สภาพัฒน์ชี้หนี้ครัวเรือนสูงกว่า 90% ของ GDP จับตารัฐบาลแถลงแก้หนี้นอกระบบ

หนี้ครัวเรือน

จับตามาตรการรัฐบาลแก้หนี้นอกระบบ สศช. เผยหนี้ครัวเรือนไม่ลด Q2/66 สัดส่วน 90.6% ของ GDP เอ็นพีแอลพุ่ง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ระบุหนี้สินครัวเรือนไตรมาส 2 ปี 2566 มีมูลค่า 16.07 ล้านล้านบาท ขยายตัว 3.6% เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีสัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP อยู่ที่ 90.6% คงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา

หากพิจารณาหนี้ครัวเรือนรายวัตถุประสงค์ พบว่าสินเชื่อเกือบทุกประเภทขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยการขยายตัวของหนี้สินครัวเรือนมีที่มาจากหนี้เพื่ออสังหาริมทรัพย์และหนี้เพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลเป็นหลัก ความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนลดลงเล็กน้อย โดย NPLs มีมูลค่า 1.47 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2.68% จากไตรมาสก่อน และคิดเป็นสัดส่วน 2.71% ต่อสินเชื่อรวม

อย่างไรก็ตาม หนี้สินครัวเรือนมีประเด็นที่ควรให้ความสำคัญคือ

1.ความเสี่ยงในการติดกับดักหนี้ของเกษตรกรไทยจากมาตรการพักหนี้ จากผลการศึกษาถึงผลกระทบของมาตรการพักหนี้เกษตรกรที่ผ่านมา พบว่ามาตรการไม่สามารถลดหนี้ของเกษตรกรได้มากนัก เพราะเกษตรกรที่เข้าร่วมมักมีการก่อหนี้เพิ่ม เนื่องจากรายได้จากการทำการเกษตรยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ดังนั้น ต้องยกระดับรายได้ควบคู่กับการดำเนินมาตรการ

2.เร่งดำเนินมาตรการปรับโครงสร้างหนี้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เนื่องจากยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งมูลค่าหนี้และบัญชีที่เป็นหนี้เสีย

“ลูกหนี้ SMEs และผู้ประกอบการช่วงโควิด-19 ที่ยังเป็นหนี้ต่อเนื่อง ต้องดูว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจประเภทใด โดยหนี้เสียส่วนใหญ่อาจยังไม่สามารถกลับมาสร้างรายได้ได้อย่างเต็มที่มากนัก เนื่องจากโควิดประสบปัญหาเยอะและนาน ต้องไล่ดูว่ารหัส 21 เป็นธุรกิจประเภทใดบ้าง ถ้าเป็นธุรกิจท่องเที่ยว ตอนนี้น่าจะปรับตัวขึ้นมาได้บ้างแล้ว แต่ถ้าเป็นสินค้าหรือเกี่ยวพันกับการส่งออก อาจต้องดูรายละเอียดอีกครั้ง แต่โดยรวมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลพยายามแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง และมีมาตรการออกมามาก ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก็ช่วยปรับโครงสร้างหนี้ต่อเนื่องด้วย ซึ่งก็ต้องเร่งแก้ต่อไป” นายดนุชากล่าว


ส่วนมาตรการหนี้ที่รัฐบาลจะแถลงในวันพรุ่งนี้ (28 พ.ย. 2566) ในส่วนของสภาพัฒน์ เข้าไปประชุมด้วยในกรรมการที่มีการปรับแก้ปัญหาหนี้ ซึ่งต้องรอติดตามว่ามาตรการจะออกมาลักษณะใด โดยที่ผ่านมาการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบก็พยายามดึงลูกหนี้นอกระบบกลับมาในระบบ และจัดการหนี้นอกระบบต่าง ๆ