พลังประชารัฐ ดูด น้องสุรินทร์ พิศสุวรรณ ร่วมทีมนโยบายเศรษฐกิจ

ฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง - นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

นฤมล เปิดตัว ฮูวัยดีย๊ะ น้องสาวสุรินทร์ พิศสุวรรณ ร่วมงานพรรคพลังประชารัฐ-ทีมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ-สตรี

วันที่ 18 มกราคม 2566 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิก พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ พรรคพลังประชารัฐ ให้การต้อนรับ นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. เขต 16 คลองสามวา เมื่อการเลือกตั้งปี 2562 อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช อดีตกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) น้องสาวนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เข้ามาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย โดยเฉพาะนโยบายหลักด้านสวัสดิการประชารัฐ เศรษฐกิจประชารัฐ และสังคมประชารัฐ ที่จะขยายผลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ

นางนฤมลกล่าวว่า รวมถึงการส่งเสริมสตรีให้มีบทบาทเท่าเทียมในสังคม โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นทั้งการยกระดับความเป็นอยู่และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

“นางฮูวัยดีย๊ะ เป็นทายาททางการเมืองผู้สืบทอดปณิธานของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนผู้ล่วงลับ นับเป็นผู้หญิงมุสลิมเพียงไม่กี่คนของสังคมมุสลิมที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานทางการเมืองมาอย่างยาวนาน” นางนฤมลกล่าว

ฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง
ฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง

นางนฤมลกล่าวว่า การเข้าร่วมงานของนางฮูวัยดีย๊ะ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประกอบกับประสบการณ์การทำงานด้านการเมืองมาอย่างยาวนาน จึงนับเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายตามเจตนารมย์ของหัวหน้าพรรค ที่มุ่งเน้นการดูแลพี่น้องประชาชน ใส่ใจในทุกรายละเอียด ทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีความต้องการที่แตกต่างกันตามบริบทการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรม

นางนฤมลกล่าวว่า สะท้อนให้เห็นได้จากการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผ่านมาพบว่าประสบปัญหาและอุปสรรคด้านการทำประมง โดยเฉพาะเรือประมงขนาดเล็กที่รอการช่วยเหลือจากรัฐบาล โดยพรรคได้นำข้อเสนอต่าง ๆ บรรจุเป็นนโยบายในการหาเสียง เพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

นางฮูวัยดีย๊ะกล่าวว่า ในฐานะที่ทำงานทางด้านการเมืองและลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน สิ่งแรกที่จะทำเมื่อเข้าร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐคือการสานต่อนโยบายของพรรคที่ช่วยเหลือประชาชนได้จนถึงรากหญ้า เช่น นโยบายบัตรสวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงการผลักดันเรื่องเศรษฐกิจชุมชน โดยตนจะเข้าไปส่งเสริมและต่อยอดเรื่องการผลิต การจัดจำหน่าย และการตลาดให้ครบทุกมิติและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

“นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการตัดสินใจเข้าร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐ เพราะเปิดโอกาสให้ได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถตามเจตนารมย์ที่ยึดถือมาโดยตลอด อีกทั้งส่วนตัวมีความสนใจและมีนโยบายในการขับเคลื่อนเพื่อภาคใต้และชาวมุสลิม โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิสตรี เด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุ บทบาทของสตรีมุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรม การส่งเสริมอาชีพในกลุ่มสตรีมุสลิม การขับเคลื่อนเรื่องการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ” นางฮูวัยดีย๊ะกล่าว

นางฮูวัยดีย๊ะกล่าวว่า พร้อมทั้งนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐต้องให้การสนับสนุน ส่งเสริม และต่อยอดเรื่องการผลิต การจัดจำหน่าย การตลาด โดยคำนึงถึงบริบทที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ อาทิ พื้นที่ภาคใต้มีความโดดเด่นด้านพหุวัฒนธรรม การประมง การเกษตร พรรคจึงต้องเข้าไปกำหนดนโยบายและทิศทางอย่างชัดเจน พร้อมสนับสนุนให้เป็นต้นทุนเพื่อสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น ต่อยอดเศรษฐกิจที่มาจากฐานรากอย่างแท้จริง