ศบค. ประกาศซีล 6 จังหวัด “สีแดงเข้ม” ควบคุมเข้มงวดสูงสุด

ควบคุมสูงสุด
FILE PHOTO : Madaree TOHLALA / AFP

พล.อ.ประยุทธ์ นั่งหัวโต๊ะ ศบค.ชุดใหญ่ เคาะกึ่งล็อกดาวน์ 3 พื้นที่แดงเข้ม-แดง-ส้ม ห้าม 6 จังหวัดพื้นที่ควบคุมเข้มงวดเดินทางข้ามพื้น-ไฟเขียว มาตรการกลาง สวมแมสก์เมื่อออกนอกเคหสถาน-WFH 14 วัน คุมทั่วประเทศ

วันที่ 29 เมษายน 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ครั้งที่ 6/2564 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) นนทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี และสมุทรปราการ

สำหรับมาตรการพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จำนวน 6 จังหวัด ดังนี้

1.ห้ามจัดกิจกรรม ซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวน รวมกันมากกว่า 20 คน

2.ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้น และเปิดให้บริการได้จนถึงเวลา 21.00 น.

3.สนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ให้ปิดบริการ ส่วนสนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้ง หรือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง เปิดให้บริการได้ไม่เกิน 21.00 น. และจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม

4.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดได้ตามปกติ จนถึงเวลา 21.00 น. โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุกให้งดการใช้บริการ

5.ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดินให้เปิดตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ แต่ไม่เกิน 23.00 น. สำหรับร้านหรือสถานที่ ซึ่งปกติเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ในเวลา 04.00 น.

6.งดการเดินทางออกนอกพื้นที่ โดยไม่มีเหตุจำเป็น

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า สำหรับมาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) จำนวน 45 จังหวัด ดังนี้

1.ห้ามจัดกิจกรรม รวมกันมากกว่า 50 คน

2.การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ ไม่เกินเวลา เวลา 21.00 น. และให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้จนถึงเวลา 23.00 น. ในลักษณะของการนำไปบริโภคที่อื่น

3.การจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่จำหน่ายสุรา ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน4.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดได้ตามปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา 21.00 น. โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุกให้งดการใช้บริการ

5.ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดินให้เปิดตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ แต่ไม่เกิน 23.00 น. สำหรับร้านหรือสถานที่ซึ่งปกติเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ในเวลา 04.00 น.

6.สนามกีฬา หรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชมในสนาม

7.การตั้งจุดสกัดหรือจุดคัดกรอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ตามมาตรการที่ ศปก.ศบค.กำหนด และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ

ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและกำกับดูแลการให้บริการขนส่งผู้โดยสารที่เป็นการขนส่งสาธารณะทุกประเภท โดยต้องมีการจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและแนวทางปฏิบัติตามพื้นที่สถานการณ์ที่ ศปก.ศบค.กำหนด

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ขณะที่มาตรการพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) จำนวน 26 จังหวัด ดังนี้

1.ห้ามการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มมากกว่า 50 คน

2.จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มและบริโภคในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น.

3.ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

4.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา 21.00 น. โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุก งดให้บริการ

5.การตั้งจุดสกัดหรือจุดคัดกรอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ตามมาตรการที่ ศปก.ศบค.กำหนด และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ

ให้กระทรวงคมนาคมหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและกำกับดูแลการให้บริการขนส่งผู้โดยสารที่เป็นการขนส่งสาธารณะทุกประเภท โดยต้องมีการจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและแนวทางปฏิบัติตามพื้นที่สถานการณ์ที่ ศปก.ศบค.กำหนด

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เวลา 00.01 น .ของวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป รวมระยะเวลา 14 วัน หรือ วันที่ 1 – 14 พฤษภาคม 2564

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค.ยังเห็นชอบมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับทั่วทุกพื้นที่/จังหวัด ดังนี้

1.การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกนอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พบผู้ไม่กระทำตามมาตรการดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้บุคคลนั้นดำเนินการให้ถูกต้อง ก่อนที่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ก็ได้

2.งดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรือ งานรื่นเริง ยกเว้นการจัดตามพิธีตามประเพณีนิยม

3.ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชน ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ขั้นสูงสุดอย่างน้อย 14 วัน

4.ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือ ทำกิจกรรมใดที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ