สธ. แจง เด็กนักเรียนใกล้โรงหลอมเหล็ก ป่วย 30 คน ไม่เกี่ยวกับซีเซียม

นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เ

สธ.แจงเด็กนักเรียนใกล้โรงหลอมเหล็กป่วยเป็นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ ไม่เกี่ยวกับซีเซียม-137

วันที่ 25 มีนาคม 2566 นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 กล่าวว่า กรณีเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกระท้อน หมู่ 10 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก

โรงหลอมเหล็ก ประมาณ 3 กิโลเมตร ทยอยมีอาการป่วยตั้งแต่วันที่ 21-24 มีนาคม 2566 รวม 30 คนนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการได้รับผลกระทบจากซีเซียม-137 แต่อย่างใด

ทั้งนี้คาดว่ามาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โดยผลการตรวจเด็กนักเรียนทั้ง 30 คน ไม่พบการติดเชื้อโควิด 19

ในจำนวนนี้ มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ 23 คน ส่วนใหญ่มีไข้ ไอ เจ็บคอ และมีน้ำมูก บางรายมีผื่นแดง ตาแดง ที่เหลืออีก 7 คน ไม่มีอาการใดๆ จึงได้ให้ยารักษาตามอาการ และเจาะเลือดเพื่อตรวจโลหิต จำนวน 13 คน พบว่า ผลเลือดปกติ

Advertisment

โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 (สคร.) จังหวัดชลบุรี ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสอบสวนโรคเพื่อหาสาเหตุแล้ว

อย่างไรก็ตาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี จะเฝ้าระวังสุขภาพและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป

ทั้งนี้อาการที่พบจากการได้รับรังสี เช่น ผิวหนังเป็นแผล คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ท้องเสีย ซึ่งหากประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโรงหลอมเหล็ก มีข้อสงสัยหรือวิตกกังวล สามารถเข้ารับการปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือติดต่อสายด่วน 1422 ของกรมควบคุมโรค