สทท. มั่นใจท่องเที่ยวฟื้นแรง คาดปี 2566 นักท่องเที่ยว 30 ล้านคน

สทท.ประเมินปี’66 นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย 30 ล้านคน ไทยเที่ยวไทยคึกคัก สร้างรายได้ 3 ล้านล้านเท่าก่อนโควิด หวั่นซัพพลายไซด์ภาคท่องเที่ยวรองรับไม่พอ เร่งประสานความร่วมมือรัฐ-เอกชนปลุกชีพจรผู้ประกอบการ ผลวิจัยเผยดัชนีเชื่อมั่นไตรมาส 4/65 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ย้ำภาคท่องเที่ยวขาดแรงงานกว่า 5 แสนคน

นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผยว่า สทท.ประเมินว่าปี 2566 ภาคการท่องเที่ยวไทยจะฟื้นตัวอย่างก้าวกระโดด โดยคาดว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะมีจำนวน 30 ล้านคน

หรือราว 75% ของปี 2562 ก่อนการระบาดโควิด-19 ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง 39.9 ล้านคน และคาดว่าภาคท่องเที่ยวจะสร้างรายได้ให้กับประเทศในปีนี้ราว 3 ล้านล้านบาท (เท่ากับปีก่อนโควิด) หรือมากกว่า

โดยรายได้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นได้เท่ากับปี 2562 หรือมากกว่านั้นเป็นผลจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ออกเดินทางในเวลานี้เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ มีอัตราการใช้จ่ายต่อหัวที่สูง ประกอบกับทางการจีนผ่อนคลายมาตรการควบคุมพรมแดน ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเริ่มออกเดินทางไปยังต่างประเทศ

Advertisment

นอกจากนี้คนไทยยังออกเดินทางมากขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการกระตุ้นการออกเดินทางโดยภาครัฐผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณวงเงินรวม 3,946 ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 วงเงิน 2,016 ล้านบาท และโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย วงเงิน 1,930 ล้านบาท

“เชื่อว่าปี 2566 ภาคท่องเที่ยวมีรายได้ทะลุเป้าแน่นอน แต่ความท้าทายข้างหน้าคือปัญหาด้านอุปทาน หรือซัพพลายที่ยังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อยู่ ทั้งขาดแรงงาน ขาดสภาพคล่อง และยังไม่เชี่ยวชาญในเทคนิคด้านการตลาดแบบใหม่ ๆ”

นายชำนาญกล่าวด้วยว่า สทท.ได้ประสานงานองค์กรภาครัฐและเอกชนเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวผ่าน 4 ด้าน คือ เติมทุน เติมนวัตกรรม เติมความรู้ เติมลูกค้า ตัวอย่างโครงการช่วยฟื้นธุรกิจภาคการท่องเที่ยว เช่น ธนาคารออมสินได้ปรับเกณฑ์การปล่อยกู้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (soft loan)

ภายใต้งบประมาณ 5,000 ล้านบาทฟื้นธุรกิจท่องเที่ยว, ประสานกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้ามาฝึกงานในธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและสร้างประสบการณ์การทำงานแก่นักศึกษา

Advertisment

สอดคล้องกับนายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ที่กล่าวว่า สมาคมประเมินว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 30 ล้านคนเช่นกัน เพราะเชื่อว่าประเทศไทยยังเป็นปลายทางในฝันของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ของประเทศจีน ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่น

“เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ปัญหาด้านอุปทานภาคการท่องเที่ยวต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เช่น รถทัวร์ให้บริการนักท่องเที่ยวที่เดิมให้บริการราว 40,000 คัน แต่ตอนนี้มีให้บริการเพียงราว 10,000 คันเท่านั้น”

ด้านรองศาสตราจารย์ผกากรอง เทพรัตน์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 4/2565 ว่า ในไตรมาส 4/2565 ค่าดัชนีดังกล่าวอยู่ที่ระดับ 72 สะท้อนว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวในไตรมาส 4 ของปี 2565 ดีกว่าไตรมาส 3 ที่ค่อนข้างมาก

ส่วนการคาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยวไตรมาส 1/2566 นั้น ผู้ประกอบการคาดการดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 77 สะท้อนว่า ผู้ประกอบการมีมุมมองเชิงบวกต่อไตรมาส 1/2566 ซึ่งมีปัจจัยเสริมจากเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวของคนไทย ยุโรป อเมริกา รัสเซีย และมาเลเซีย รวมถึงยังมีเทศกาลตรุษจีนที่มีการจับจ่ายใช้สอยของคนไทย

รองศาสตราจารย์ผกากรองกล่าวต่อไปว่า การคาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยวไตรมาส 1/2566 จําแนกตามประเภทธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจสปา/นวดแผนไทย (89) คาดว่าจะมีผลประกอบการดีขึ้นกว่าธุรกิจประเภทอื่น รองลงมาเป็นธุรกิจนําเที่ยว (85) และธุรกิจที่พักแรม (80) ตามลําดับ ส่วนสถานบันเทิง (66) ยังคงคาดว่าประกอบการดีขึ้นน้อยกว่าธุรกิจประเภทอื่น

ส่วนในภาคแรงงานพบว่าสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีแรงงานกลับมาประมาณร้อยละ 86 ของภาวะปกติ ซึ่งหมายถึงจํานวนแรงงานขาดอยู่ประมาณร้อยละ 14 ของภาวะปกติ คิดเป็นจํานวนแรงงานอย่างน้อย 560,000 คน