กกต. ลุ้นยื่นฎีกา ยื้อชดใช้ค่าโง่ใบส้ม 56 ล้าน ให้ สุรพล เพื่อไทย

กกต. อาจยื้อถึงฎีกา กรณีค่าโง่แจกใบส้ม ให้ ส.ส.เพื่อไทย ผวา ไม่กล้าแจกใบเหลือง-ใบแดงอีกในอนาคต

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 5 มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยลดค่าเสียหายจาก 70 ล้านบาท เหลือ 56.7 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย

ซึ่งเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ในอัตราร้อยละ 7.5 จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 และ จากวันที่ 11 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน ในอัตราร้อยละ 5 ดังนั้น เงินต้น 56.7 ล้าน รวมดอกเบี้ย เป็นเงินประมาณ 62 ล้านบาท ให้แก่ นายสุรพล เกียรติไชยากร ผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพื่อไทย กรณีแจกใบส้มนายสุรพล ในช่วงการเลือกตั้งปี 2562

อย่างไรก็ตาม มีรายงานจาก กกต.ว่า ขณะนี้สำนักงานอยู่ระหว่างการขอคัดคำพิพากษาเพื่อนำมาศึกษา ก่อนที่จะยื่นขออนุญาตฎีกา และในการประชุม กกต.สัปดาห์หน้าก็จะมีการรายงานให้ กกต.ทราบ ทั้งนี้ ในคดีเลือกตั้งทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่นที่ผ่านมาส่วนใหญ่ศาลจะเห็นด้วยกับคำร้องของ กกต. ทำให้คดีนี้ทางสำนักงานยังมั่นใจว่าหากได้รับอนุญาตให้ฎีกา ข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่ กกต.ยกขึ้นต่อสู้ ศาลจะรับฟัง

ทั้งนี้ หลังปรากฏข่าวคำพิพากษาดังกล่าว ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในสำนักงาน กกต.วันนี้ว่าคำพิพากษาที่ออกมาอาจทำการเลือกตั้งครั้งต่อไป กกต.ไม่กล้าที่จะให้ใบเหลือง ใบแดง เพราะไม่ว่า กกต.จะให้ก่อนหรือหลังเลือกตั้งก็มีสิทธิถูกฟ้องทั้งสิ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจาก กกต.แจกใบส้ม หรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายสุรพล เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 หรือเนื่องจากมีการร้องเรียน กกต.เชียงใหม่ ว่านายสุรพล ใส่ซองทำบุญพระสงฆ์ จำนวน 2 พันบาท กระทั่ง กกต. จ.เชียงใหม่ ได้เข้ามารายงานต่อ กกต.ชุดใหญ่ 7 คน

โดยที่ประชุม กกต.ชุดใหญ่ เห็นว่า พฤติการณ์ของนายสุรพล เข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาตรา 73 (2) ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด พร้อมกับสั่งระงับสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของนายสุรพล เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาหนึ่งปี

ภายหลังจากการแจกใบส้มให้นายสุรพล ซึ่งถือเป็นผู้ประเดิมการแจกใบส้มเป็นคนแรกตามกฎหมายเลือกตั้ง ที่ล้อมาจากรัฐธรรมนูญ 2560 หลังจากนั้น กกต. สั่งให้มีการเลือกตั้งซ่อม ซึ่งปรากฏว่า พรรคอนาคตใหม่ในขณะนั้น ได้ส่งนางศรีนวล บุญลือ ลงสมัครรับเลือกตั้ง ชนะการเลือกตั้งซ่อมได้เป็น ส.ส. ก่อนที่นางศรีนวลจะย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทยจนถึงปัจจุบัน