เทียบอาการโควิดสายพันธุ์เดลต้า อัลฟ่า เบต้า พบเชื้อในไทย

โควิด

โควิด 3 สายพันธุ์ ระบาดในไทย ความสามารถในการแพร่เชื้อและแสดงอาการบางอย่างที่ต่างกัน

ปัจจุบันประเทศไทยพบการระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งสิ้น 3 สายพันธุ์ด้วยกัน ได้แก่ สายพันธุ์เดลต้า (อินเดีย) สายพันธุ์อัลฟ่า (อังกฤษ) และสายพันธุ์เบต้า (แอฟริกาใต้) แต่ละสายพันธุ์จะมีประสิทธิภาพในการแพร่กระจายเชื้อที่แตกต่างกัน รวมไปถึงอาการของผู้ติดเชื้อที่พบในเชื้อชนิดหนึ่ง แต่กลับไปพบในเชื้ออีกชนิดหนึ่ง

โควิดสายพันธุ์เดลต้า (อินเดีย)

เริ่มกันที่โควิดสายพันธุ์เดลต้า ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รายงานเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อจำนวน 661 ราย โดยโควิดสายพันธุ์นี้ถูกค้นพบครั้งแรกที่ประเทศอินเดีย พบการแพร่กระจายไปแล้วกว่า 92 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งยังถูกจับตามองว่าเป็นโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่จะมาแทนที่สายพันธุ์อัลฟ่าที่กำลังเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในประเทศไทยในขณะนี้

ส่วนการพบเชื้อในประเทศไทยครั้งแรกที่บ้านพักคนงานย่านหลักสี่ ข้อมูลผู้ติดเชื้อจากการรายงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (22 มิ.ย.) พบผู้ติดเชื้อจำนวน 661 ราย โดยจังหวัดที่พบมากสุด คือ กรุงเทพมหานคร

อาการจากโควิดสายพันธุ์เดลต้า

 • ปวดหัว
 • เจ็บคอ
 • มีน้ำมูก
 • ไม่ค่อยพบการสูญเสียการรับรส
 • อาการคล้ายเป็นหวัดธรรมดา

หากรู้สึกไม่สบาย คล้ายเป็นหวัด ให้สังเกตตัวเอง หากมีอาการน่าสงสัยให้รีบไปพบแพทย์

โควิดสายพันธุ์อัลฟ่า (อังกฤษ)

สำหรับโควิดสายพันธุ์อัลฟ่า พบการติดเชื้อในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 โดยนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยข้อมูลการรายงานขององค์กรสาธารณสุขประเทศอังกฤษ (Public Health England) และองค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่าสายพันธุ์อัลฟ่า (อังกฤษ) เป็นสายพันธุ์ที่มีการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมถึง 1.7 เท่า

อาการจากโควิดสายพันธุ์อัลฟ่า

 • มีไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
 • เจ็บคอ
 • หายใจหอบเหนื่อย
 • ปวดตามร่างกายและศีรษะ
 • การรับรสหรือการได้รับกลิ่นผิดปกติ

หากพบอาการข้างต้น ให้รีบพบแพทย์เพื่อรับการตรวจให้ได้ผลที่แน่ชัด

โควิดสายพันธุ์เบต้า (แอฟริกาใต้)

ส่วนโควิดสายพันธุ์เบต้าพบการระบาดในประเทศไทยครั้งแรกในพื้นที่ภาคใต้ จากอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยได้รับเชื้อจากผู้ลักลอบเข้าเมือง และพบผู้ติดเชื้อครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา


นายแพทย์ศุภกิจเปิดเผยว่า สายพันธุ์เบต้ามีการแพร่กระจายเชื้อไม่รวดเร็วเท่าสายพันธุ์เดลต้าและอัลฟ่า แต่อย่างไรก็ตาม สายพันธุ์เบต้าอาจทำให้เกิดอาการป่วยหรือเสียชีวิตได้มากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม

อาการจากโควิดสายพันธุ์เบต้า

 • ปวดเมื่อยตามร่างกาย
 • เจ็บคอ
 • ท้องเสีย
 • ปวดศีรษะ
 • ตาแดง
 • การรับรสหรือการได้รับกลิ่นผิดปกติ
 • มีผื่นขึ้นบริเวณผิวหนัง หรือนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี