที่จะต้องมีการใช้จ่ายเงิน จะต้องมี 3 เงื่อนไข ประกอบด้วย

1.วงเงินที่ต้องใช้ และที่มาของเงินที่จะใช้ในการดำเนินการ

2. ความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดำเนินนโยบาย

3.ผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบาย

เลขาธิการ กกต. ระบุว่า “เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนพิจารณาตัดสินใจว่าจะเลือกพรรคนั้นหรือไม่ โดยมี 6 พรรค ที่มีการแจ้งว่ามีนโยบายที่เกี่ยวการเรื่องการใช้จ่ายเงินมายัง กกต. วันนี้ก็จะให้สำนักงาน กกต.แจ้งไปยังทุกพรรคที่รายงานมาว่าจะต้องมีการชี้แจง 3 เงื่อนไขดังกล่าวมาให้ครบถ้วน”

“ซึ่งนโยบายแบบนี้จะถือว่าไม่ใช่การสัญญาว่าจะให้ แต่ถ้าไม่มีข้อมูล 3 เงื่อนไขดังกล่าวอาจจะผิดเข้าข่ายหลอกลวงตามกฎหมายเลือกตั้งมาตรา 73 (5) ก็ได้ อย่างไรก็ตามกฎหมายไม่ได้บอกว่าถ้ารายงานไม่ครบแล้วจะมีความผิดเพียงแต่กำหนดว่าให้ กกต. แจ้งให้ดำเนินการให้ครบถ้วน และมีโทษเป็นการปรับจนกว่าจะดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน” นายแสวงระบุ