“OR” ชู 4 กลยุทธ์ ปั๊มกำไร ทะลุ 4 หมื่นล้านในปี 2030

จาก OR (Oil and Retail) สู่ RO (Retail and Oil) ซีอีโอชู 4 กลยุทธ์ฝ่าความท้าทายเศรษฐกิจ เทคโนโลยี Climage Change ปั๊ม EBITDA ทะลุ 4 หมื่นล้าน ปี 2030

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ เปิดเผยในงานสัมมนา New Chapter เศรษฐกิจไทย จัดโดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ว่า

New Chapter “โออาร์” ในปัจจุบันจะไม่ได้ขายแค่น้ำมันเชื้อเพลิงเท่านั้น แต่จะขยับขยายตัวเองสู่ธุรกิจใหม่ ๆ โดยหากมองระบบเศรษฐกิจไทยในภาคส่วนที่ลึกลงไปจะพบว่าหลังจากการระบาดโควิด-19 จะเห็นการเติบโตที่ไม่เท่ากัน ที่เรียกว่า K chaped นั่นคือผู้ประกอบการรายเล็กหรือผู้ประกอบการภาคส่วนการท่องเที่ยว การบริการ อาหาร มีการเติบโตที่ช้ากว่าธุรกิจด้านเทคโนโลยี สิ่งเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นช่องว่างทางสังคมและเศรษฐกิจมากขึ้น

ดังนั้น การฟื้นตัวจึงเป็นปัญหาหลักนับตั้งแต่เกิดการระบาดโควิด-19 ขณะเดียวกันอีกปัจจัยที่มีผลอย่างรุนแรงไปทั่วทั้งโลกและไทยเองคือ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (climage change ) จากข้อมูลสหประชาชาติซึ่งจะเห็นได้ว่านับจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม อุณหภูมิโลกร้อนขึ้น 1.2 องศาเซลเซียส โดยเดือน ก.ค.ปีที่แล้ว 2564 อุณหภูมิโลกสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่ 142 ปีเป็นต้นมา

จิราพร ขาวสวัสดิ์

จากปัจจัยข้างต้น เป็นปัจจัยที่นอกเหนือนอกจากการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ไม่เท่ากัน เช่นเดียวกันกับโออาร์ ธุรกิจก็ต้องปรับตัวจากผลกระทบดังกล่าว ทั้งค้าปลีกน้ำมันและอื่น ๆ หากมองธุรกิจพลังงาน จากเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด เป็นคนที่ใส่ใจและแคร์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ความมุ่งมั่นต่อจากนี้ก็จะใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น จากเดิมเป็นที่ใช้พลังงานฟอสซิลหรือแม้กระทั่งธุรกิจรีเทล อาทิ คาเฟ่อเมซอน จากที่ประสบผลสำเร็จก็ได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี Disruptive technology เช่นกัน

ดังนั้นด้านธุรกิจรีเทลจึงปรับมาคิดว่าคนหนึ่งคนสามารถเป็นได้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค นั่นคือเป็น Prosumer โออาร์เองก็เช่นกัน จากที่เคยเป็นผู้ผลิตปัจจุบันเคยเป็นผู้บริโภคก็มาเป็นผู้ผลิตด้วย จึงเห็นคนเข้าห้างสรรพสินค้า หรือ outlet ลดลง ทำให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัว เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทำให้ต้องปรับตัวและจากโครงสร้างสังคมมีปัญหาอยู่ก่อนแล้ว

ทั้งหมดนี้จะนำไปสู่ Next Chapter ที่ทุกคน ภาครัฐผู้ประกอบการไทยจะต้องลุกขึ้นมาสร้างความแตกต่างเปลี่ยนแปลงในตัวเรา ไม่ย่อท้อที่จะแบมือขออย่างเดียว

จิราพร ขาวสวัสดิ์

“โออาร์จึงต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเอง ปรับและเปลี่ยนแปลงตัวเอง ซึ่งทุกคนจะเห็นแล้วว่า ด้วยบริบทสภาพแวดล้อมผู้บริโภคฟื้นตัวช้า ธุรกิจรายย่อยหายไป เราต้องเอื้อมเข้าไปดูแลเเละให้โอกาส ผ่านวิสัยทัศน์ Empowering all toward inclusive Growth เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันนั่นคือการเติบโตไปกับทุกชุมชน ในทุกภาคส่วนที่ธุรกิจของโออาร์ไปตั้งอยู่ จะต้องทำให้ชุมชนเข้มแข็ง มีรายได้ ตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป้าหมาย ภายในปี 2030 เป้าหมายแรก อาทิ การพัฒนาคน 12 ล้านชีวิต 15,000 ชุมชน ให้มีศักยภาพทางเศรษฐกิจดีขึ้น”

อย่างไรก็ดี การทำธุรกิจนั้น ความสำเร็จในอดีตไม่ใช่สิ่งยืนยันความสำเร็จในอนาคตเสมอไป ในอดีตโออาร์ทำธุรกิจแบบ Inside -Out โออาร์สร้างและส่งต่อ 40 ปีที่ผ่านมาเป็นส่วนที่ให้โอกาสถึงปัจจุบันมีผู้แทนจำหน่ายและแฟรนไชส์จะส่งมอบ SME 80% ได้เป็นเจ้าของ ส่งผลให้ปัจจุบันมี 13,000 ราย เกิดการจ้างงาน 145,000 ราย แต่ถ้าส่งต่อแบบนี้จะไม่สอดคล้องไปสู่เป้าหมายความยั่งยืน จึงเปลี่ยนรูปแบบ

จิราพร ขาวสวัสดิ์

นับจากนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ Outside-in Growth (Partnership-based) ด้วยจุดแข็งโออาร์เป็นองค์กรขนาดใหญ่จากวิสาหกิจเป็นธุรกิจรีเทลทำงานใกล้ชิดกับเอกชน การเปลี่ยนวิถีนี้มีส่วนทำให้คนที่เป็นพาร์ตเนอร์ใช้แพลตฟอร์มร่วมกัน โดยมีเครื่องมือ Inclusive Growth Platform เพื่อรองรับการเติบโตร่วมกับพันธมิตร ผ่าน PTT station

โดยปัจจุบันมี 10 ประเทศ ที่ไปลงทุน และมีสถานีน้ำมันรวม 350 สาขา โดยจะเห็นว่า ขณะนี้วิกฤตน้ำมันใน สปป.ลาว โออาร์เป็นสถานีน้ำมันแห่งเดียวใน สปป.ลาวยืนหยัดร่วมกับชาว สปป.ลาว แม้ว่าค่าเงินกีบอ่อนตัวอย่างแรงแต่จะเห็นได้ว่าจะเห็นว่า PTT station ยังเปิดให้บริการ

ส่วน Digital platform ปัจจุบันมีสมาชิกบลูการ์ด 7.5 ล้านราย ตั้งเป้าปลายปี 2565 จะมีดิจิทัลแพลตฟอร์มเข้ามาใช้ประโยชน์อย่างสมบูรณ์เพื่อสร้าง Eco system และให้คู่ค้าเข้ามาหลอมรวมกัน รวมถึง start up เข้ามาดูโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกัน ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งก้าวที่แรงงานไทย การลงทุนไทยก้าวมาสู่ New chapter Thailand

นอกจากนี้ ยังกำหนดเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจภายในปี 2030 ผ่านกลยุทธ์ 4 ด้าน 1.Seemless Mobility อนาคตและใกล้เวลาแล้วที่เรื่องของพลังงานสะอาดจะมา ทำให้การเปลี่ยนผ่านไร้รอยต่อ โดยตั้งเป้าว่า

จิราพร ขาวสวัสดิ์

ภายใน 2030 จะมีสถานีชาร์จ 7,000 แห่งทั่วประเทศ จากปัจจุบันมี 106 แห่ง และจะขยายเป็น 450 แห่งภายในสิ้นปีนี้ สอดคล้องกับเทรนด์ของผู้บริโภคที่หันมาให้ความสนใจรถอีวีมากขึ้น พร้อมการพัฒนาแอป “PTT Station PluZ” ให้ดาวน์โหลดเพื่อช่วยในการวางแผนการเดินทาง และจองคิวสถานีชาร์จได้ทุกเวลา

2.All Lifestyles การสร้างทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตอย่างครบวงจรเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ เป็นธุรกิจในกลุ่ม Non-oil ทั้งธุรกิจของ OR ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอนร้านสะดวกซื้อ โดยสิ้นปีนี้จะมี All in one Aplication

3.Global Market ผ่านรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Asset Light Model ด้วยการลงทุนร่วมกับพันธมิตรในต่างประเทศ เกิด Win-win Situation ให้ได้มีโอกาสขยายธุรกิจไปกับเรา กัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์ ซึ่งโออาร์มีจุดเเข็งการทำธุรกิจที่คนในประเทศนั้นเชื่อถือ เป็นแต้มต่อในการผลักดันแบรนด์ไทยสู่แบรนด์โลก

จิราพร ขาวสวัสดิ์

สุดท้าย 4. OR Innovation การแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับสู่นวัตกรรมในแบบฉบับของ OR เป็นการลงทุนด้านอินโนเวชั่นใหม่ ๆ และกลุ่มสตาร์ตอัพ ผ่าน ORZON Ventures เพื่อทำให้ OR เป็นต้นแบบองค์กรในศตวรรษที่ 21 เป็นการเติบโตแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไม่ได้มีโอกาสแค่เงินทุนแต่จะสามารถเข้ามาร่วมเติบโตร่วมกัน

ทั้งนี้ การดำเนินงานทั้งหมดอยู่ในแผนการการลงทุน 2030 มูลค่า 2 แสนล้านบาท โดยโออาร์ตั้งเป้ามีกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA) ก้าวกระโดดเพิ่มเป็น 40,000 ล้านบาท โดยกลุ่มธุรกิจค้าปลีกจะขึ้นมาทำกำไร สัดส่วนถึง 50% และแน่นอนว่า อนาคตพอร์ตของ “OR” (Oil and Retail) จะเปลี่ยนเป็น RO (Retail and Oil)

“ทั้งหมดนี้คือความหวังนำไปสู่ New chapter Thailand และยังมีแสงสว่างปลายอุโมงค์ สุดท้ายโออาร์จะเป็นองค์กรต้นแบบแห่งศตวรรษ 21 ทุกอย่างมีทั้งโอกาสและอุปสรรค นับจากนี้ไปเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวในระดับที่แตกต่างกัน ความสำเร็จในอดีตไม่ใช่สิ่งยืนยันความสำเร็จในอนาคต” นางสาวจิราพร กล่าวทิ้งท้าย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ