เปิดรายชื่อ 250 ส.ว. แต่งตั้งโดย คสช. โหวต/ไม่โหวต พิธา นายกฯคนที่ 30

รัฐสภา
(แฟ้มภาพ)

เปิดรายชื่อสมาชิกวุฒิสภา 250 ส.ว. แต่งตั้งโดย คสช. ส่วนใหญ่เป็นทหาร ตำรวจ อดีตรัฐมนตรี อดีตข้าราชการประจำ นักกฎหมาย “พิธา” ลุ้นฝ่าด่านหิน ส.ว. โหวต-ไม่โหวตให้นั่งนายกฯคนที่ 30

กำลังเป็นประเด็นร้อน สำหรับรัฐบาลใหม่ ที่มี “นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์” หัวหน้าพรรคก้าวไกล ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ นายกฯคนที่ 30 ของประเทศไทย

แม้ว่านายพิธาจะประกาศตั้งรัฐบาลผสม 6 พรรคการเมือง รวม 310 เสียงได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ค. 66) แต่การฝ่าด่านยกมือโหวตให้นายพิธา เป็นนายกฯ จะต้องใช้เสียงของ 2 สภาเกินกึ่งหนึ่ง หรือ 376 เสียง จะต้องมีเสียงของสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ร่วมโหวตยกมือด้วย หรือต้องการเสียง ส.ว.อีกอย่างน้อย 66 เสียง

               

ไทม์ไลน์การเมืองในขั้นตอนต่อไป คือ การรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.ทั้ง 500 คน ของ กกต.ภายใน 60 วัน ระหว่างนี้ ภารกิจสำคัญของพรรคที่ได้เสียง ส.ส.มาเป็นอันดับที่ 1 อย่างพรรคก้าวไกล คือการเดินหน้ารวบรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาล

และแม้การฟอร์มเสียงจัดตั้งรัฐบาลตามสูตรของพรรคก้าวไกล ที่มี “พิธา” เป็นแคนดิเดตนายกฯ รวมได้ 310 เสียง ถือเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากมีตัวเลขเกินกึ่งหนึ่งของสภา คือ 250 เสียง

แต่กว่าจะถึงขั้นตอนการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต้องผ่านขั้นตอนการโหวตเลือกนายกฯของที่ประชุมรัฐสภา ตามมาตรา 272 วรรคหนึ่ง ซึ่งจะต้องมีเสียงของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 250 คน มาร่วมโหวตเลือกนายกฯ ร่วมกับ ส.ส. 500 คน โดยต้องได้รับเสียงไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุมรัฐสภา (375 เสียง) หรือต้องให้ได้อย่างน้อย 376 เสียง เป็นตัวชี้ขาด

Advertisement

ฝ่าด่านอรหันต์ 250 ส.ว.

ขณะที่เริ่มมี ส.ว.หลายคนออกมาแสดงท่าที บางรายถึงกับประกาศชัดเจนว่า อาจไม่ยกมือให้ เพราะ ส.ว.ไม่ได้จะดูแค่พรรคที่มีเสียงข้างมากอันดับ 1 เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องดูคนที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และดูนโยบายของพรรคการเมือง รวมถึงปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ประกอบด้วย

ทำให้ประชาชนที่ออกมาลงคะแนนเสียงเลือกพรรคก้าวไกล เริ่มหวั่นใจว่า ส.ว. 250 คนที่ถูกแต่งตั้งมาโดยคสช. หรือแต่งตั้งโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทหาร ตำรวจ อดีตรัฐมนตรี อดีตข้าราชการประจำ นักกฎหมาย อาจไม่โหวตให้นายพิธา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ก็เป็นได้

“ประชาชาติธุรกิจ” ย้อนพาไปดูรายชื่อสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่แต่งตั้งโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ปี 2562 (ประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 พ.ค. 2562)  ว่ามีใครบ้าง

อย่างไรก็ตาม ระหว่างปี 2562-2566 มีสมาชิก ส.ว.ที่เสียชีวิตและขอลาออก รวมทั้งมี ส.ว.ที่ถูกแต่งตั้งโดยตำแหน่ง ได้แก่ ผบ.เหล่าทัพที่เกษียณอายุราชการด้วย (ดูรายชื่อ-ข่าวที่เกี่ยวข้องท้ายข่าว) ซึ่งต้องพ้นตำแหน่ง ส.ว.ไปโดยปริยาย

Advertisement

สำหรับ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ได้รับเงินประจำตำแหน่งเดือนละ 71,230 บาท และได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ 42,330 บาท รวมเป็นเดือนละ 113,560 บาท

นอกจากนี้ ส.ว. แต่ละคนยังสามารถมีผู้ช่วยได้อีก 8 คน แบ่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว 1 คน มีเงินเดือนๆ ละ 24,000 บาท ผู้ชำนาญการประจำตัว 2 คน มีเงินเดือนๆ ละ 15,000 บาท และผู้ช่วย ส.ว. 5 คน มีเงินเดือนๆ ละ 15,000 บาท

ยังไม่นับสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยประชุม เป็นต้น

รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา 250 ราย แต่งตั้งโดย คสช.

1. พลเอกกนิษฐ์ ชาญปรีชญา (ขอลาออก) แต่งตั้ง พลเอกพหล สง่าเนตร (แทน)
2. นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน
3. พลตรีกลชัย สุวรรณบูรณ์
4. นายกล้านรงค์ จันทิก
5. นายกษิดิศ อาชวคุณ
6. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
7. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
8. นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์
9. นายกิตติ วะสีนนท์
10. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
11. นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา
12. นายเกียว แก้วสุทอ
13. นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
14. นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
15. นายคำนูณ สิทธิสมาน
16. นายจเด็จ อินสว่าง
17. นายจรินทร์ จักกะพาก
18. พลโทจเรศักณิ์ อานุภาพ
19. พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา
20. พลตำรวจโทจิตติ รอดบางยาง
21. นางจินตนา ชัยยวรรณาการ
22. นายจิรชัย มูลทองโร่ย
23. นางจิรดา สงฆ์ประชา
24. พลเอกจิรพงศ์ วรรณรัตน์
25. พลเอกจีระศักดิ์ ชมประสพ
26. นายเจตน์ ศิรธรานนท์
27. นายเจน นำชัยศิริ
28. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
29. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
30. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ
31. นายเฉลา พวงมาลัย
32. พลอากาศตรีเฉลิมชัย เครืองาม (น้องชาย นายวิษณุ เครืองาม)
33. นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
34. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
35. นายเฉลียว เกาะแก้ว
36. นายชยุต สืบตระกูล
37. พลเอกชยุติ สุวรรณมาศ
38. นายชลิต แก้วจินดา
39. พลตำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
40. พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน

41. พลเรือเอกชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
42. นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
43. พลเอกชาตอุดม ติตถะสิริ
44. พลเรือเอกชุมนุม อาจวงษ์
45. พลเอกชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์
46. พลเอกเชวงศักดิ์ ทองสลวย
47. ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ
48. นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
49. นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล
50. พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน
51. พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย (คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา)
52. นายณรงค์ รัตนานุกูล
53. นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์
54. นายณรงค์ อ่อนสอาด
55. พลเอกณัฐ อินทรเจริญ
56. พลเอกดนัย มีชูเวท
57. นางดวงพร รอดพยาธิ์
58. นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
59. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
60. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
61. พลตำรวจเอกเดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
62. พลตำรวจโทตรีทศ รณฤทธิวิชัย
63. พลอากาศเอกตรีทศ สนแจ้ง
64. นายตวง อันทะไชย
65. พลเอกไตรโรจน์ ครุธเวโช
66. นายถนัด มานะพันธุ์นิยม
67. นายถวิล เปลี่ยนศรี
68. นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล
69. พลอากาศเอกถาวร มณีพฤกษ์
70. นายทรงเดช เสมอคำ
71. พลเอกทวีป เนตรนิยม
72. นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี
73. นางทัศนา ยุวานนท์
74. ร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ
75. พลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์
76. พลเอกธงชัย สาระสุข
77. พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร (คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา)
78. พลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร
79. นายธานี สุโชดายน
80. นายธานี อ่อนละเอียด
81. พลเอกธีรเดช มีเพียร
82. นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
83. พลเรือเอกนพดล โชคระดา
84. พลเอกนพดล อินทปัญญา
85. พลเอกนาวิน ดำริกาญจน์
86. นายนิพนธ์ นาคสมภพ
87. พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน
88. นางนิสดารก์ เวชยานนท์
89. นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง
90. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
91. นายบรรชา พงศ์อายุกูล
92. พลเอกบุญธรรม โอริส
93. นายบุญมี สุระโคตร
94. นายบุญส่ง ไข่เกษ
95. พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
96. นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์
97. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
98. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง
99. นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม
100. นางประภาศรี สุฉันทบุตร
101. นายประมนต์ สุธีวงศ์
102. นายประมาณ สว่างญาติ
103. ร้อยเอกประยุทธ เสาวคนธ์
104. นางประยูร เหล่าสายเชื้อ
105. พลเอกประสาท สุขเกษตร
106. นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
107. พลตำรวจตรีปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ
108. พลเอกปรีชา จันทร์โอชา (น้องชาย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
109. นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ
110. นายปัญญา งานเลิศ
111. พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ
112. นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
113. นางสาวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม
114. นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์
115. พลเอกโปฎก บุนนาค
116. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
117. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
118. พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี
119. นายพรเพชร วิชิตชลชัย
120. นายพลเดช ปิ่นประทีป
121. พลเรือเอกพะจุณณ์ ตามประทีป
122. พลเรือเอกพัลลภ ตมิศานนท์
123. นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์
124. นายพิทักษ์ ไชยเจริญ
125. พลเอกพิศณุ พุทธวงศ์
126. นายพิศาล มาณวพัฒน์
127. พลตำรวจโทพิสัณห์ จุลดิลก
128. พลเอกพิสิทธิ์ สิทธิสาร
129. นายพีระศักดิ์ พอจิต
130. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง
131. พลเอกไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
132. นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา
133. นายไพโรจน์ พ่วงทอง
134. พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย
135. นางสาวภัทรา วรามิตร
136. นายภาณุ อุทัยรัตน์
137. นายมณเฑียร บุญตัน
138. พลอากาศเอกมนัส รูปขจร
139. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
140. พลเอกมารุต ปัชโชตะสิงห์
141. พันตำรวจตรียงยุทธ สาระสมบัติ
142. พลเอกยอดยุทธ บุญญาธิการ
143. พันตำรวจเอกยุทธกร วงเวียน
144. นายยุทธนา ทัพเจริญ
145. นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
146. นายระวี รุ่งเรือง
147. นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร
148. นายลักษณ์ วจนานวัช
149. พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์
150. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
151. พลเอกเลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
152. ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี
153. พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร
154. นางวรารัตน์ อติแพทย์
155. พลเอกวราห์ บุญญะสิทธิ์
156. พลเอกวลิต โรจนภักดี
157. พลเอกวสันต์ สุริยมงคล
158. พลเอกวัฒนา สรรพานิช
159. นายวันชัย สอนศิริ
160. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
161. พลเอกวิชิต ยาทิพย์
162. นายวิทยา ผิวผ่อง
163. พลเอกวินัย สร้างสุขดี
164. พลตำรวจโทวิบูลย์ บางท่าไม้
165. นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
166. นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์
167. นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์
168. นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร
169. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
170. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล
171. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
172. นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน
173. พลเอกวีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
174. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
175. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล
176. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
177. นายศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
178. พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
179. พลตำรวจโทศานิตย์ มหถาวร
180. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
181. พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ (น้องชาย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)
182. นายศุภชัย สมเจริญ
183. พลเอกศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์
184. พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์
185. พลเอกสกล ชื่นตระกูล (ถึงแก่อนิจกรรม) ตั้ง นายอนุพร อรุณรัตน์ (แทน)
186. หม่อมหลวงสกุล มาลากุล
187. นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
188. พลเรือโทสนธยา น้อยฉายา
189. พลเอกสนธยา ศรีเจริญ
190. พลเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์
191. นายสม จาตุศรีพิทักษ์
192. พลเอกสมเจตน์ บุญถนอม
193. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
194. นายสมชาย เสียงหลาย
195. นายสมชาย แสวงการ
196. นายสมชาย หาญหิรัญ
197. นายสมเดช นิลพันธุ์
198. พลตำรวจโทสมบัติ มิลินทจินดา
199. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์
200. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
201. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
202. พลตำรวจโทสมหมาย กองวิสัยสุข
203. พลเอกสมหมาย เกาฏีระ
204. พลเอกสราวุฒิ ชลออยู่
205. นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์
206. พลเอกสสิน ทองภักดี
207. นายสังศิต พิริยะรังสรรค์
208. นายสัญชัย จุลมนต์
209. นายสาธิต เหล่าสุวรรณ
210. นายสำราญ ครรชิต
211. พลเอกสำเริง ศิวาดำรงค์
212. พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร
213. พลอากาศเอกสุจินต์ แช่มช้อย
214. นายสุชัย บุตรสาระ
215. นายสุธี มากบุญ
216. นางสุนี จึงวิโรจน์
217. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
218. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
219. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
220. นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
221. พลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
222. พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
223. นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง
224. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
225. นายสุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์
226. นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
227. นายเสรี สุวรรณภานนท์
228. พลเอกอกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
229. พลอากาศเอกอดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
230. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว
231. พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์
232. นายอนุมัติ อาหมัด
233. นายอนุศักดิ์ คงมาลัย
234. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
235. นางอภิรดี ตันตราภรณ์
236. พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์
237. นายอมร นิลเปรม
238. นายออน กาจกระโทก
239. พลเอกอักษรา เกิดผล
240. นายอับดุลฮาลิม มินซาร์
241. พลเอกอาชาไนย ศรีสุข
242. พลโทอำพน ชูประทุม
243. นายอำพล จินดาวัฒนะ
244. พลเรือเอกอิทธิคมน์ ภมรสูต
245. นายอุดม คชินทร
246. นายอุดม วรัญญูรัฐ
247. พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์
248. นายอุปกิต ปาจรียางกูร
249. พลเอกอู้ด เบื้องบน
250. พลตรีโอสถ ภาวิไล

01-รายชื่อ ส.ว.

02-รายชื่อ 250 ส.ว.