ประกาศแล้ว! เปิดรายชื่อแต่งตั้ง 250 ส.ว. บิ๊กคสช.-แม่น้ำ 5 สาย-ทหาร พรึบ!

แฟ้มภาพ

ประกาศแล้ว! เปิดรายชื่อแต่งตั้ง 250 ส.ว. บิ๊กคสช.-แม่น้ำ 5 สาย-ทหาร พรึบ! พร้อมรายชื่อสำรองอีก 50 ราย

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา โดยมีรายละเอียดระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย จำนวน 250 รายชื่อ

นอกจากนี้ยังมีประกาศ หัวหน้าคสช.อีกฉบับ ออกประกาศ กำหนดรายชื่อบุคคลในบัญชีสำรอง ส.ว. อีก 50 รายด้วย (รายละเอียดท้ายข่าว)

สำหรับ ส.ว. ที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งหมด มีนายทหารและตำรวจรวมกัน 104 คน ในจำนวนนี้มีน้องชายของพล.อ.ประยุทธ์ด้วย คือ พล.อ. ปรีชา จันทร์โอชา ปรากฏชื่อเป็น ส.ว. ลำดับที่ 108 และ พล.ร.อ. ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ น้องชาย พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็น ส.ว. ลำดับที่ 181

และยังมีผบ.เหล่าทัพ 3 คนที่ได้เป็น ส.ว. โดยตำแหน่ง รวมถึงยังมีชื่อของ พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา (ผบ.ตร.), พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี (ผบ.สส.) และ พลเอกณัฐ อินทรเจริญ (ปลัดกระทรวงกลาโหม)

รวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเช่น คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์, คำนูณ สิทธิสมาน, วัลลภ ตังคณานุรักษ์, พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, นายประมนต์ สุธีวงศ์,นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ, พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม ฯลฯ

Advertisement

สำหรับ ส.ว.หรือ สมาชิกวุฒิสภาจะได้รับเงินประจำตำแหน่งเดือนละ 71,230 บาท และได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ 42,330 บาท รวมเป็นเดือนละ 113,560 บาท

นอกจากนี้ ส.ว. แต่ละคนยังสามารถมีผู้ช่วยได้อีก 8 คน แบ่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว 1 คน มีเงินเดือนๆ ละ 24,000 บาท ผู้ชำนาญการประจำตัว 2 คน มีเงินเดือนๆ ละ 15,000 บาท และผู้ช่วย ส.ว. 5 คน มีเงินเดือนๆ ละ 15,000 บาท

ยังไม่นับสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยประชุม เป็นต้น

สำหรับรายชื่อของสมาชิกวิฒิสภา 250 ราย มีรายละเอียดดังนี้

Advertisement

คลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่.. หัวหน้าคสช.ออกประกาศ รายชื่อบุคคลในบัญชีสำรอง ส.ว. อีก 50 ราย