มีชัย ฤชุพันธุ์ รับเบี้ยประชุมร่างรัฐธรรมนูญ 4.5 ล้านบาท

สมชัย โพสต์เฟซบุ๊ก เปิดรายได้ “มีชัย ฤชุพันธุ์” ร่างรัฐธรรมนูญรับเบี้ยประชุม 4.5 ล้าน

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์เฟซบุ๊กประเด็นเบี้ยประชุมของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ โดยระบุว่า

เพราะเบี้ยประชุมไม่ต้องเสียภาษี

กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ประชุมครั้งสุดท้ายครั้งที่ 501 วันที่ 11 กันยายน 2561 มีเวลาในการทำงานรวม 2 ปี 11 เดือน

ประชุม 501 ครั้ง นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 9,000 บาท ตามพระราชกฤษฎีกา ที่ลงนามโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Advertisment

เบี้ยประชุมเฉพาะนายมีชัย จึงเป็นเงินรวมประมาณ 4.5 ล้านบาท ซึ่งไม่ต้องไปรวมกับเงินเดือนที่ต้องเสียภาษี ส่วนเงินเดือนของนายมีชัยนั้น ได้เงินเดือนในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) เดือนละ 119,920 บาท ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 รวม 58 เดือน รวมเป็นเงิน 6.95 ล้านบาท

การเสียภาษีที่ครอบคลุมเฉพาะเงินเดือน จึงอยู่ในอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 25 แต่หาก กรธ.รับเป็นเงินเดือน ไม่รับเบี้ยประชุม อัตราภาษีก้าวหน้าในส่วนที่เกิน 2 ล้านบาทต่อปีขึ้นไปจะเสียในอัตราร้อยละ 30
คนรู้กฎหมาย จึงรู้ว่าอะไรสมควร อะไรไม่สมควร